Rekonstrukce rozvodů v bytových domech


Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, plynu, případně i regulace topení, probíhala převážně již před desítkami let a postupně se již mnohdy ukazuje potřeba rekonstrukce, ať z hlediska bezproblémové funkčnosti, tak i z hlediska bezpečnosti a ochrany majetku a zdraví obyvatel bytového domu.

Zveřejněno: březen 2022

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


tzb technika
osvědčené výrobky na jednom místě

Rekonstrukce plynových rozvodů

„Časovanou bombou“ může být plynové potrubí v prostupech

rekonstrukce-plynoveho-potrubi

Na základě zkušeností z montáží stoupaček vody a kanalizace zjišťujeme, že stávající stoupačky plynu ve společné šachtě jsou ve velmi špatném stavu, a to i přesto, že samotné revize doposud byly bez závady. Tento stav sledujeme dokonce i u mladších domů, a přitom jejich životnost není ještě u konce.


Proč?

Hlavním důvodem neutěšeného stavu jsou především prostupy stoupaček jednotlivými podlažími. Tento stav lze opravit a rekonstrukcí plynového potrubí lze preventivně předejít nebezpečným haváriím.

V čem je problém?

 • Tyto plynové rozvody nejsou v prostupech podlažím opatřeny ochranným nátěrem a jsou ve většině případů napadeny korozí.
 • Při periodických revizích nelze zjistit stav potrubí v těchto prostupech, jelikož tam nejsou osazeny chráničky a potrubí je zabetonované.
 • V instalačních šachtách, kde jsou tyto plynovody, často dochází k promáčení těchto prostupů bez chrániček z důvodu poruch na vodovodním potrubí a odpadech. Vlivem koroze dochází k zeslabení stěn potrubí a v některých případech i úniku plynu.
 • Životnost ocelových plynovodů se plánuje na 50 let, ale koroze stoupacích plynovodů jsou u daleko mladších domů.
 • V některých případech jsou zjištěny neprovařené svary na stoupacích vedení. A poškozené potrubí plynu je zjištěné až při rekonstrukci bytového jádra.

Kapesní "Rádce pro SVJ" v mobilu

Aplikace Rádce pro SVJ v mobilu

qr kod ke stažení aplikace praktický rádce pro svj

.

.


Regulace topení - hydraulické vyvážení otopné soustavy

Neplaťte teplárně za teplo, které nespotřebujete! 

Pokud nebude mít funkční vyregulování topné soustavy - regulaci, tak automaticky platíte teplárně za teplo, které nepotřebujete (jednoduše Vám ho „pošlou“ a Vy platíte)! A přitom úspora z vyregulované soustavy, regulace, je minimálně 15% a běžně dosažitelná 20-25%.


Víte, kolik ročně platí Váš bytový dům za teplo? Máte již ventily a termostatické hlavice instalované? Máte již provedené vyvážení stoupaček? Nabízíme vám provedení kontrolních měření a případně vyvážení topné soustavy, regulaci. Tuto službu doporučujeme zejména, pokud existují pochybnosti o správné funkci vytápění, vyvážení topné soustavy - regulace. Také po provedení zateplení je potřeba topnou soustavu nově seřídit - vyvážit (regulace topení), aby se úspora díky zateplení mohla projevit v plné míře! 

Hydraulické vyvážení otopné soustavy a kroky pro hydraulickou regulaci, a v jakém pořadí je udělat, aby se Vaše vytápění stalo energeticky úspornější?

Regulace - Hydraulické vyvážení otopné soustavy – co je třeba provést:

 • Text odrážkypasportizaci skutečného stavu vašeho topného systému a všech otopných těles (projektant všechno fyzicky prohlédne, zjistí a sepíše skutečný stav - jak v bytech, tak na spodních rozvodech)
 • přepočet tepelných ztrát všech místností podle současného stavu (důležité zejména u zateplených budov)
 • hydraulický výpočet a návrh regulačních prvků
 • instalace / montáž regulačních prvků na spodních rozvodech a stoupačkách
 • nastavení stávajících radiátorových ventilů nebo jejich výměna za nové
 • nastavení vyvažovacích armatur, nastavení regulátorů tlakové diference, nastavení pracovních bodů oběhových čerpadel
 • jemné vyvážení stoupaček se zohledněním skutečného stavu rozvodů
 • kontrolní měření skutečně nastavených hodnot 9 vypracování protokolu o zaregulování soustavy se zaznamenáním dosažených výsledků

Chemické čištění otopné soustavy

Všeobecně doporučený interval pro čištění otopných soustav je cca 7-10 let. Výrobci deskových a trubkových radiátorů dokonce doporučují čištění jednou za 2 roky. Pravidelná údržba otopných soustav prodlouží životnost použitých komponent a zachovává jeho funkci v plném výkonu.

