Jak splnit povinnost dálkových odečtů, a přitom snížit doplatky za vodu a neplatit za sousedy

Zveřejněno: únor 2022

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Vodu za Vás nikdo jiný platit nebude, je to jenom na Vás

Předkládáme fakta fungujícího řešení, pomocí kterého lze trvale odstranit problém s rozdíly při měření vody. Tyto rozdíly vznikají mezi hlavním vodárenským vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. Rozdíly jsou nezměřené odběry vody v bytech! Z praxe jednoznačně vyplývá, že tento dlouhodobý problém je způsoben stávajícími klasickými bytovými vodoměry, jejichž konstrukce a přesnost měření je nedostačující. Navíc neustále rostoucí cena vody přirozeně tento problém více a více prodražuje. Realita je taková, že tím všichni poctiví uživatelé bytů zbytečně doplácejí až tisíce korun každý rok za vodu, kterou nespotřebovali! Ve skutečnosti až 90 % uživatelů bytů v ČR doplácí vodu "za sousedy" a ani o tom neví.

 • Přesné a zároveň neovlivnitelné vodoměry zajistí spravedlivé rozúčtování - potvrzeno výsledky
  Ze zkušeností a dosažených výsledků vyplývá, že pokud se chceme trvale zbavit nežádoucích rozdílů, je třeba instalovat do bytů vodoměry, které jsou vysoce přesné, a tak změří i nízké průtoky (např. protékající záchod) a zároveň jejich konstrukce neobsahuje magnetickou spojku. Tím je 100 % zajištěno, že vodoměry nelze ovlivnit magnetem ani jiným mechanickým způsobem. Jednoduše řečeno, měřte s výrazně vyšší přesností než doposud a bez možnosti ovlivnění. 
 • Cíl našeho řešení je spravedlivé přerozdělení spotřeby vody
  Použitím přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddeo, SMARTm D nesnižujeme přímo spotřebu celého domu, ale spravedlivě přerozdělujeme celkovou spotřebu domu mezi jednotlivé byty. Co zajímá uživatele bytu více? Kolik zaplatí celý dům dohromady nebo kolik z této částky zaplatí uživatel ze své peněženky zbytečně?
 • Radiový odečet ani elektronické vodoměry Vám přesnost vodoměrů nezvýší - pouze přenáší náměr
  Zde je třeba se zamyslet nad skutečností, že radiový odečet pouze přenáší hodnoty naměřené vodoměrem a v žádném případě tyto hodnoty nezpřesňuje. Radiový odečet nebo tzv. „elektronické vodoměry“ Vám tedy nezvýší přesnost měření! Tzv. elektronické vodoměry mají ve své konstrukci lopatkové kolo a magnetickou spojku, od klasických suchoběžných vodoměrů se liší pouze tím, že místo válečkového počítadla mají elektronický display (to je pouze zobrazovací část, nikoliv ta část, co měří). Přesnost těchto vodoměrů je tak obdobná jako u klasických vodoměrů. Proto doporučujeme vždy si vyžádat typové schválení vodoměru (certifikát), prokazující jeho přesnost.
 • Odečty z chodby nebo přes internet? Online systém Maddeo - měřidla máte stále pod kontrolou
  Pokud se rozhodujete pořídit si dálkový systém odečítání vodoměrů v bytech, doporučujeme nejprve investovat do přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddeo, SMARTm D. Ty jsou standardně dodávány s integrovaným modulem pro dálkový odečet. Dále je dobré si uvědomit, co Vám takový odečet přinese, když už ho platíte. Naše společnost dodává systém dálkových odečtů, který trvale monitoruje průběh spotřeby nejen vody, ale i tepla s prokazatelnou výhodou, která spočívá ve vyhodnocení změřených hodnot a návrhu optimalizace, která vede k úsporám v desítkách procent za dodávku tepla. Odečty je navíc možno provádět kdykoliv přes internet stiskem jediného tlačítka Vašeho PC.

