Správa SVJ a domů

Zajistíme Vám s odborným partnerem komplexní profesionální správu SVJ nebo bytového domu. Níže Vám představujeme možnosti, z kterých si můžete vybrat podle toho, co Vašemu bytovému domu (SVJ) nejvíce vyhovuje.

Správa SVJ a domů zahrnuje v základní variantě Economy účetnictví a ekonomickou správu v daném rozsahu. Varianta Standard je rozšířená o další ekonomické služby. Ve variantě Premium získáte komplexní správu včetně technické zprávy. 

správa svj domů

Kontakt: Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište


Přemýšlíte o změně správce? Máme pro Vás správnou volbu!

1. Proč o změně správce SVJ přemýšlet s ohledem na právo, tedy "mít v bezpečí svůj byt a celý dům" ?

Bytové právo a právo bytového spoluvlastnictví je bezesporu nejdynamičtěji se rozvíjející oblast v rámci českých zákonných norem. Zásadní vliv do rozvoje zasáhl nový občanský zákoník, GDPR, občanský soudní řád a zákony katastrální a zákony insolvenční. A na judikatury příslušných zákonů ještě čekáme.

2. Správa od specialistů, advokátů na bytové právo je cenově  výhodná. Neplatíte už další právníky při běžném provozu, máte to již v ceně!

Správu SVJ a domů provádí advokáti a jejich tým. Doba je zkrátka taková a vyžaduje správně nastavené smlouvy a smluvní vztahy, a tím se ušetří peníze a případné dohady v domě. Advokáti při změně správcovské firmy dosavadní smlouvy prověří a nastaví. Pokud správcovství bude řízeno advokáty - specialisty na právo SVJ a BD, vyhnete se tak drahým a vleklým sporům. Správci – advokáti vás budou také zastupovat v jednání s úřady. Budete mít zaručeno, že vše bude děláno dle aktuálních právních norem, žádné zastaralé postupy a neznalost nových povinností či výhod pro SVJ. Už nebudete muset platit zbytečně externí advokáty, kteří Vám budou kontrolovat smlouvy, prostě to máte v ceně.

3. Pokud ve výboru máte právníka, stavaře, ekonoma a technika, dál číst nemusíte. Jestli ne, my je máme pro Vás!

Možná máte štěstí a ve Všem výboru máte po jednom právníkovi, stavaři a ekonomovi, kteří mají na správu domu čas a plně se mu věnují. A nebo jste všichni vytížení vlastní prací, volný čas raději věnujete rodině než studiu aktuálních zákonů a pozici výboru vnímáte víc jako kontrolní a komunikační s tím, že odbornou administrativu logicky svěříte odborníkovi – správci. Nač se amatérsky lopotit se smlouvami, s neplatiči, řešit problémy s dodavateli, s úřady, být zavaleni doklady, čísly a paragrafy. Věnujte potřebnou energii výběru takového správce, který má odborné znalosti na takové výši, aby si zasloužil vaši důvěru. Najděte si správce, který bude dělat to, za co ho platíte správně, profesionálně, včas a podle posledních zákonných norem. Který vás nevystaví potížím jen proto, že něco neví, nebo že něco nedělá, protože to nedělal doposavad, tak proč by měl začínat s nějakými inovacemi. Zvolte si správce, který vás povede k rozvoji a sám bude vědět, co jsou jeho povinnosti. Který nebude diktátorem, ale bude vám ku pomoci.

4. Bežně dnes profesionální správcovské firmy správují domy a SVJ, které jsou v jiných městech

V dnešní době běžně správcovské firmy jsou i z jiného města než je spravovaný dům. Je to naprosto běžná praxe. Nepřináší to ani více náklady při technických problémech nebo delší čekací dobu na pohotovostní službu. Neznamená to žádné omezení nebo složitější komunikaci. Změnit správcovskou firmu je dnes tak snadné, jako změnit telefonního operátora.

Změna správce SVJ a domu je realizovatelná i v průběhu účetního období. Stačí tuto změnu schválit na shromáždění. Jako nový správce vám připravíme veškeré podklady a zařídíme to za Vás. Navíc získáte i při podpisu smlouvy na 24 měsíců balíček zajímavých služeb zdarma.

