Aktualizováno: květen 2024                                                Text, grafické podklady : Maddeo CZ s.r.o.


Vyřešte povinnost měsíčních dálkových odečtů a s tím i nebezpečné rozdíly mezi součtem vodoměrů a patním vodoměrem.


Čeká Vás výměna vodoměrů nebo měřičů tepla?
Platný Zákon č. 362/2021 Sb. s účinností od 1.1.2022 definuje povinnost instalovat vodoměry na teplou vodu a měřiče tepla pouze s dálkovým odečtem.

S účinností od 1.1.2023 byl schválen Zákon č. 424/2022 Sb., který nařizuje od 1.1.2024 odečítat měřiče tepla a teplé vody 1x měsíčně a naměřené hodnoty předávat konečným spotřebitelům.


Jak požadavek zákona vyřešit? Pro bytové domy jsou tyto možnosti:

1. Provádění dálkových samoodečtů s notebookem a USB zařízením pro sběr dat.
2. Automatické denní odečty. K náměrům máte přístup kdykoliv přes webovou aplikaci

1. Dálkové samoodečty Maddeo
Odečty si provádíte sami dle potřeby, tedy zdarma.

V této variantě montujeme do bytů vodoměry a měřiče tepla s RF modulem pro dálkové odečty Maddeo.

Pomocí USB zařízení (antény) připojené k notebooku a jednoduchého odečtového programu. Poté můžete jednoduše provádět samoodečty pochůzkou po společných prostorách bytového domů a naměřené hodnoty z měřidel „dálkově“ posbírat.

Lze kdykoliv rozšířit na Automatické odečty Maddeo.

2. Automatické odečty Maddeo – denní odečty bez drahé páteřní sítě
Služba je zpoplatněná v závislosti na počtu měřidel.

  • V bytovém domě se instaluje zařízení pro automatický sběr náměrů, které zajistí komunikaci s vodoměry, poměrovými indikátory, kompaktními měřiči tepla nebo teplotními senzory.
  • Zařízení pro sběr dat lze využít pro i pro plynoměry a elektroměry, které můžeme dodatečně osadit radiovými moduly.
  • Odečítané hodnoty z měřidel můžete kdykoliv sledovat v přehledném webovém prostředí z pohodlí domova nebo kanceláře.

Jaká měřidla vybrat?

Přesné vodoměry s RF moduly pro dálkové odečty rozdělené podle přesnosti měření. Nejdůležitějším parametrem je Q1 – zaručený minimální průtok, nikoliv pouze hodnota R.

A. Přesné vodoměry Maddeo, SMARTm D s integrovaným RF modulem

Zaručený minimální průtok Q1-10 l/hod-H, Q1-16 l/hod-V splní požadavek dálkových odečtů a navíc díky své vysoké přesnosti řeší i nebezpečné rozdíly.

Víte, že: Přesnost měření u vodoměru SMARTm D je „téměř“ shodná jako u ultrazvukového principu, ale za „poloviční peníze“?

„Moderní způsob komunikace Maddeo nepotřebuje vytvořit drahou páteřní síť pro odečty online vodoměrů. Díky tomu jsou vodoměry Maddeo SMARTm D s RF modulem vhodné nejen pro velké bytové domy, ale i prakticky pro všechna SVJ, která nechtějí zbytečně investovat do páteřní komunikační sítě pro online odečty.

Zároveň tyto přesné neovlivnitelné vodoměry mají vysokou přesnost měření v pásmu nízkých průtoků a řeší tak rozdíly mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodárenským vodoměrem.“

B. Přesné vodoměry SMARTm C s vloženým RF modulem

C.  Vodoměry SMARTm B s RF modulem

D. Přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV Exkluziv - bez možnosti dálkových odečtů, odečet se provádí vizuálně odečtem hodnot z číselníku vodoměr (pro domy, které mají pouze měřenou studenou vodu)

Doporučujeme bezpečnostní plomby k vodoměrům zpětné klapky.
Více na NeovlivnitelnyVodomer.cz nebo v aktuální cenové nabídce, kterou Vám zpracujeme zdarma.


Měřiče tepla pro dálkové odečty

A. Poměrové indikátory RTN SMARTm pro dálkovou komunikaci s RF modulem

B. Kompaktní měřiče tepla KMT (kalorimetry) s integrovaným RF modulem

C. Teplotní senzory s RF modulem


Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

Chcete se na něco zeptat? Rád Vám poradím. Zavolejte nám zdarma na 800 778 778.

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku na vodoměry, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

Více se dozvíte na níže uvedených webech.
www.maddeo.cz www.neovlivnitelnyvodomer.cz


Chcete vědět více? Zajímá Vás konkrétní nabídka? Nebo chcete jen poradit?
Linka zdarma 800 778 778, email info@maddeo.cz 
Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8


Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, 
www.maddeo.cz, linka zdarma 800 778 778

logo maddeo nv.cz