                                                                                                                                                                                           Vzhledem k tomu, že je cena vody a tepla každoročně vyšší a vyšší, věříme, že Vám naše řešení přinese spokojenost a spravedlivé přerozdělení nákladů také do Vašeho domu.


Důvody, proč vznikají problémy s rozdíly, které zdražují vodu v bytech

V první řadě je třeba si uvědomit, že bytový vodoměr je měřidlo a jako takové svými parametry podstatným způsobem ovlivňuje částku na faktuře, kterou platíte za spotřebu vody.

 • Důvod č.1 - Nedostačující a nízká přesnost levných vodoměrů - HLAVNÍ parametr
  Nedokonalá konstrukce levných vodoměrů neumožňuje přesně měřit nízké průtoky, jako jsou např. protékající záchody, vědomě nízké odběry, kapání atd. Proto právě při nízkých průtocích vznikají ty největší úniky! Jednoduše tyto vodoměry nejsou konstruovány pro přesné měření drahé vody. Proto je přesnost bytových vodoměrů nejdůležitější parametr. Má výrazný vliv na spravedlivé přerozdělení nákladů na vodu mezi byty.
 • Důvod č.2 - stávající levné vodoměry lze vždy ovlivnit magnetem
  To je prokazatelné, protože mají ve své konstrukci magnetickou spojku, která ve sto procentech případů umožňuje ovlivnění magnetem. Dnes jsou již volně v prodeji na internetu velmi silné magnety o rozměrech cca 5 cm a přítlačné síle až 180 kg, proti kterým je jakákoliv "antimagnetická ochrana" absolutně neúčinná, ověřeno praxí. Takový magnet způsobí vždy ovlivnění, v nejhorším případě úplné zastavení vodoměru. I pouhé ovlivnění, a tím ovlivnění vodoměru, vytváří rozdíly. Proto je naprosto nezbytné, instalovat vodoměry s konstrukcí bez magnetické spojky.
 • Důvod č.3 - stávající levné vodoměry lze ovlivnit mechanicky
  Plastový klobouk (s krycím víčkem nebo bez), který chrání číselník, umožňuje minimálně 5 známých způsobů mechanického ovlivnění až do úplného zastavení vodoměru. Je třeba instalovat vodoměry u nichž je zcela znemožněno ovlivnění.
 • Důvod č.4 - nedostatečně bezpečné zaplombování vodoměru
  Pokud je instalován vodoměr a je nedostatečně zaplombován na potrubí, pouze z jedné strany nebo s použitím plomb, které nemají jednoznačnou identifikaci, to umožňuje minimálně 3 známé způsoby dalšího ovlivnění. Doporučení je plombování na obou stranách, jak na přívodu, tak na výstupu z vodoměru. S použitím číselných plomb, u kterých je jednoznačná identifikace montážního místa. Pomocí bezpečnostních plomb TT-kompakt s evidenčním číslem je toto zabezpečeno.
 • Důvod č.5 - Zpětný průtok přes vodoměry
  Praxe jednoznačně ukazuje, že zpětný průtok přes vodoměry je naprosto běžným jevem, díky směšovacím bateriím, myčkám, pračkám atd. To pochopitelně ovlivní naměřenou hodnotu. Doporučení je v instalaci zpětné klapky za všechny bytové vodoměry v bytovém domě.

Závěr:

Klasické vodoměry s magnetickou spojkou a s tzv. „antimagnetickou ochranou“ (používané od roku 1993 do současnosti) vzhledem k jejich konstrukci rozdíly nesníží, ale naopak vytváří!

Důkazem je praxe – téměř ve všech domech v ČR jejich obyvatelé každoročně řeší tento problém.

Rozdíly a doplatky za vodu sníží pouze skutečně přesnými a neovlivnitelnými vodoměry s konstrukcí bez magnetické spojky a zároveň s nejvyšší přesností měření. 

