Aktualizováno: červen 2021

Text, grafické podklady : IP IZOLACE POLNÁ


Jak vybrat vhodnou a spolehlivou firmu na renovaci fasády

V posledních dvaceti letech se u nás velmi intenzivně revitalizují a zateplují bytové domy. Je to logický krok, který plyne z klimatických podmínek a vývoje cen energií na našem území. Vývoji ku prospěchu napomohla i řada dotačních programů, jako byly např. Zelená úsporám, IROP nebo Panel. Jak provedené zateplení stárne, vidíme, že se na něm mnohdy projevuje neuspokojivá kvalita práce a materiálu. Mnoho vlastníků bytových domů proto nyní zvažuje revitalizaci zateplení fasády.

Vysoká poptávka po firmách realizujících opravy bytových domů přivedla na trh v předešlých dvou letech řadu nových firem. Jejich přístup k opravám, technologiím a také ve způsobu prosazení na trhu se různí. Některé firmy jsou schopny slíbit i nesplnitelné, a proto není snadné se v tomto chaosu vyznat. Proto přináším jednoduchý návod, jak si vybrat vhodného a zároveň spolehlivého partnera pro revitalizaci vašeho bytového domu.


Umýt fasádu mnohdy opravdu nestačí

Opláchnutí fasády vysokotlakým čističem není renovace fasády. Jde pouze o nutnou pravidelnou údržbu. Pokud již máte na fasádě plísně či řasy, je nezbytný k zajištění její dlouhodobé živostnosti komplexní zásah.


Nízká cena versus kvalita provedení

Komplexní oprava vyžaduje přístup ke všem místům fasády včetně oken, parapetů a jiných detailů. To lze zajistit pouze s lešením. Proto na tomto vybavení rozhodně nešetřete, pouhá plošina není správná cesta. Nezapomeňte, že s plošinou přicházíte kromě jiného také o možnost kontroly.

Ví vůbec firma, co dělá?

Nejprve si ověřte, zda renovační návrh oslovené firmy vychází z bohatých zkušeností se zateplením stejného typu objektu. Chtějte vidět písemný technologický postup pro opravy různých defektů na vašem domě. Jak a čím opraví trhliny a díry v zateplení, utržené parapety, defekty na okenním ostění nebo jejich doplnění po výměně oken v bytech.

Jak poznat přístup seriózní firmy?

Zajistí vám prohlídku a revizi celého objektu včetně provazeb mezi konstrukcemi. Například střecha má podstatný vliv na fasádu. Posoudí i současné zateplení a vyhodnotí, zda je vůbec renovace tou správnou cestou pro váš dům. Bude řešit i případné negativní projevy v bytech, jako jsou například plísně. Dejte si hlavně pozor na firmy, které se ohánějí populárním zaklínadlem „DOTACE“. Faktem je, že dotace na renovace zateplených fasád aktuálně na trhu k dispozici nejsou.

Reference a zkušenosti

Ověřte si zkušenosti dané firmy u reálných zákazníků. Často se firmy chlubí velkým počtem referencí, které ovšem mnohdy neodpovídají obratu a stáří firmy.

Delší záruka na opravu než na nová opatření

Na nový zateplovací systém je obvyklá záruka 5 let. Potom je velmi zvláštní, že některé firmy se snaží získat pozornost zákazníka podstatně delší zárukou na mytí či na renovaci než na původní zateplení. Podezřelé je, když garantem takovéto záruky bývá firma, která působí na trhu pouhé jednotky let nebo dokonce pouhých pár měsíců. Proto si vždy důvěryhodnost dané firmy raději důkladně ověřte.

Kde hledat pravdivé informace o firmách?

Nejlepším nástrojem je obchodní rejstřík (OR). Do něj se jednoduše dostanete, když do internetového vyhledávače napíšete slova „OR Justice“. Potom klikněte na první vyhledaný odkaz a zobrazí se vám jednoduchá stránka „Veřejný rejstřík a sbírka listin“ na portálu Justice.cz, zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. Do vyhledávacího pole napište buď jméno firmy nebo její IČO. Pak se vám zobrazí základní informace o dané firmě – adresa jejího sídla, IČO a den zápisu, což znamená datum vzniku firmy. V dalším řádku jsou uvedeny tři odkazy: Výpis platných, Úplný výpis a Sbírka listin.

·         Výpis platných – souhrnné informace o firmě v současnosti – najdete zde kromě základních údajů také předmět jejího podnikání, kdo ji zastupuje a kdo ji vlastní.

·         Úplný výpis – souhrn výše uvedeného v minulosti – zjistíte např. kdo firmu dříve zastupoval a kdo ji vlastnil.

