Služby pro bytové domy

Vytvořeno: 22. 06. 2020

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Služby pro bytové domy – Maddeo CZ s.r.o.

Společnost Maddeo CZ s.r.o. je ryze českou společností, která byla založena v roce 2006 za účelem dodávat přesné vodoměry a měřiče tepla pro spravedlivé přerozdělení spotřeby vody a tepla. Postupně se působnost společnosti rozšiřovala a dnes tvoří nabídku služby, které pomáhají v bytových domech „nevyhazovat“ zbytečně peníze majitelům bytů. Ať je to výstavbou vlastní úsporné kotelny, hydraulickým vyvážením otopné soustavy, chemickým čištění topení nebo vypracováním projektu na výše uvedené služby.


Pomáháme v bytových domech již od roku 2006

Neovlivnitelné vodoměry, měřiče tepla, rozúčtování

neovlivnitelný vodoměr SMARTm DPro bytové domy dodáváme neovlivnitelné vodoměry včetně montáže pro zajištění spravedlivého měření. K měření tepla využíváme metody v souladu s legislativou, a to osazením poměrových indikátorů na radiátory nebo instalací kompaktních měřičů tepla (kalorimetrů) a nebo pomocí teplotních senzorů na zdech (teplotních čidel). Odečet těchto měřidel je možné realizovat bez vstupu do bytu, tzv. odečtem z chodby pomocí odečtového zařízení, lze kdykoliv rozšířit pro odečty online. Zajistíme i rozúčtování spotřeby tepla a vody v případě dálkově odečitatelných měřidel. dálkové odečty z chodby

Dálkové odečty měřidel online přes internet

vodoměry onlineV bytovém domě se vytvoří „páteřní“ sběrná síť, která se sestává vždy s Gateway a z repeatrů o počtu, který je potřeba vzhledem k velikosti objektu. Tyto prvky mají síťové napájení o velmi malém příkonu energie (řádově Watty). Sběrnou síť lze využít pro měřiče tepla jako jsou poměrové indikátory, teplotní senzory nebo kompaktní měřiče tepla (kompakty). Případně i pro plynoměry a elektroměry, které můžeme dodatečně osadit radiovými moduly wireless mbus (WM) 868MHz.

Výstavba vlastní úsporné kotelny

usporna-kotelna-maddeoKonkrétní domovní kotelnu stavíme jako originál a samostatné technické řešení s cílem dosáhnout co nejvyšší úsporu pro bytový dům. Druh zvolené technologie tedy záleží na vstupních datech, a proto nová domovní kotelna nebo modernizovaná kotelna může být sestavena z plynových kondenzačních kotlů nebo tepelných čerpadel nebo i z elektrokotlů. Volbu technologie ovlivňuje úspora, nejsme dodavatel kotlů, ale nejvyšších možných úspor pro Váš bytový dům.

Chemické čištění topení

chemicke-cisteni-topeni-maddeoVšeobecně doporučený interval pro čištění otopných soustav je cca 7-10 let. Výrobci deskových a trubkových radiátorů dokonce doporučují čištění jednou za 2 roky. Pravidelná údržba otopných soustav prodlouží životnost použitých komponent a zachovává jeho funkci v plném výkonu.

 

Hydraulické vyvážení otopné soustavy

Provedeme včetně vypracování projektu pro případ, že bytový dům je revitalizován, zateplen, jsou vyměněná okna, zaizolovaná střecha nebo proběhla výměna radiátorů. Tím se změnily energetické poměry v domě a je tedy nutné soustavu znovu vyregulovat se znalostí stávajících poměrů v domě. V opačném případě Vás čeká nefunkční soustava, která se bude projevovat jako jev přetápěných, nedotápěných bytů a nežádoucích zvukových projevů.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Maddeo CZ s.r.o. - úsporné kotelny, měření, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8LOGO MADDEO

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.