Více o Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo SMARTm D pro snížení rozdílů a dálkové odečty


Jak ovlivňují nežádoucí rozdíly peněženku jednotlivých uživatelů bytů

Špatně měřená nebo vůbec neměřená spotřeba vody v bytech vytváří rozdíly mezi bytovými vodoměry a hlavním vodárenským vodoměrem na vstupu do domu. Tím se zdražuje cena vody pro jednotlivé byty. Co to znamená v praxi, si ukážeme na následujícím příkladu:

Takže každý rok tato rodina zaplatí 2.000 Kč za vodu, kterou nespotřebovala. Jinými slovy 10.000 Kč zaplatí během 5 let za někoho jiného. A přesně takhle je rozdíl nebezpečný.

Jednoduše řečeno, rozdíly se rozpočítávají mezi všechny bez ohledu na to, kdo nebo co je skutečně způsobilo. Výsledkem je, že se na zaplacení rozdílu podílí také uživatelé, kteří ho nezpůsobili.

Na závěr nutno dodat, že naše řešení je úsporné "pouze" pro poctivé uživatele, kterých je domě samozřejmě většina. Rádi bychom Vás upozornili, že rozdíl 10 % až 25 % se donedávna považoval za "normální", ale víte, jak hodně je pro Vás nevýhodný?

Spočítejte si to.


Jak neměřeným únikům zabránit a snížit rozdíly a doplatky za vodu ?

Naše společnost Maddeo CZ problémy s neměřenými úniky v bytech řeší tím, že svým zákazníkům z řad SBD, BD a SVJ dodává přesné neovlivnitelné vodoměry Maddeo, typ SMARTM D. Jedná se o vysoce přesné bytové vodoměry na trhu, přesnost je téměř stejná jako u ultrazvukových vodoměrů, ale za poloviční peníze. Není možné je ovlivnit ani magnetem ani mechanicky. Jejich vysoká přesnost měření společně s jejich neovlivnitelností vyplývá z odlišné přesnější a spolehlivější konstrukce. Vodoměry Maddeo, typ SMARTm D, nemají ve své konstrukci magnetickou spojku, tedy prvek, který reaguje na ovlivnění magnetem. Splňují tak všechny níže uvedené body bez výjimky.

Snížení rozdílů dosáhnete s vodoměry Maddeo, SMARTm D, které splňují následující parametry:

 1. Musí být výrazně přesnější než stávající bytové vodoměr. Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo, typ SMARTM D, je 3x až 6x přesnější než běžně používané klasické vodoměry s magnetickou spojkou.
 2. Ve své konstrukci nesmí mít magnetickou spojku. Jedině tak lze zaručit 100% odolnost proti ovlivnění magnetem.
 3. Musí mít oddělené počítadlo od protékající vody.  Jedině tak je zajištěna 100% čitelnost vodoměru.
 4. Musí být vybaven pro dálkové odečty s integrovaným RF modulem.                    

Víte, že: Přesnost měření u vodoměru SMARTm D je „téměř“ shodná jako u ultrazvukového principu, ale za „poloviční peníze“ ?

neovlivnitelný vodoměr SMARTm D

Více o Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo SMARTm D pro snížení rozdílů a dálkové odečty


Dálkové odečty vodoměrů manuálně nebo dálkové odečty automaticky

V současné době se dálkový (radiový) odečet bytových vodoměrů je zákonnou povinností pro nové instalace od 1.1.2022. Vzhledem k relativně vyšší pořizovací ceně je dobré se zamyslet pro koho je „přínosem“, když už ho platíte.

Přínos:                                                                                                            

 1. Pro uživatele bytu existuje hlavní výhoda a tou je komfort – po dobu 5 let nemusí z důvodu odečtu zpřístupňovat byt.
 2. Splníte legislativní povinnost od 1.1.2022.
 3. Pro správce, rozúčtovatele je to ideální způsob, jak mít odečty včas, které jim zařídí objekt.

… Kolik že jste Vy, uživatelé bytů, ušetřili peněz tím, že máte dálkové odečty?!?...

Nevýhoda:                                                                                                              

1.    Odpadá vizuální kontrola vodoměrů                                                                                                   

2.    Dálkový odečet vodoměrů nebo tzv. „elektronické vodoměry“ Vám nezvýší přesnost měření! Na přesné a spravedlivé měření je třeba mít vodoměr přesnějších parametrů v pásmu nízkých průtoků!

