Profesionální předseda SVJ

Nový občanský zákoník NOZ definuje odpovědnost předsedy výboru SVJ, stejně tak i odpovědnost členů výboru SVJ. Blížeji popsáno v ustanovení § 159 odstavec 1, kde je definován výraz " řádného hospodáře". Řádný výkon funkce je podmiňován níže uvednými hlavními body:

 • ... "potřebnými znalostmi a pečlivostí"
 • ... "nezbytnou loajalitou"

Pokud někdo vykonává funkci předsedy SVJ i v případě, že nesplňuje výše uvedené, může se tak dopouštět jednání, které je v rozporu s ustanovením zákona s rizikem, které vyplývá z možných právních důsledků včetně náhrady škody, která jeho jednáním mohla vzniknout.

POZOR: Ze dne na den se díky NOZ staly z řadových dobrovolníků NOVĚ statutární orgány s plnou majetkovou odpovědností! 

Výhody profesionálního předsedy pro Váš dům

 • Plnou zodpovědnost přebírá externí profesionální předseda SVJ
 • Pravidelné a efektivní sdělování a předávání potřebných informací
 • Přístupné dokumenty SVJ pro kontrolní komisi a členy
 • Snížení nákladů a jejich optimalizace u dodavatelů služeb (revize, opravy, energie - vody, teplo, plyn, výběrová řízení, pojištění, modernizace)
 • Profesionální předseda je mnohdy levnější než  "normálně" zaplacený fungující výbor
 • Kdykoliv k dispozici


Povinnosti statutárního orgánů tzn. předsedy / výboru směrem k vlastníkům

 • Včasné vymáhání pohledávek od vlastníků a finanční management domu.
 • Zajištění přihlašení do exekucí, dražeb a insolvencí vlastníků.
 • Řízení a kontrola činností účetní a správní firmy.
 • Řízení a organizace činnosti společenství vlastníků.
 • Svolávání, předsedání, organizace a průběh shromáždění SVJ.
 • Plnění a kontrola úkolů uložených usnesením shromáždění.
 • Nastavení směrnic pro řádný běh a fungování společenství.
 • Organizace periodických porad s účetní nebo správní firmou.
 • Komunikace s třetími osobami ve vztahu k SVJ (dodavatelé služeb, média, zástupci města, státu, právníci, notáři, odhadci, daňoví poradci…).
 • Kontrola plnění usnesení shromáždění.
 • Periodické kontroly domu a technologií za účasti správce nemovitosti.
 • Odpovědnost za vedení účetnictví, účetní závěrky, návrh rozpočtu.
 • Pravidelný kontakt s vlastníky jednotek, evidence jejich požadavků a návrhy řešení.
 • Periodické kontroly domu a technologií za účasti odborníka na technologie a stavební část.
 • Uzavírání smluv dle usnesení shromáždění.
 • Dohled nad finančními toky SVJ a jejich kontrola.
profesionální předseda SVJ

Kontakt: Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište


Profesionální předseda Vás zbaví starostí, dohadů a  odpovědnosti s možnými dopady dle NOZ

1. Co udělat pro hladký přechod na službu Profesionální předseda?

Zkontrolovat stanovy, zda umožňují zvolit do výboru externího předsedu, tj. právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku. Pokud tato možnost nelze, stanovy je nutné  jen upravit a odsouhlasit většinou hlasů na shromáždění, nebo formou Per rollam. S tímto Vám samozřejmě rádi pomůžeme a zajistíme Vašemu SVJ  hladký přechod na Profesionálního předsedu.

2. Profesionální předseda řídí a vlastníci rozhodují

Nemusíte se bát, že s profesionálním předsedou SVJ by vlastníci přišli o svá rozhodovací práva. Profesionální předseda řídí, připravuje, zjišťuje a předkládá. Předseda je volený vlastník či volený profesionál, je tu vždy pro vlastníky. 

Profesionální předseda SVJ je kontrolním a manažerským (řídícím) orgánem, který řídí i činnost správce, zadává mu úkoly, kontroluje jeho výstupy a schvaluje jeho faktury.

3. Pokud ve výboru máte právníka, stavaře, ekonoma a technika a nebojí se ručení, dál číst nemusíte. Jestli ne, máme pro Vás profesionálního předsedu SVJ.