·         Sbírka listin – zde můžete nahlédnout do účetních výsledků firmy. Každá firma má zákonnou povinnost zveřejňovat účetní výsledky, tedy například obrat. Z daných informací, které najdete u výkazu zisku, si můžete snadno ověřit reálnost referencí a zkušeností. To vše vám pomůže udělat si vlastní úsudek o fungování firmy a její schopnosti plnit záruky. Pokud firma tyto informace neuvádí, považujte to za první varování před spoluprací s takovouto firmou.

Jakou firmu zvolit?

Osobně doporučuji IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Tato firma na trhu působí již 25 let a má bohaté zkušenosti s kompletní revitalizací. Za dobu své působnosti opravila více než 800 bytových domů po celé České republice a patří mezi nejlépe hodnocené firmy z řad zákazníků. Navíc aktivně spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) a Výzkumným ústavem stavebních hmot (VUSTAH).


Názor odborníka:
Dr. Tomáš Skalický
technické poradenství

Narodil se v Pardubicích v roce 1976. Vystudoval Fakultu chemicko-technologickou na Univerzitě Pardubice a absolvoval postgraduální studium na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. Je autorem nebo spoluautorem pěti publikací v mezinárodních časopisech a dvou skript. V současnosti se věnuje inženýrským činnostem a souvisejícímu technickému poradenství.


Kapesní "Rádce pro SVJ" v mobilu

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Aplikace Rádce pro SVJ v mobilu

qr kod ke stažení aplikace praktický rádce pro svj

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára

.


Co může způsobit "nečištěná" soustava?

chemicke-cisteni-topeni-maddeoNa snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. To značí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného proudění teplonosného média radiátorem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebují více času a energie k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.


Snímek termokamerou po čištění

cisteni-topeni-prpsZde jsou patrné podobné barevné tóny, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř stejná. Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat požadovanou tepelnou pohodu.


Jak probíhá samotné čištění v bytovém domě?

Chemické čištění topných systémů v panelových domech probíhá po jednotlivých stoupačkách, abychom měli zajištěný co nejlepší výsledek.

Pokud na stoupacím potrubí chybí vypouštěcí ventily, nebo jsou ve špatném technickém stavu (totéž platí pro uzavírací armatury), můžeme Vám na základě prohlídky před čištěním provést kalkulaci a domluvit se na jejich výměně, nebo instalaci. Některé stoupačky jsou více zanesené, některé méně. Je to závislé na tom, jak jsou vzdálené od topného zdroje nebo jak je systém vyregulovaný.

Pokud se v suterénu nacházejí otopná tělesa, která jsou napojena z horního rozvodu, jsou z pravidla plná kalů a usazenin. Tato tělesa se poté musí odkalovat samostatně a měla by být osazena vypouštěcími ventily. V průběhu čištění se pracuje na třech stoupačkách současně a každá je čištěna samostatně. Podle změřených údajů a míry znečištění dávkujeme patřičné množství čisticího prostředku.

Délka čištění stoupačky se odvíjí od jejího znečištění, ale minimální čas je 120 minut. Po vyčištění a odfiltrování nečistot (filtry jsou nainstalovány na čistící zařízení) dochází k proplachu jednotlivých stoupaček, po kterém je znovu uvedeme do provozu.

Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto však nelze provést u systémů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly rozmělněny do celého systému.

Chemické čištění je možné provádět i v zimních měsících, protože nedochází k celkové odstávce tepla, ale využíváme stávajícího média. Zákazníkům v bytech klesne teplota během čištění maximálně o dva stupně a ihned po zprovoznění stoupačky se opět vytopí na požadované hodnoty.

Co je potřeba, aby měl bytový dům pro čištění otopné soustavy připraveno?

V bytových domech je potřeba mít zajištěn přístup k vodovodnímu řádu, ke kanalizaci a k elektrické energii 3 x 220 V, a to tak, že každá zásuvka je jištěna samostatně alespoň jističem 16 A. Jedna zásuvka nám postačí v místech, kde je k dispozici 380 V – 16 A.

Samozřejmostí je i přístup ke všem stoupacím potrubí na topení. Každé stoupací potrubí musí být osazeno dvěma uzavíracími ventily a dvěma vypouštěcími ventily. Pokud na stoupacím potrubí chybí ventily nebo jsou ve špatném technickém stavu, můžeme Vám na základě prohlídky před čištěním vypočítat a provést jejich výměnu, nebo instalaci.

Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto však nelze provést u systémů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly rozmělněny do celého systému.

info@radceprosvj.cz, 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová

Co to bude stát?

Cena je úměrná počtu otopných těles, proto od Vás budeme potřebovat tuto informaci. 

Neváhejte nás ale kontaktovat, i kdybyste měli jen jakýkoliv dotaz k tomuto čištění. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. V případě technický dotazů Vám taky poradíme

Nezávazná poptávka pro vyčištění otopné soustavy

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára