Článek uveřejněn dne 13.09.2016

Povinnost zpracování PENB po současné zákonné úpravě = PENB musí mít všechna SVJ! Od 1.1.2016

"Do nedávna jsme žili v domnění, že jsme natolik malé SVJ (8 bytů), které energetický průkaz nemusí mít, a proto jsme se o nějaký zákon nezajímali. Pak jsme ale četli o novinkách v jednom časopise, který nám chodí, a zjistili jsme, že realita je úplně někde jinde..."

Tato slova nám zde, v redakci,  povídal jeden z členů SVJ v Rychnově nad Kněžnou.


Nová úprava zákona o hospodaření s energiemi ukládá povinnost předložit energetický štítek při prodeji, pronájmu či u stávajících objektů. Také zpřísňuje jejich kontrolu a hlavně kvalitu provedení.

V současnosti není již možné tvořit průkazy energetické náročnosti budov (PENB) pouze z projektové dokumentace, průkaz je pak špatně vyhotovený a většinou neplatný, což v důsledku přináší velké problémy pouze majitelům objektů. Vybrali jsme prověřeného partnera, tvořícího PENB vždy s příjezdem a technickou kontrolou specialisty technika, což je jediný správný způsob tvorby, který potvrzuje také šéf kontrolního orgánu, Státní energetické inspekce Pavel Gebauer.

Dotace - ZUK488ac9_dumProtože čas plyne, jako voda, a povinnost je v zákoně zakotvena již od 1. 1. 2013. Rozhodli jsme se Vám tuto povinnost opět připomenout, vysvětlit ji a poradit Vám.

Dosud byly energetické štítky zpracovávány na základě prodeje ucelených částí budov, nebo celých budov a také na základě energeticky vztažné plochy apod. Avšak nyní se povinnost rozšiřuje na úplně největší skupinu majitelů nemovitostí a tou jsou zmíněné pronajímatelé. Zjednodušeně vše znamená, že pokud se v bytovém, administrativním, nebo komerčním domě najde byť jen jediná ucelená část, tedy bytová jednotka, kancelář, či obchodní jednotka, který se pronajímá, majitel domu musí zpracovat energetický průkaz na celý objekt. Zhotovený PENB pak může po dobu deseti let (v případě neprovedení vetší změny) využívat jakýkoliv pronajímatel jiné, ucelené části v objektu, resp. jakéhokoliv bytu, kanceláře, či obchodu v daném domě.

Každému, kdo nesplní povinnost do 31. 12. 2015 a nezpracuje energetický štítek na svůj dům v případě pronájmu ucelené částí (tedy bytu, kanceláře, či obchodu) hrozí sankce až 200 000 Kč.

V televizi i na internetu naleznete už nepřeberné množství článků týkajících se právě povinnosti mít PENB. I nás v redakci některé zaujaly. Podívejte se například stránky novinky.czidnes.cz, kde o průkazech hovoří.


Kdo má tedy povinnost zpracovat PENB do 1. 1. 2016?

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dle novely zák. 406/2000 Sb. o hospodaření energií platné od 1. 7. 2015 povinni opatřit si průkaz:

1. od 1.l edna 2013 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
2. od 1. ledna 2013 při pronájmu budovy
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy
(§ 7a, odst. 2, písm. a) zák. 406/2000 Sb.)

Kdo naopak tuto povinnost nemá a vtahuje se na něj výjimka?

Domy postavené před 01. 01. 1947 při splnění některých podmínek:

"Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední většší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947."

Větší změnou je myšleno: "změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy nebo změna způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově".

Ovšem pozor! Pokud bude nájemce nebo kupující i přes značné stáří domu průkaz vyžadovat, povinnosti se nevyhnete a i v těchto případech je průkaz potřeba nechat vypracovat!

Sankce v případě nezpracování PENB
Fyzická či právnická osoba (SVJ, BD) se dopustí přestupku tím, že jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a, odst. 2. (§ 12, odst. 1, písm. h) a § 12a, odst. 1, písm. j) zák. 406/2000 Sb.)

Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000,- Kč v případě fyzické osoby dle § 12, odst. 2, písm. b) zák. 406/2000 Sb., resp. 200 000,- Kč v případě právnické osoby (SVJ, BD) dle § 12a, odst. 3, písm. b). zák. 406/2000 Sb.)

Shrnutí povinnosti

Od 1. ledna 2016 jsou tedy nově vlastník budovy či společenství vlastníků jednotek povinni dle zákona zajistit zpracování PENB pro všechny objekty, bez ohledu na jejich velikost, ve kterých dochází k pronájmu ucelené části budovy. Ucelenou část budovy představuje např. bytová jednotka, kancelář, komerční prostor atd.

V případě nesplnění této povinnosti hrozí majiteli budovy či společenství vlastníků jednotek sankce až do výše 100 000,- Kč, resp. 200 000,- Kč ze strany kontrolního orgánu, kterým je Státní energetická inspekce (SEI). Uvedené sankce hrozí nejen při nesplnění povinnosti, ale také v případě, pokud SEI zjistí, že PENB byl zpracován až dodatečně, se zpožděním oproti zákonem stanovenému termínu. 

Povinnost zpracování PENB se tedy rozhodně nevyplácí podceňovat nebo dokonce odkládat.


standardCeny, způsob vypracování a objednávkový formulář naleznete přímo zde: Průkaz energetické náročnosti budovy

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište nám na email redakce@radceprosvj.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 601 222 819.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla