Změny v dohodách o provedení práce

Zveřejněno: leden 2024

Text, grafické podklady : redakce


Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s sebou přináší několik zásadních novinek a změn, které se dotknou všech osob vykonávající jakékoliv činnosti na základě dohody o provedení práce. Pojďme se na to společně podrobně a věcně podívat.


Podoba dohody o provedení práce (dále jen „Dohoda“) od letošního roku, kromě již standardních informací, bude navíc obsahovat některé další náležitosti, které se doposud neuváděly:

  • Určení pracovní doby – zde doporučujeme promyslet, co by bylo pro následný výpočet odměny nejvhodnější, zda například uvést týdenní pracovní dobu s rozsahem xx počtu hodin a poznámkou, že tyto hodiny budou v týdnu rozloženy podle potřeby apod.
  • Nárok na dovolenou
  • Rodné číslo – z důvodu nově vzniklé povinnosti hlášení jednotlivých zaměstnanců (dále pro zjednodušení „Dohodář“)
  • Povinnost nahlášení další Dohody u jiného zaměstnavatele - z důvodu, že Dohodář nesmí v kalendářním roce odpracovat více než 300 hodin v součtu za všechny dohody u všech zaměstnavatelů (toto je novinka!) a podle součtu výše odměn u všech zaměstnavatelů bude Dohodáři vyměřen odvod na sociálním a zdravotním pojištění.

A zde pozor! Pokud bude SVJ vykazovat práci Dohodáře nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech a státních svátcích, musí počítat se zvýšením odměny o 25 % za práci o víkendu a 100 % nebo náhradní volno za práci o svátku.

Vzhledem k tomu, že nově tedy bude stanovena pracovní doba včetně zaznamenání, zda byla práce provedena provedena ve všední den, o víkendu nebo svátku, za níž bude i Dohodáři náležet příplatek, musí zaměstnavatel (dále jen „SVJ“) evidovat docházku, na základě které se bude následně provádět výpočet odměny. 


Formy odměn a povinné odvody

V zásadě doposud byly a jsou dva způsoby odměňování členů výborů, správců, domovních důvěrníků, údržby apod. První variantou je odměňování formou tzv. funkčních odměn a druhu variantou je odměňování právě na základě Dohody.

U funkční odměny zůstává v platnosti výše odměny do částky 3 990 Kč, ze které se neplatí sociální pojištění. Z této odměny se „srazí“ pouze zdravotní pojištění, které v tomto roce činí 9 %, které odvádí SVJ a 4,5 % odvádí zaměstnanec. Pokud je funkční odměna vyšší, pak se musí odvést i sociální pojištění.

Odvody z Dohod o provedení práce v příštím roce projdou velkou změnou, především ve výši odměny, která nebude podléhat platbě sociálního a zdravotního pojištění.

V tomto roce byla úleva na odvodech stanovena do částky 10 000 Kč, tedy v případě odměny 9 999 Kč byla tato částka osvobozena od platby sociálního a zdravotního pojištění a z Dohod se odváděla pouze srážková daň ve výši 15 %. Pokud odměna přesáhla hranici 10 000 Kč, pak muselo SVJ zaplatit 24,8 % za sociální pojištění a 9 % za zdravotní pojištění, a k tomu zaměstnanec Dohodář odvedl na zdravotní pojištění 6,5 %, na sociální pojištění 4,5 % a již výše popsanou srážkovou daň ve výši 15 % ze své odměny.


Jak to bude s odvody z odměn v roce 2024?

Nově se ruší hranice 10 000 Kč určená pro osvobození od odvodů soc. a zdrav. pojištění a mění se na 2 způsoby výpočtu podle pracovního stavu Dohodáře.