5. Balíček užitečných služeb ZDARMA ke každé variantě správy

Každá varianta Správa SVJ a domů obsahuje i balíček užitečných služeb ZDARMA, který vám poskytne užitečné služby pro Vaše SVJ nebo bytový dům.

Mediální partner


Kontakt: Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište

rádce pro SVJ Bára

Správa SVJ a domů - varianty

varianta ECONOMY

plus 30 minut advokát zdarma/měsíc *

119 Kč 

měsíc/účetní jednotka s DPH

Účetnictví

Ekonomická správa

 • vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.
 • správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky

Plus služby ZDARMA

*služba advokát zdarma je od 35 jednotek

Chcete se zeptat? Není Vám něco jasné? Ráda Vám poradím, zavolejte mi:

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište

rádce pro SVJ Bára

varianta STANDARD

plus 60 minut advokát zdarma/měsíc *

159 Kč - nejžádanější

měsíc/účetní jednotka s DPH

Účetnictví

Ekonomická správa

 • vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.
 • správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky
 • pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh
 • zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ
 • online přístup do Zákaznického centra
 • zpracování ročního vyúčtování záloh

Technická správa

 • hlídání předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech – včasné upozornění výboru na blížící se termín
 • upozornění na ukončení platnosti měřidel

Plus služby ZDARMA

*služba advokát zdarma je od 35 jednotek

varianta PREMIUM

plus 90 minut advokát zdarma/měsíc *

199 Kč 

měsíc/účetní jednotka s DPH

Účetnictví

Ekonomická správa

 • vedení aktuální databáze vlastníků, včetně kontaktů, společných zástupců, počtu osob pokud jsou sledovány, apod.
 • správa předpisů záloh, aktualizace předpisů při změně údajů nebo vlastnictví jednotky
 • pravidelná měsíční kontrola úhrad předpisů, popř. vyúčtování záloh
 • zpracování a zasílání upomínek v pravidelném měsíčním intervalu a zaslání seznamu odeslaných upomínek výboru SVJ
 • online přístup do Zákaznického centra
 • zpracování ročního vyúčtování záloh
 • řešení reklamací vyúčtování záloh v součinnosti s výborem
 • příprava příkazu pro výplatu přeplatků z vyúčtování
 • předání ekonomických podkladů a seznamu vlastníků dodavateli rozúčtování tepla, teplé a studené vody

Technická správa

 • hlídání předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech – včasné upozornění výboru na blížící se termín
 • upozornění na ukončení platnosti měřidel
 • zajištění nepřetržité havarijní služby

Plus služby ZDARMA

*služba advokát zdarma je od 35 jednotek


Účetnictví zahrnuje tyto položky:

 • třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, závazků) atd.
 • vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.)
 • export bankovních výpisů z banky společenství, zpracování bankovních pohybů
 • zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)
 • zpracování plateb SIPO
 • kontrola zůstatku položek účetních výkazů
 • vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou
 • zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh
 • archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období
 • zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvaha, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Balíček užitečných služeb obsahuje tyto služby ZDARMA:

 • Pomoc advokátů při změně správce
 • Příprava shromáždění
 • Pomoc s úpravou stanov
 • Vstupní prohlídka objektu
 • Technická zpráva o stavu objektu
 • Nastavení výběru záloh
 • Nastavení způsobu vyúčtování
 • Zpracování studie úspor pro úsporu až 50% nákladů na vytápění - (investice, návratnost, úspora, provozní náklady, technické řešení..)

Poptávka Správy SVJ a domů

Po vyplnění formuláře Vás kontaktuje správce, se kterým se můžete pobavit o variantách nabízených služeb a můžete si připravit doplňující dotazy

Vyberte variantu služby SPRÁVY SVJ, která Vás nejvíce zajímá*

Chcete se zeptat? Není Vám něco jasné? Ráda Vám poradím, zavolejte mi:

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819, redakce@radceprosvj.cz
nebo nám napište

rádce pro SVJ Bára