Služby pro SVJ

plynová kotelna svj maddeo

Studie úspor ZDARMA

pro odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny
plyn studie

Levný plyn a elektřina

Nová služba Rádce SVJ
redakce radce SVJ BMCO

Pojištění výboru SVJ

Nová služba Rádce SVJ
průkaz PENB SVJ

Průkaz PENB - sleva

Ověřená výhodná služba

Stanovy SVJ dle nového OZ

Víte, že podle zákona č. 304/2013 Sb., §104 hrozí při nedodržení úpravy stanov dle NOZ (do 31.12.2016) pokuta až do výše 100 000 Kč?


Zajistíme stanovy SVJ podle nového OZ a domovní řád:

Redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás připravila tyto stránky, které jsou určeny pro všechny, co mají zájem o nové stanovy SVJ podle novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a případně i vzorový domovní řád. V této oblasti spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří, která je pro Vás jistotou kvalitně a správně zpracovaných nových stanov SVJ dle nového OZ.

  1. Vypracování nových stanov SVJ dle nového OZ na míru
  2. Zhotovení domovního řádu na míru nebo vzorový domovní řád

1. Stanovy SVJ dle nového občanského zákoníku

Vaše nejčastější otázka - Potřebujeme notáře ke schválení stanov SVJ dle nového Občanského zákoníku?

Došlo ke sjednocení a vše je již jasné!

Dne 28. 7. 2015 bylo vydáno Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn.7 Cmo 79/2015, podle kterého není potřebný notářský zápis o změně stanov u těch SVJ, jejichž stanovy notáře při své změně přímo nevyžadují. Tento přelomový judikát přijala valná většina rejstříkových soudů a souhlasně se k němu staví i Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Do nedávna byl tedy závěr POUZE téměř jasný - že společenství vlastníků, které vzniklo podle zákona o vlastnictví bytů, nemusí ani podle § 564 občanského zákoníku své stanovy měnit formou notářského zápisu, pokud ani u původní úpravy jeho vnitřních poměrů tato forma ze zákona nezbytná nebyla, tedy pokud se podle § 1 vl. nař. č. 371/2004 Sb. do doby schválení stanov společenství právní poměry již vzniklého společenství vlastníků řídily vzorovými stanovami a pozdější změny stanov SVJ již byly prováděny zcela bez účasti notáře (pokud formu notářského zápisu vlastní stanovy nepovinně nevyžadovaly). Praxe například Vrchního soudu v Olomouci byla však jiná a naopak notáře zatím vyžadovali. Všichni tedy vyčkávali na sjednocující judikát Nejvyššího soudu.

Velké zjednodušení pro společenství nyní přinesl i Vrchní soud v Olomouci. Podle jeho rozhodnutí č. 8 Cmo 202/2016 musí mít formu notářského zápisu pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1. ledna 2014, nikoliv však společenství dříve vzniklých. Tuto informaci by v současnosti měly mít k dispozici již i rejstříkové soudy. Dle našich informací tedy budou jednotlivé rejstříkové soudy (tedy i KS v Brně a Ostravě) postupovat tak, že notářský zápis již nebude u těchto SVJ vyžadován. Společenstvím tak stačí svolat klasické shromáždění a změnit na něm stanovy.

JUDr. Richarda Schwarz
Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz & partneři

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@radceprosvj.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte.
601 222 819

rádce pro SVJ


Jak přizpůsobíme stanovy SVJ dle nového OZ?

Mnozí čtenáři nám píší do redakce dotazy na téma Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako nový občanský zákoník) a jeho implementace pro SVJ. Co se pro stávající SVJ mění? Jak mají vypadat stanovy SVJ od roku 2014? Jak se bude hlasovat na shromáždění, kolik je třeba přítomných pro zdárné hlasování, kolik procent hlasů je potřeba ke schválení toho a onoho? Více informací o přizpůsobení stanov SVJ získáte zde


A jak to u nás funguje?

Funguje to tak, že nám pošlete objednávku, například tady níže přes náš objednávkový formulář, kde si vyberete, o které služby máte zájem. U většiny položek jsou uvedeny i ceny, pouze u založení SVJ při převodu z BD není cena uvedena, neboť bude vypočítána na míru dle požadavků budoucího BD.

 


2. Domovní řád společenství vlastníků

Co je nutné v domovním řádu upravit?

 

Pokuty v domovním řádu? Více informací o domovním řádu se dozvíte tady

 
 

Objednávka - stanovy SVJ dle nového OZ

Co dál:

Stačí nám vyplnit níže uvedenou závaznou objednávku.  Advokátní kancelář Vám následně vypracuje návrh, který Vám zašle ideálně do emailu nebo na uvedenou adresu poštou, pokud nepreferujete emailovou komunikaci, a vy je buď na shromáždění schválíte nebo můžete dále požadovat úpravy. 

Garance právní správnosti stanov SVJ

Garantujeme Vám právní správnost, v případě jakékoliv právní chyby stanov SVJ, která odporuje NOZ Vám vrátíme peníze.

Služby zajišťujeme prostřednictvím advokátní kanceláře Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Zprostředkovatel výhodnějších cen a kontakt pro jakékoliv informace: redakce Praktického rádce pro SVJ: redakce@radceprosvj.cz , 601 222 819

Závazná objednávka služeb poskytovaných advokátní kanceláří

Závazná objednávka - vyberte si, prosím, z následujících možností položky, o které máte zájem:

Odesláním objednávky souhlasíte a potvrzujete, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami .

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@bmco.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte.
601 222 819

rádce pro SVJ