Možná máte štěstí a ve Všem výboru máte po jednom právníkovi, stavaři a ekonomovi, kteří mají na řízení domu čas a plně se mu věnují. A nebo jste všichni vytížení vlastní prací, volný čas raději věnujete rodině než studiu aktuálních zákonů a pozici výboru vnímáte víc jako kontrolní a komunikační s tím, že odbornou administrativu svěříte profesionálnímu předsedovi SVJ. Proč se lopotit se smlouvami, s neplatiči, řešit problémy s dodavateli, s úřady, být zavaleni doklady, čísly a paragrafy. Věnujte potřebnou energii výběru profesionálního předsedy SVJ, který má odborné znalosti na takové výši, aby si zasloužil vaši důvěru,a který bude dělat to, za co ho platíte správně, profesionálně, včas a podle posledních zákonných norem. 

4. Změna NOZ a rychlý rozvoj bytového práva nahrává profesionálním předsedům SVJ

Bytové právo a právo bytového spoluvlastnictví považujeme za momentálně nejdynamičtěji se rozvíjející právní oblast v rámci českých zákonných norem. Zásadní mírou do rozvoje zasáhl nový občanský zákoník, který mj. naprosto změnil právní klasifikaci a pohled na člena výboru společenství.

POZOR: Ze dne na den se díky NOZ staly z řadových dobrovolníků NOVĚ statutární orgány s plnou majetkovou odpovědností! 

Nově nabyté povinnosti jsou naprosté novum a malou revolucí. Rychlost, dynamika, nové právní normy si žádají právníky, advokáty, soudce. Naši profesionální předsedové jsou připraveni být vám odborným, specializovaným průvodcem.

5. Balíček užitečných služeb ZDARMA ke každé variantě správy

Každá z nabízených variant obsahuje i balíček užitečných služeb ZDARMA, který vám poskytne užitečné služby pro Vaše SVJ nebo bytový dům.

Mediální partner


Kontakt: Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište

rádce pro SVJ Bára

Profesionální předseda - varianty

Profesionální předseda
varianta ECONOMY

od 1990 Kč

měsíčně včetně DPH

+ 20 Kč za jednotku

měsíční platby

Pro dům zajišťuje:

 • Profesionální člen výboru má na starosti právní revize a řízení právních činností spojených s provozem nemovitosti.

Doporučujeme:

 • Možnost kontroly zůstane členům SVJ, sestavením kontrolní komise nebo ustanovením člena pověřeného kontrolou.

Plus služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu

Profesionální předseda
varianta STANDARD

od 4990 Kč

měsíčně včetně DPH

+ 49 Kč za jednotku

měsíční platby

Pro dům zajišťuje:

 • Profesionální člen výboru má na starosti právní revize a řízení právních činností spojených s provozem nemovitosti. Navíc je v jeho režii také odpovědnost za účetní firmu a správní firmu.

Doporučujeme:

 • Možnost kontroly zůstane členům SVJ, sestavením kontrolní komise nebo ustanovením člena pověřeného kontrolou.

Plus služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu

Profesionální předseda
varianta PREMIUM

od 7990 Kč 

měsíčně včetně DPH

+ 79 Kč za jednotku

měsíční platby

Pro dům zajišťuje:

 • Profesionální člen ve výboru pracuje úplně samostatně. Ve výboru je sám. Řídí, organizuje a udržuje celý bytový dům v pozici předsedy, ve všech třech oblastech: právní, účetní, stavební.

Doporučujeme:

 • Možnost kontroly zůstane členům SVJ, sestavením kontrolní komise nebo ustanovením člena pověřeného kontrolou.

Plus služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu


Balíček užitečných služeb obsahuje tyto služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu:

 • Pomoc advokátů při změně správce
 • Příprava shromáždění
 • Pomoc s úpravou stanov
 • Vstupní prohlídka objektu
 • Technická zpráva o stavu objektu
 • Nastavení výběru záloh
 • Nastavení způsobu vyúčtování
 • Zpracování studie úspor pro úsporu až 50% nákladů na vytápění - (investice, návratnost, úspora, provozní náklady, technické řešení..)

Chcete se zeptat? Není Vám něco jasné? Ráda Vám poradím:

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište

rádce pro SVJ Bára

Poptávka služby Profesionální předseda

Po vyplnění formuláře Vás kontaktuje Profesionální předseda, se kterým se můžete pobavit o variantách nabízených služeb a můžete si připravit doplňující dotazy

Vyberte variantu služby Profesionální předseda SVJ, která Vás nejvíce zajímá*

Chcete se zeptat? Není Vám něco jasné? Ráda Vám poradím, zavolejte mi:

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište

rádce pro SVJ Bára