Článek uveřejněn dne 15.01.2018


Nové semináře Akademie pro bytové domy 2018 pomáhají řešit řadu aktuálních témat

Projekt Akademie pro bytové domy odstartoval v roce 2018 již pátý ročník vzdělávacích seminářů. V loňském roce tyto semináře navštívilo 2 173 obyvatel bytových domů. Semináře jsou jedinečné tím, že přestože na nich přednáší vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení, jsou pro všechny registrované účastníky zdarma. Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně. 


Modernizace bytového domu

  1. února 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1 (v průchodu)

Váš dům již dávno není v té správné kondici a chystáte se kvůli tomu na jeho modernizaci? Modernizace dnes již není jen zateplení obálky, ale měla by řešit i úsporné technologie pro vytápění, přípravu teplé vody, odpady větrání a další součásti bytového domu. Od odborníků z různých oblastí stavebnictví a technického zařízení budov se účastníci semináře dozví mnoho zajímavých informací, jak postupovat při modernizaci bytového domu od samotné přípravy, přes realizaci až po úspěšné dokončení včetně rad a tipů, jak využít dotace Nová zelená úsporám nebo IROP. Seminář pomůže účastníkům, aby se při modernizaci vyvarovali chyb, které už před nimi udělal někdo jiný.

Rizika v bytovém domě

  1. února 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1 (v průchodu)

Z odpovědnosti za vedení správy bytového domu vyplývá řada rizik. Požár, pád stromu, ale i vandalové a zloději mohou ohrozit poklidný život ve vašem domě. Jak těmto rizikům předcházet? Ze statistik České asociace pojišťoven vyplývá, že obyvatelé bytových domů se nejvíce obávají požáru. Patříte mezi ně i vy? Přijďte si ověřit správný chod vašeho domu z pohledu odborníků z oblasti pojištění, požární prevence, kamerových systémů a dalších oblastí spojených s riziky v bytových domech.

Hospodaření v bytovém domě

  1. března 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1 (v průchodu)

Stejně jako ve firmě i za SVJ stojí správné hospodaření a bezchybné účetnictví. I zde totiž hrozí kontroly a případné pokuty. Účastníci tohoto semináře získají informace o tom, jak správně hospodařit s rozpočtem, co pro bytový dům znamená vzít si úvěr a jakých chyb se vyvarovat v účetnictví. Přednášející z oblasti správy bytových domů se také dotknou témat jako podnikání v bytovém domě či odměny předsedy a členů výboru za jejich činnost.

SVJ pro začátečníky

  1. dubna 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1 (v průchodu)

Jste nováčky v řízení SVJ? Ocitáte se v roli, která vás přivádí do celé řady nových situací. Víte, v jakém stavu je váš dům a jak se o něj a jeho správný chod staralo předchozí vedení, co všechno musíte mít pod kontrolou? Přijďte na seminář, který vás provede krok po kroku od zvolení do výboru přes správné vedení SVJ až k základním problémům, které mohou ve vašem domě nastat. Seminář bude veden formou přednášky se zkušenými odborníky z oblasti řízení chodu bytových domů.

GDPR (ochrana osobních údajů) v bytovém domě

  1. dubna 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1 (v průchodu)

V květnu letošního roku vstoupí v platnost nová vyhláška Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů. Ta se dotkne i oblasti SVJ a bytových družstev. Stačí totiž, že evidujete osobní údaje jako jsou jména, adresy, e-maily nebo telefonní čísla obyvatel ve vašem domě. Jak být správně připraveni a vyhnout se případným vysokým pokutám, které mohou být až do 20 000 000 eur? Nepodceňte nové nařízení Evropské unie a přijďte na přednáškový seminář pod vedením zkušených právníků zabývajících se oblastí bytových domů.

Technologie bytového domu

  1. května 2018; 16.00–19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, 110 00, Praha 1 (v průchodu)

Mnoho zrevitalizovaných bytových domů stále zbytečně utrácí za teplo, přípravu teplé vody i elektrickou energii. Například zateplená obálka budovy sice pomáhá, aby teplo neunikalo z domu ven, ale neřeší, jak dodávat do domu tepla méně. A to nehovoříme o tom, v jakém stavu jsou výtahy, odpady, elektroinstalace, vzduchotechnika a další technologie potřebné pro bezproblémové užívání domu. Přijďte se inspirovat, jak pokračovat v modernizaci bytových domů tak, abyste získali ty správné technologie s rychlou návratností a dlouhou životností.  Seminář bude veden formou moderované diskuze s odborníky na technologické novinky z oblasti bytových domů.

Legislativa bydlení

  1. června 2018; 16.00–19.00 hod., MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, 19000 Praha 9

Účastníkům semináře budou podány aktuální informace k legislativě bydlení doplněné o nová výkladová stanoviska. Obsah bude soustředěn na oblast bytového spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů statutárních orgánů SVJ a BD. Součástí semináře bude i přehled základních právních předpisů pro oblast působení SVJ a BD. Tento seminář je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 9.

Prvních šest seminářů se koná v Nadaci ABF v horní části Václavského náměstí (viz mapa). Sedmé setkání se uskuteční již tradičně na Městské části Prahy 9. Semináře začínají od 16:00 a prezence se návštěvníkům otevírá od 15:45. Semináře jsou pro registrované účastníky zdarma.

Registrovat se můžete na www.AkademieBD.cz. Informace o seminářích můžete získat také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 821 831.