Zveřejněno : 27. října 2020

Text, grafické podklady : Redakce - rozhovor s ČSOB, a.s.


Pozor na falešně zapsané údaje v rejstřících!

V uplynulých týdnech nás do redakce kontaktovalo několik členů výborů společenství vlastníků s informací o tom, že se jim nějaká společnost (většinou s.r.o.) pokusila podvodně zapsat jako nový předseda společenství vlastníků.

Jaké to může mít pro společenství vlastníků (SVJ) následky? Jak se může SVJ bránit a na co si dát pozor?

Přečtěte si náš rozhovor s panem Kouckým, manažerem pro bytová družstva a SVJ v rámci Československé obchodní banky.

paragraf-právník

Jak takové podvodné jednání probíhá a jaké může mít následky?

Neznámá společnost s.r.o. vytvoří falešné dokumenty, jako je zápis ze shromáždění, kde se údajně hlasovalo o změně členů výboru na nového předsedu SVJ pomocí externí společnosti, vytvoří falešnou prezenční listinu, čestná prohlášení, případně nemá ani problém se změnou stanov, aby umožňovaly výkon funkce předsedy fyzické nebo právnické osobě, která není členem daného společenství vlastníků. Tyto falešné dokumenty nechá s.r.o. zapsat do sbírky listin, a pokud v navrženém podání nejsou žádné chyby, rejstříkový soud zapíše nového předsedu SVJ, tedy externí společnost.

V momentě, kdy je vše zapsáno, do banky přijde zástupce společnosti s požadavkem na vytvoření nového, svého, přístupu k účtu společenství vlastníků, a pak už je to otázka jen pár minut, než společenství vlastníků přijde o své peníze, které zmizí mávnutím proutku.

Mnohé případy však dopadly naštěstí dobře a bez újmy, a to jen díky tomu, že společnost při vytváření falešných podkladů pro zápis na rejstřík udělala chybu, díky které rejstříkový soud nemohl požadované skutečnosti zapsat a automaticky obeslal společenství s informací, aby provedl opravu zaslaných podkladů. Takovým dopisem včas výbor daného společenství vlastníků zjistil, že někdo chce provést změnu zapsaných a platných údajů, a tak výbor mohl obratem provést opatření včetně podání trestního oznámení.

Bohužel ne všechny „napadené“ bytové domy měly takové štěstí.

Proto Vás, čtenáře, prosíme, kontrolujte své zaspané údaje, které jsou dostupné online a zdarma!

Rozhovor:

Požádali jsme pana Ladislava Kouckého, zástupce banky ČSOB, a.s. - manažera pro bytová družstva a SVJ, zda by nám mohl sdělit pár bližších informací o těchto podvodných jednáních a jak se jim případně daří chránit své klienty a ve spolupráci s dotčenými SVJ bojovat proti lupičům.

Kdy jste zaznamenali první takový podvodný případ?

ČSOB se o pokusech o krádež identity SVJ dozvěděla 23. 9. 2020, a to díky úzké spolupráci banky se Svazem českých a moravských bytových družstev. Ještě ten samý den byly všechny pobočky ČSOB i Poštovní spořitelny informovány o tomto typu podvodů a současně byly instruovány, jak se v případu požadavku na změnu podpisového oprávnění účtů na nového předsedu společenství, kterým se mělo stát nějaké s.r.o., zachovat. Podstatou bylo odmítnout provedení změny podpisových oprávnění do doby, než bude ověřeno, zda se nejedná o podvodné převzetí vedení SVJ či zda s.r.o. bylo, jako předseda společenství, platně zvoleno. Současně měly pobočky v takových případech povinnost okamžitě o takovém požadavku informovat bezpečnostní útvar centrály banky.

Kolik takových případů vnímáte v rámci ČSOB k dnešnímu dni?

Vzhledem k tomu, že většina pokusů o podvodné převzetí SVJ byla z různých důvodů neúspěšná, dozvídala se banka informace o těchto podvodech spíše přímo od postižených SVJ, která, kromě podání trestního oznámení, současně o tomto informovala i svou banku ve snaze ochránit peníze na svém účtu. Kromě řady chyb, kterých se podvodníci dopustili a kvůli kterým některé rejstříkové soudy odmítly změnu v orgánech SVJ zapsat, se ukázalo jako rozhodující, že předmětnou kauzu začala celkem brzy vyšetřovat policie i státní zastupitelství a současně na tento druh podvodů byly upozorněny ostatní rejstříkové soudy. Dle nám dostupných informací bylo tímto způsobem napadeno jen v Praze kolem 90 SVJ, přičemž víme, že ke snaze o krádež identity SVJ docházelo v dalších desítkách až stovkách případů po celém území ČR.

Jedná se o jednu podvodnou společnost, právnickou osobu, fyzickou osobu, nebo se objevilo více takových podvodných osob a institucí?