Údržba otopné soustavy po 7 letech chemickým čištěním usazenin

Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Další součástí je kyslík, který je jednak v samostatné vodě a také se do topné soustavy dostává z okolního vzduchu přes čerpadla, spoje, plastové potrubí, nebo při opravách a vypouštění systému. Při provozu topných soustav dochází díky chemických procesům k tvorbě kalů, inkrustací, korozi kovových součástí a v neposlední řadě i k tvorbě kolonií řas a bakterií. Všechny tyto jevy mají za následek výrazné snížení účinnosti celého topného systému.


Věděli jste že?

Proč je vhodné provést čištění otopné soustavy?

 • Vodní usazeniny působí jako izolant s malou tepelnou vodivostí
 • Snížení tepelné vodivosti vede ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla spotřebitelům
 • Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy
 • Tím je nutné zvýšit teplotu vody pro dosažení stejné tepelné pohody
 • Navíc zvýšením topné vody nad 50°C se vápník vylučuje intenzivněji ve formě vápenatých úsad
 • Nutným zvýšením rychlosti proudění kapaliny má za následek zvýšení spotřeby elektrické energie, a to s druhou mocninou (např.: 2x vyšší rychlost způsobí 4x vyšší spotřebu elektrické energie)

Co může způsobit “nečištěná” otopná soustava

 • Koroze může způsobit havárii a nefunkčnost topného systému
 • Řasy bývají příčinou nefunkčnosti podlahového vytápění
 • Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí proudění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí podlahového vytápění s nízkou rychlostí proudění)
 • Kaly negativně působí jako izolant bránící správnému přenosu tepla
 • Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních stěnách a jsou příčinou nefunkčnosti regulačních armatur
 • Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím snížení výkonu soustavy

Před čištěním - Na snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. To značí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného prouděné teplonosného média radiátorem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebují více, času, energie k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.Po čištění - Zde jsou patrné podobné barevné tóny barev, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř stejná. Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat požadovanou tepelnou pohodu.

Na co si dát pozor, aby Vás provádějící firma nepodvedla?

Bohužel jsme se v praxi setkali s tím, že v rámci konkurenčního boje je mnohdy obětí zákazník. Největší nebezpečí je, že se nedodržuje technologické množství, které je výrobcem chemického prostředku přesně stanoveno, a tím se dá ušetřit hodně peněz pro provádějící firmu (peníze zadarmo), ale bohužel ve Váš neprospěch.

A to není ještě vše. Mnohdy ani látka, která "čístí", nemusí být tou látkou "správnou". To také jako laik nezjitíte. Dokonce i když je v originálních obalech. 

Prokazatelnost "ne" čištění je problematická, proto před zahájením je třeba prověřit čím se bude čistit a kolik toho bude. Neplaťte za "nic". 

Poradíme Vám, jak se vyhnout "podvodu" nebo Vám provedeme čištění přesně dle technologického postupu s dodržením množství a prokázáním pravosti chemické tekutiny, kterou jsme Vám dopravili do domu a kterou používáme. Odvedená práce a kvalita je pro nás nejdůležitější.

Kdy provést chemické čištění otopné soustavy kromě běžné údržby po cca 7 letech?

 • Před hydraulickým vyvážením otopné soustavy
 • Před výstavbou vlastní úsporné kotelny

Rekonstrukce stoupaček vody

Rekonstrukce ležatých a svislých rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulačního potrubí nebo i odpadního potrubí.

Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace probíhala převážně již před desítkami let a postupně se již mnohdy ukazuje potřeba rekonstrukce ať z hlediska bezproblémové funkčnosti tak i z hlediska bezpečnosti a ochrany majetku a zdraví obyvatel bytového domu.

Setkáváme se s nefunkčními uzávěry, při jejich výměně je zřejmé, že se v ležatých rozvodech domu se nacházejí výrazné usazeniny. V bytových jádrech jsme svědky prohnutých trubek, které jsou neukotvené. Postupně se objevují průsaky a lokální opravy jsou běžným stavem.

Je vhodné včas myslet na rekonstrukci stoupaček, která mnohdy lze spojit i například s výměnou vodoměrů nebo měřičů tepla.

Při rekonstrukci stoupaček je třeba zvolit správný typ trubke podle potřeb a podle učkávané životnosti, správné provedení ukotvení rozvodů, umístění žlabů a instalaci kompenzátorů včetně pevných a kluzných bodů a nepodcenit vhodnou tepelnou izolaci potrubí. Tímto lze uspořit cca 2000 Kč za dodávku teplé vody pro každý byt za rok.

kontakt: Maddeo CZ s.r.o., Praha, 773 669 073, obchod@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Kapesní "Rádce pro SVJ" v mobilu

Aplikace Rádce pro SVJ v mobilu

qr kod ke stažení aplikace praktický rádce pro svj

.

.

.

.

.

.