Vaše ohlasy nebo odpovědi na dotazy

Dobrý den, dnes jsem byl opravdu příjemně překvapen, když jsem po otevření poštovní schránky našel publikaci "Praktický rádce SVJ". Mohu Vám potvrdit, že dopracovávat se k ověřeným a správným informacím, v dnešní době zcela nezbytných pro kvalitní činnost výboru, je skutečně časově náročná činnost, která pak ubírá z jiných oblastí. Myšlenka vydávat praktického rádce je k nezaplacení a zasluhuje poděkování i obdiv. Neznám podle jakého klíče se realizuje distribuce této publikace, ale po přečtení několika článků musím říci, že máme zájem pravidelně dostávat Vaši publikaci. Zaměření prvního čísla je velice aktuální a dokládá, že záměr vydávat rádce pro výbory SVJ byl uchopen velice zdařile. Všiml jsem si, že v prvním čísle je uvedeno "Neprodejné", ale v tak kvalitním provedení sestavení, tisk a distribuce publikace něco stojí. Budou další čísla za poplatek? Protože ani tato skutečnost by nás neodradila od zájmu o další vydání. Ještě jednou děkuji jménem našeho výboru a k Vaší zodpovědné práci přeji hodně dobrých nápadů i úspěchů.
Ing. Ladislav Truchlíkpředseda výboru
Vážení Vyslechl jsem Vaše přání o dotazy a předkládám tento problém. Proběhla v našem bytovém domě pravidelná revize plynových zařízení. Ve zprávě je zapsáno - cituji " zajistit patřičnou provzdušnost plastových oken odebráním těsnění viz.technická zpráva, do odstranění závad navrhuji zařízení odstavit z provozu".Do dneška jsem předpokládal že se dávají plastová okna právě kvůli těsnosti.Nakonec i nově průkaz energetické náročnosti budovy toto předpokládá.A teď babo raď jak z toho ven bez ztráty kytičky.Jaký je pohled odborníků? S pozdravem ať se Vám daří Miroslav Bartoš , Česká Třebová
Miroslav Bartoš
Zdravím do Prahy! V těchto dnech se mi dostal do rukou "Praktický rádce pro SVJ". Oceňuji jak obsah, tak i celkovou úpravu a mám za to, že konečně někdo pro SVJ udělal dobrý čin. V mnoha případech snad naplní to,co má v názvu,být dobrým rádcem či pomocníkem. Jde pouze o to, aby Vám nedošly prostředky a rádce docházel do rukou těm, kterým dojít má.
PhDr.Jiří Rufer Břeclavpředseda SVJ

Odpovědi na dotazy

Dobrý den,
v souvislosti s povinnostmi členů SV při účasti na Shromáždění SV neumíme řešit situaci, kdy např. byt má dva spoluvlastníky (nikoli v SJM) a Shromáždění se zúčastní jen jeden z nich a druhý neposkytne Plnou moc ("Zástupčí oprávnění").
Jestliže je "váha hlasu" odvozena od podílu podlahové výměry bytu na celkové výměře domu, pak v takovém případě má ten platný hlas spoluvlastníka přítomného na shromáždění váhu jen poloviční v porovnání s tím, kdy by měl k dispozici Zástupčí oprávnění od spoluvlastníka? Je někde popsáno řešení takových situací?
Díky

Odpověď: Pokud je jednotka ve spoluvlastnictví, je třeba k jednání za její spoluvlastníky výslovného zmocnění (i pokud jde o společné jmění manželů). Spoluvlastník MUSÍ být zplnomocněn ostatními spoluvlastníky, pokud není, nemůže hlasovat, čili váha hlasu je nula. Co se týče formy a obsahu zmocnění a osoby správce společné věci, lze tyto nalézt přiměřeně v § 1134-1138 NOZ a § 436-449 NOZ. Zákon pro toto zmocnění nestanoví požadavek písemné formy, čili postačí zmocnění ústní. Písemná forma by byla nutná pouze v případě, že by byla měněna věcná práva k nemovité věci. Společný zástupce může být jak jeden ze spoluvlastníků, tak třetí osoba. Rozdělit hlasy spoluvlastníků mezi ně tak, aby každý měl určitý počet hlasů není možné.

Dobrý den,

chci se zeptat, zda je nutné při změně stanov a přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku přivolat notáře a provést notářské ověření? Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď: Dobrý den, bohužel, na toto téma není jednoznačná odpověď. I mezi advokáty probíhají ostré diskuze, zda notářský zápis ano, či ne. Stanovisko je nejasné, judikatura zatím žádná. Takže je to doposud názor od názoru. Samozřejmě doporučujeme mít notářský zápis o změně stanov, ale jsou to výdaje navíc, záleží tedy na zvážení SVJ. Další rozhodnou roli hraje to, zda ve stávajících stanovách máte napsáno, jestli je notářský zápis při změně nebo tvorbě nových stanov pro stávající SVJ povinné.

Prosím o odpověď, zdali mají byty v přízemí našeho SVJ platit za užívání výtahu i když ho nepoužívají. Je na to nějaký zákon, který to umožňuje?   Při hlasování na schůzi společenství je rozhodující podílový velikost bytu, nebo se čítá hlas za byt?

   Děkuji Vám za odpověď.

                                        Pěkný den

Odpověď: Co se týče výtahů, vyskytují se sice různé názory, ale dle nás je správně to, že SVJ si rozpočítání nákladů na výtah může určit dle sebe, a to prostřednictvím hlasování na shromáždění. Je tak možno, aby poplatky na výtah platili všechny jednotky, tak i pouze některé, které jej skutečně využívají, vždy záleží na názoru vlastníků. Co se týče druhé otázky, na shromáždění se hlasuje tak. že se počítá podíl, nikoliv tak, že každý vlastník má jeden hlas.