Zveřejněno : leden 2023

Text: Odbor eGovernmentu - Tým datových schránek


Informace k datovým schránkám od Ministerstva vnitra ČR - od 01. 01. 2023


Vážení čtenáři,

letos Vám postupně přijde nebo již přišla obálka do vlastních rukou od Ministerstva vnitra ČR s přístupovými údaji do datové schránky vašeho společenství vlastníků, kde jste členem statutárního orgánu. Tento dopis dostane každá osoba, která je zapsána v rejstříku, tedy každý člen statutárního orgánu společenství vlastníků dostane své osobní přihlašovací údaje. Datová schránka pro společenství vlastníků je ale pouze jedna. Je to především z toho důvodu, aby bylo zřejmé, kdo konkrétně odesílal každou jednotlivou zprávu. Pokud by tedy v budoucnu došlo ke změně člena statutárního orgánu, budou mu přiděleny nové přihlašovací údaje do stávající datové schránky.

A zde níže si můžete přečíst průvodní dopis Ministerstva určený právě Vám, členům statutárních orgánů:

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat informace ke změnám v oblasti datových schránek. Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste tuto informaci předali všem svým členům, neboť považujeme za velice důležité, aby byli o této informaci včas a korektně informováni.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Dle této nové legislativy počátkem letošního roku, tedy 2023, je pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku. Tato datová schránka bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem roku zřízena automaticky, pokud si ji povinné osoby nezřídily samy v předstihu. (O zřízení datové schránky žádá fyzická osoba, která je oprávněna za konkrétní podnikající fyzickou osobu. V případě právnické osoby, zase osoba, která je oprávněná jménem Vaší právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod. Podání žádosti je možné buď osobně na Czech POINT či písemně v listinné podobě. U podnikající fyzické osoby navíc můžete využít možnosti online zřízení datové schránky za pomoci Identity občana - prostřednictvím např. Mobilního klíče eGovernmentu nebo bankovní identity.)

Používání datové schránky sebou nese mnoho výhod. Je to zejména úspora peněz, neboť používání DS je pro komunikaci s úřady zdarma, flexibilita, jelikož datovou schránku lze využívat odkudkoliv a kdykoliv, nejste tedy omezeni úřední dobou úřadu či otvírací dobou a vzdáleností od pošty a rychlost, protože zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné moci a v neposlední řadě bezpečnost.

Pro více informací o datových schránkách doporučujeme navštívit webové stránky www.chcidatovku.cz, kde se dozvíte také o možnostech přihlášení. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

Chápeme, že se pro Vás může jednat o výraznou změnu ve fungování, a proto bychom Vám chtěli nabídnout možnost spolupráce. V tomto odkazu můžete zhlédnout záznam ze školení k chystaným změnám, informace můžete čerpat také z přiložené prezentace a z již výše zmíněné stránky www.chcidatovku.cz. Dále zasíláme informační letáky.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit na datovkynove@mvcr.cz. Upozorňujeme, že tato adresa slouží výhradně pro potřeby spojené s informacemi o nové povinnosti používání datových schránek a následnou spoluprací. V jiných případech týkajících se datových schránek využijte helpdesk.

Děkujeme.

S pozdravem

Odbor eGovernmentu - Tým datových schránek

Ministerstvo vnitra ČR


Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára

.