Článek uveřejněn dne 15.12.2015


Povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin podle novely zákona o účetnictví

Dovolujeme si Vás informovat, že 1.1.2016 vstoupí v účinnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází mimo jiné ke změně povinnosti zveřejnit účetní závěrku SVJ ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin pouze pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje). 

Od 1.1.2016 však zveřejňují účetní závěrku i ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, kterým je rovněž rejstřík společenství vlastníků, a to dle zákona o veřejných rejstřících. Účetní závěrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také SVJ. 

Pozor také na přechodná ustanovení zákona. Podle nich je potřeba zveřejnit také účetní závěrku společenství vlastníků za rok 2014 nejpozději do 31.3.2016 a účetní závěrku 2015 nejpozději do 30.11.2017. Pro ostatní účetní závěrky platí lhůta pro zveřejnění závěrky podle zákona o účetnictví vždy nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne (podle zákona o veřejných rejstřících však bez zbytečného odkladu).

Při nesplnění povinnosti účetní závěrku zveřejnit hrozí pořádková pokuta 100 000 Kč. Pokud se jedná o opakované porušení této povinnosti, soud vyzve k nápravě a může dokonce přistoupit k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.

Novela zákona o účetnictví pro rok 2016 nově umožňuje pro vybrané účetní jednotky, mezi které patří také SVJbytová družstva (pokud nejsou auditovány), aby neukládali do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (výsledovku). Povinnost sestavit výkaz zisků a ztrát pro společenství vlastníků však tímto není dotčena, pouze není povinnost tento výkaz zveřejňovat. To platí také pro další osoby zapsané ve veřejném rejstříku, tedy i obchodním rejstříku, pokud splňují kritéria malé a mikro účetní jednotky, a které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Zdůvodněním zákonodárce je, aby tyto údaje nebyly využívány zejména konkurencí.

Tyto a další užitečné informace pro bytová družstva a SVJ naleznete v našich aktualitách na https://webdomu.cz. Dozvíte se, zda hlasujete správně ve Vašem SVJ v případě spoluvlastnictví jednotky, zda ke změně stanov potřebujete notáře, jak vypočítat úrok z prodlení, poplatek z prodlení a další.

Chcete být pořád v obraze? Buďte on-line a založte svému SVJ nebo bytovému družstvu internetové stránky na https://webdomu.cz/. Vaši členové už nemusí pro každou informaci na nástěnku v domě nebo Vám klepat na dveře. Získáte neobyčejné internetové stránky se spoustou užitečných funkcí - automatické rozesílání e-mailů všem členům o dění ve vašem domě (schůze, odečty, odstávky), hlídání revizí, seznam členů a kontaktů on-line, uložiště dokumentů, nastavení přístupu podle oprávnění, poradenství, formuláře, hlasovací listinu, která sčítá hlasy za vás, hlasování on-line, knihu pohledávek a závazků, exporty dat, zabezpečení dat, vše bez reklam.

Využijte naši předvánoční akci a získejte praktický dárek, více v aktualitách na https://webdomu.cz/

Založit vlastní web snadno, rychle a bez závazků můžete zde https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-web. Kdo nevyzkouší, neví, o co přichází.


webdomuzpravafarby-01

Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka společnosti Amentes s.r.o. – provozovatel chytré internetové aplikace pro bytová družstva a SVJ webDOMU.cz

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla