Zveřejněno: duben 2024                                         Text, grafické podklady : KLIMAHAUS s.r.o.


Údržba centrálních šachet bytových domů

Bytové domy obsahují pro odvětrání kuchyní, koupelen a záchodů centrální šachty. Tyto vzduchotechnické šachty vedou skrz všechny patra až na střechu. Do šachty se postupně připojují jednotlivé byty.


K čemu šachty slouží?

Odvádí znečištěný vzduch, vlhkost z vaření či praní, a další různé nežádoucí pachy z bytu pryč.

Jak je řešen přívod čerstvého vzduchu?

Staré a stále doporučované normy počítají s přívodem čerstvého vzduchu bohatého na kyslík přirozeně přes otevřená okna, či otevřené dveře. V době těsných plastových oken a dveří hraje zásadní roli větší frekvence větrání, nucená výměna vzduchu. Na to ovšem spousta lidí zapomíná.  


Proč mít v bytě čerstvý vzduch?

Dostatečným větráním a odtahem znečištěného vzduchu si zajistíte zdravé bydlení. Neděláte to pro nikoho jiného než pro sebe. S dostatkem kyslíku bude vaše tělo mnohem aktivnější, výkonnější a také odolnější. Budete mnohem lépe pracovat ale i odpočívat. Jednoduše se budete cítit lépe a celkově budete zdravější.

Jak větrat v dnešní době drahých energií?

Právě v této době správné větrání hraje zásadní roly. Je naprosto nevhodné větrat dlouhodobě přiotevřenou ventilačkou, jak se to dělalo dříve. Správně by člověk měl několikrát denně naplno otevřít okna a provést velmi rychlou výměnu vzduchu. Větrání má být krátké, aby došlo pouze k výměně vzduchu v místnosti, ale nesmí dojít k poklesu teploty stěn. Toto vyvětrání má relativně malou ztrátu tepla. Naakumulované teplé stěny a nahřáté radiátory pak rychle prostor dohřejí na příjemnou teplotu. Při otevřených oknech pomůžete také k rychlejšímu vyvětrání kuchyně a sociálních zařízení, zvýšíte odvod znečištěného vzduchu přes centrální šachtu.  

Co dělat, abyste udrželi celý systém odtahu z bytů v naprostém pořádku?

Vše začíná od bytů. V každém bytě jsou vyústění do šachty kryté mřížkou, nebo ventilátorem s mřížkou. Někdy tam bývá starý molitan jako filtr. Občas se také používaly zpětné klapky, které by se měly udržovat funkční. Uživatelé bytů by měli všechny tyto odtahové prvky pravidelně čistit, aby zůstali plně průchozí a pokud možno čisté.


Dalším dílem vzduchotechniky jsou odtahové šachty.

Tato potrubí bývají vyrobena z různých materiálů, nejčastěji z plechu, dříve z osinkocementu a mají buď kruhový nebo hranatý tvar, dle typu domu.

Centrální šachta také vyžaduje údržbu, na kterou se často zapomíná. Podle odborníků je velmi užitečné centrální šachty pravidelně čistit od nánosů nečistot, které můžou způsobovat zvýšenou prašnost či zapáchání ve vývodech horních bytů.


Pravidelné čištění centrálních šachet

Dnes specializované firmy dokáží provést rychle mechanické čištění šachty speciálními kartáčovými stroji a odsátí nečistot z šachty pryč. Například firma KLIMAHAUS s.r.o. zajišťuje čištění šachet velmi rychle a účinně. Dokonce si můžete objednat i desinfikování šachty účinnými prostředky, což v dnešní době virového znečištění může být také přínosné.

Stejně jako například klimatizace, či běžná vzduchotechnika musí být pravidelně čištěna a desinfikována, tak totéž platí i pro centrální šachty. Ideální je provádět čištění pravidelně každých 3 - 5 let.


Zakončení vzduchotechniky na střeše domu

Poslední částí centrálních šachet je konečné vyústění na střeše. Tento koncový prvek musí být maximálně účinný, protože nám ovlivní celkový výkon odtahu.

Dle typu domu tam máme buď pasivní výstupní mřížky, přes které odchází vzduch pryč, nebo tam jsou umístěny centrální elektrické ventilátory. Mnoho domů si také nechalo provést výměnu nefunkčních ventilátorů za samočinné ventilační turbíny.

Samočinné turbíny jsou sice méně účinné než ventilátory, nicméně určitě účinnější, než jsou pasivní mřížky. Turbíny jsou tiché a také bezúdržbové. Navíc neplatíte žádné náklady na jejich provoz.  


Nové moderní ventilátory s regulací

Nejúčinnějším řešení jsou ventilátory, které ovšem musí být funkční. Pokud totiž na domě máte nefunkční centrální ventilátor, tak máte šachtu do velké míry zcela uzavřenou a odtah znečištěného vzduchu nefunguje. Pokud uvažujete o výměně ventilátoru, pak můžete aplikovat hybridní systém větrání, tj. kombinaci moderního úsporného ventilátoru a samočinné ventilační turbíny.

Turbína slouží k zajištění mírného podtlaku v šachtě, (aby se pachy nevracely do bytů), kdežto silný ventilátor po sepnutí zajistí potřebný rychlý odtah použitého vzduchu až z bytu. Například nový hybridní systém i-Drive od firmy Klimahaus s.r.o. zajistí kombinované větrání s významnou úsporou za energie, protože přednostně odtahuje turbínu a až v případě potřeby (např. bezvětří) můžete sepnout pomocný ventilátor. Ventilátory jsou používány takové, aby nebránily průchodu vzduchu při jejich nečinnosti, na rozdíl od axiálních ventilátorů, které odtah ve vypnutém stavu znemožňují.

Systém i-Drive lze naprogramovat ve velkém rozsahu, tak aby výkon, denní/noční režim, délka sepnutí ventilátoru a také jeho tichý chod odpovídal jak typu domu, tak i požadavku investora.


Automatický chod je dnes žádaný prvek

Často je oceňován automatický systém větrání, který v závislosti na výkonu ventilační turbíny sám automaticky spouští pomocný ventilátor a udržuje po celou dobu dostatečné odsávání z celého domu. Tento systém nemusí být napojen na centrální spínače z bytů, a tudíž nehrozí poškozování či nežádoucí trvalé spuštění ventilátoru až do jeho zničení.   

Dnes je nepřeberné množství ventilátorů, které lze velice efektivně regulovat tak, aby byl zajištěn odpovídající výkon, nízká hlučnost, a přitom spotřeba elektřiny klesla na minimum.

V případě bytových domů se šikmou střechou je také velmi užitečné uvažovat o větrání půdního prostoru ventilačními turbínami, protože to dokáže významně ovlivnit jak účinnost tepelné izolace (tím, že ji udržuje s minimální vlhkostí), tak i v létě, kdy turbíny odsávají přehřátý vzduch, čímž půdní prostor chladí a omezí tím průnik tepla skrz střechu do bytů. 

V případě, že uvažujete o úpravě či vylepšení centrálního systému odvětrání, můžete kontaktovat firmu KLIMAHAUS s.r.o. (klimahaus.cz), která Vám nabídne několik zajímavých řešení, jak z hlediska čištění šachet, tak i z hlediska obměny centrálních ventilátorů za nové moderní systémy.

Autor: Ing.Radim Otýpka, obchodně technický poradce firmy Klimahaus s.r.o.


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