Povinnost instalace dálkových odečtů měřidel s účinností od 1.1.2022 dle zákona č.362/2021Sb.!

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Aktualizováno: leden 2022

Text, grafické podklady : Maddeo CZ

Od 1.1.2022 už jen dálkově odečítatelná měřidla

V minulých dnech proběhla aktualizace Zákona č. 362/2021 Sb. s účinností od 1.1.2022.
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důležité odstavce z aktualizovaného Zákona 362/2021 Sb.

Texty ze zákona, které Vás zajímají pro splnění povinností ...

Prakticky od 1.1.2022 platí, že pokud jsou v bytovém domě stanovená měřidla, tedy vodoměry na teplo vodu, kalorimetry (kompaktní měřiče tepla) nebo přístroje registrující tepelnou energii jako poměrové indikátory na radiátorech nebo teplotní senzory, musí být jejich instalace v souladu s tímto novým požadavkem na dálkové odečty s minimálně měsíční frekvenci odečtů.

Minimální interval mezi jednotlivými odečty jeden měsíc! Pokud tedy v domě máte dálkové odečty nastavené na odečet třeba 1x ročně v lednu, tak při další periodické výměně nebude možné měřidla s tímto nastavením použít.
Pokud Vás v roce 2021 nebo v roce 2022 čeká výměna měřidel, je vhodné se již tímto zabývat a vybrat systém dálkových odečtů s minimálním intervalem alespoň 1 měsíc!

Pozor! Některé systémy dálkových odečtů v současné době neumí splnit tento požadavek ! Důležitá je měsíční frekvence odečtů naměřených hodnot z vodoměrů a měřičů tepla a registrujících přístrojů!

My jsme připraveni Vám pomoci ...

... dálkově odečítatelná měřidla instalujeme každý den...

s denními odečty !Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz nebo merice-tepla.cz


.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.


Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.