Tzv. elektronické vodoměry mají ve své konstrukci lopatkové kolo a magnetickou spojku, od klasických suchoběžných vodoměrů se liší pouze tím, že místo válečkového počítadla mají elektronický display. Přesnost těchto vodoměrů je tak obdobná jako u klasických vodoměrů.

Zde je třeba se zamyslet nad skutečností, že radiový odečet pouze přenáší hodnoty naměřené vodoměrem a v žádném případě tyto hodnoty nezpřesňuje! Proto doporučujeme vždy si vyžádat parametry vodoměru prokazující jeho přesnost, dle schválení MID je to parametr Q1-H pro horizontální a pro vertikální polohu instalace (Q1-V)!

Doporučení:

 • Jakákoliv investice do dražšího měření by Vám měla přinést hlavně finanční užitek.
 • Co když můžete mít za stejné pořizovací náklady nebo mírně vyšší způsob měření, které bude přesné, neovlivnitelné a tím získáte navíc spravedlivé rozdělení spotřeby vody a tím úsporu pro poctivé uživatele?
 • A navíc je možné tuto myšlenku rozšířit i na měření tepla a online systémem Maddeo šetřit desítky procent za dodávku tepla pro Váš dům.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz nebo merice-tepla.cz


Dálkový odečet vodoměrů a měřičů tepla dvěma způsoby:

 • Dálkový odečet manuálně z chodby, komunikace WMBUS
  Odečet se provádí pochůzkovým sbíráním dat z chodeb. Používá se komunikace RF modulů s odečítací USB anténkou a odečítacím programem instalovaným v notebooku.                                       
 • Dálkový odečet automaticky, komunikace LoRa, WMBUS
  (tento způsob doporučujeme, protože měřidla máte stále pod kontrolou v systému Maddeo) Zde nepotřebujete ani software ani odečítací zařízení. Odečty lze provádět kdykoliv neomezeně přes počítač připojený k internetu. Získáte přístup do uživatelského účtu na webu. Pro online odečty měřidel je třeba instalovat na chodbu zařízení (1-2 ks) pro sběr hodnot z měřidel.

Jaký je rozdíl mezi dálkovými odečty automaticky nebo manuálně?

1.    Manuální odečty z chodby, tzv. pochůzkový systém, Vám přinesou: pouze odečty v čas odečtu.

2.    Automatické odečty pomocí online systému Maddeo Vám přenesou: odečty kdykoliv, měřidla máte stále pod kontrolou (online sledování poruch, ...), díky monitorování (znalosti) spotřeb vody a tepla lze navrhnout optimalizaci vedoucí k úspoře nákladů na dodávku tepla a vody. Jediný systém dálkových odečtů využívající k měření vody odlišnou, výrazně přesnější a neovlivnitelnou, konstrukci vodoměrů.


Takže vy, poctiví uživatelé, máte nyní dvě možnosti:

Možnost 1.

Neuděláte nic, zvolíte klasické bytové vodoměry (nebo "levné" málo přesné vodoměry) a vystavíte se tak skutečnosti, že rozdíly budou. Pak můžete počítat s průměrnými doplatky za vodu 894 Kč/byt za rok a s tím, že se Vám pořízení takových „nepřesných“ vodoměrů několikrát prodraží.

nebo                                                                                                                                                          

Možnost 2.

Investujete cca 100 Kč ročně, zvolíte přesné neovlivnitelné vodoměry Maddeo, SMARTm D a získáte jistotu spravedlivého rozúčtování vody. A tím nebudete platit "za sousedy" průměrně 894 a více Kč/byt za rok.

Konkrétní cenovou nabídku na snížení rozdílů a vyřešení dálkových odečtů Vám rádi   zpracujeme na základě Vaší poptávky do 48 hodin.

.

tzb technika
osvědčené výrobky na jednom místě

Kapesní "Rádce pro SVJ" v mobilu

Aplikace Rádce pro SVJ v mobilu

qr kod ke stažení aplikace praktický rádce pro svj

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.