Scénář byl vždy stejný – dle padělaného zápisu ze shromáždění vlastníků, byli odvoláni členové stávajícího výboru SVJ a vedením byl zvolen předseda společenství, kterým vždy bylo s.r.o., zastoupené fyzickou osobou jako jednatelem. Takových podvodných s.r.o. bylo založeno více. Když jsme např. prověřovali jedno s.r.o., tak jsme zjistili, že jednatel má trvalé bydliště na místním úřadě – pravděpodobně tedy jako jednatelé byli nastrčeni „bílí koně“, přičemž lze je stěží zjistit, kdo konkrétně za celou touto rozsáhlou trestnou činností stojí.

Máte, jako bankovní instituce, možnost v případě vlastního podezření pozastavit požadavek, se kterým klient přišel do banky? Například ověřit si změnu zápisu členů výboru formou kontaktování původních členů (telefon/ email/ dopis)?

Za normálních okolností je pro banku směrodatné, co je zapsáno ve výpisu z rejstříku společenství. Za této situace ale pobočky byly instruovány, aby v případě, že nějaké s.r.o. bude žádat změnu podpisového oprávnění k účtům SVJ, tuto změnu odmítly provést. Následně měl pracovník banky povinnost kontaktovat původního předsedu výboru SVJ s dotazem, zda opravdu došlo ke změně orgánů SVJ, resp. zda dotyčné s.r.o. bylo opravdu platně zvoleno předsedou společenství.

Můžete alespoň v zaokrouhlených číslech sdělit, řádově v jakých číslech se pohybuje celková zpronevěřená částka, o kterou se podvodník/podvodníci obohatili? Číslo je spočítáno v rámci ČSOB nebo celkově i od jiných bank?

Tím, že ČSOB velice rychle zareagovala již na první případy předmětných podvodů, byly uchráněny účty jejích klientů před možností jejich vytunelování, a tudíž nedošlo k žádné zpronevěře. Věříme, že včasná reakce banky zachránila jejím klientů miliony korun, které na svých účtech mají deponovány. Do dnešního dne (23. 10. 2020) ČSOB neregistruje ani jednu stížnost od SVJ, že by došlo k nějaké podvodné manipulaci s jejich účtem. Jsme rádi, že banka v této chvíli prokázala, že úspory jejích klientů jsou opravdu dobře v ČSOB chráněny. Nemůžu mluvit za ostatní banky, ale mám informace od několika firem z celé republiky, které vykonávají komplexní správu pro SVJ, že řada poboček jiných peněžních útvarů o těchto podvodech ještě v tomto týdnu nic nevěděla a ani z jejich centrály jim nepřišlo žádné upozornění či instrukce, jak se v podobných případech k požadavkům na změnu podpisových vzorů, chovat.

Podařilo se Vám z vlastní iniciativy chytit podvodníky “při činu“?

Naštěstí se tento typ podvodů provalil dříve, než mohlo dojít ke snaze o vytunelování účtů SVJ u ČSOB.

Máte nějaké doporučení pro Vaše klienty – společenství vlastníků?

Častěji si kontrolovat výpis z rejstříku společenství, pravidelně vybírat poštovní či datovou schránku SVJ, okamžitě informovat mateřskou banku a v okamžiku zjištění podvodného jednání se spojit s nějakou právní kanceláří a ve spolupráci s ní podnikat další právní kroky.

Pokud se tak již nestalo, budete hromadně Vaše klienty kontaktovat a obesílat s informací, aby si dali pozor na tento druh podvodu?

Již koncem září ČSOB informovala významné správce bytového fondu a členy Svazu bytových družstev o opatřeních, která ČSOB učinila na ochranu účtů svých klientů. Touto informací jsme chtěli naše klienty uklidnit, že v ČSOB by k napadení jejich účtů nemělo dojít. S dalším informováním našich klientů tedy již nepočítáme, mj. s ohledem na to, že tento typ podvodů byl již v minulých týdnech dostatečně prezentován ve sdělovacích prostředcích.


Děkuji za Váš čas a přínosný rozhovor, pane Koucký, a přeji Vám za celou redakci jen samé spokojené klienty.


V souvislosti s touto znepokojivou situací a na základě dotazů našich čtenářů jsme vytvořili aplikaci, která může rejstříky hlídat za Vás.

ŽERYK SVJ - hlídá za Vás změny statutárů

s právním servisem při zjištění neoprávněné změny

Hlídání změny statutárů společenství vlastníků pro ochranu majetku a bankovního účtu. Jakmile bude nezákonná změna na OR provedena (zápsána), budete o ní emailem informováni.  Zároveň ji uvídíte v online prostředí Samospráva SVJ.

Poté Vám můžeme pomoci podniknout právní kroky a další nezbytné záležitosti pro zamezení škod. Rychlost řešení je zde na místě! Cena služby Žeryk SVJ


rádce pro SVJ Bára

Pokud by Vás zajímalo cokoliv dalšího, jsem tu pro Vás.
Mějte se moc hezky a přeji Vám úspěšný den 🙂

Mgr. Barbora Zimová
Projektová manažerka
E: redakce@radceprosvj.cz
T: +420 601 222 819

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára

.