1)      První situace nastává, pokud nebude mít Dohodář uzavřenou žádnou jinou Dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem/SVJ.  V takovém případě je hranice pro odvody stanovena na 25 % z průměrné mzdy vypočítané podle parametrů vyhlášených Nařízením vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu č. 290/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příklad: Bude vyhlášena průměrná mzda ve výši 50 000 Kč. Hranice pro odvody soc. a zdrav. pojištění bude 12 500 Kč. Pokud tedy bude odměna z DPP nižší než 12 500 Kč, pak bude podléhat pouze platbě 15 % srážkové daně, což by bylo více, než dosavadní hranice 10 000 Kč.

Při překročení 25 % z průměrné mzdy zaplatí SVJ na sociálním pojištění 24,8 % z odměny a Dohodář dalších 6,5 % plus k tomu ještě 0,6 % za nemocenské pojištění. Za zdravotní pojištění SVJ uhradí 9 % z odměny a Dohodář dalších 4,5 %.

2)      Druhá situace nastává, pokud by Dohodář měl v ve stejném období uzavřeny dvě a více Dohod u více zaměstnavatelů/SVJ. Zde je hranice pro odvody stanovena na 40 % průměrné mzdy vypočítané podle parametrů vyhlášených Nařízením vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu.

Příklad: Budeme-li v tomto případě také uvažovat průměrnou mzdu ve výši 50 000 Kč, pak by byl limit pro odvod soc. a zdrav. pojištění 20 000 Kč z celkové částky všech Dohod. Celkovou částku odměn z Dohod bude SVJ zjišťovat na České správě sociálního zabezpečení, kde bude zavedena evidence všech Dohod a příjmů z nich.

Zde jsou procenta z dovodů stejná, jako v případě první varianty, tedy při překročení 40 % z průměrné mzdy zaplatí SVJ na sociálním pojištění 24,8 % z odměny a Dohodář dalších 6,5 % plus k tomu ještě 0,6 % za nemocenské pojištění. Za zdravotní pojištění SVJ uhradí 9 % z odměny a Dohodář dalších 4,5 %.

Z výše uvedeného tedy vyplývá zásadní informační povinnost pro SVJ a to, že nově budou SVJ hlásit na Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ) všechny Dohodáře (jmenovitě) a jejich výši odměn. Tato hlášení budou SVJ podávat za všechny Dohodáře včetně těch, kteří v konkrétním měsíci nevykonali žádnou činnost pro SVJ , tedy jim ani za daný měsíc nebude náležet žádná odměna. ČSSZ následně zkontroluje, zda součet odměn z jednotlivých Dohod v daném měsíci přesáhl výše popsaných 40 % z průměrné mzdy a pokud ano, zašle informaci všem zaměstnavatelům/SVJ dotčeného Dohodáře.

Většina výše popsaných změn vejde v účinnost až od 1.7.2024, nicméně Dohody, které se budou uzavírat s Dohodáři již od ledna 2024, by měly už nově obsahovat všechny povinné údaje, aby se v polovině roku dohody uzavřené před 1.7.2024 neukončovaly a nesepisovaly Dohody nové.

Kapesní "Rádce pro SVJ" v mobilu

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Aplikace Rádce pro SVJ v mobilu

qr kod ke stažení aplikace praktický rádce pro svj

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára

.

Pokud byste si nebyli jistí, zda rozhodování mimo shromáždění, tedy per rollam, které připravujete, splňuje všechny zákonné náležitosti, rádi Vám s tím pomůžeme.

- připravíme vám kompletní podklady pro korespondenční hlasování a provedeme vás celým procesem
- v ceně je konzultace s právníkem ohledně jakýchkoliv nejasností
- zorganizujeme hlasování per rollam tak, aby bylo právoplatné a nenapadnutelné
- vytvoříme Vám návrh na rozhodnutí per rollam, vzory pro vyjádření společníků, oznámení o přijetí rozhodnutí a případný návrh na zápis do rejstříku
- vysvětlíme Vám veškeré nejasnosti a společně připravíme podklady a přílohy pro hlasování per rollam

Cena za vypracování jednoho hlasování per rollam pro jedno společenství vlastníků / družstvo
je 2 900 Kč včetně DPH a zahrnuje všechny zde výše uvedené kroky. 

Stačí vyplnit tento objednávkový formulář: