Vznikne povinnost dálkově odečítat bytová měřidla a častější vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu podle směrnice EU?

Aktualizováno: 30.07. 2020

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002

Mezi výbory bytových domů koluje řada polopravd o plánované povinnosti dálkového odečtu měřidel a vyšší četnosti vyúčtování ke konečným uživatelům jednotlivých bytů. K lednu roku 2020 je stále platná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Všechny zmíněné požadavky evropské směrnice měly být do české legislativy implementovány do 25. června 2020.

Chcete vědět více této vše o této směrnici? Navštivte evropské stránky EUR-lex


Co směrnice mimo jiné sděluje k oboru měření vody a tepla?

V této směrnici se píše, že měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění a vodoměry na teplou vodu nainstalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné. Měřidla vyměněná do 25.10. 2020 musí být dovybavena dálkovým odečtem nejpozději do 1.1.2027.

směrnice 2018/2002 dálkové odečty
odstavec ze Směrnice
směrnice 2018/2002 měřidla dálkové odečty
odstavec ze Směrnice

Dalším požadavkem směrnice je četnost zpracování vyúčtování pro konečné spotřebitele.

Od 25.10.2020 vznikne povinnost provádět vyúčtování 2x ročně a pokud budou v objektu instalována měřidla s dálkovým odečtem, bude četnost vyúčtování 4x ročně. Důležité je, že toto vyúčtování nebude podmíněno finančním vyrovnáním záloh, ale bude pouze informativní. Zároveň bude možné vyúčtování poskytnout elektronicky. Od 1.1.2022 bude četnost vyúčtování 12x za rok a bude možné vyjmout dobu mimo topné období (pouze u vytápění).

směrnice 2018/2002 četnost odečtů
odstavec ze Směrnice

Co teď udělat, když Vás čeká výměna měřidel?

Obecně lze shrnout dálkové odečty do dvou variant:

1. Dálkové odečty vodoměru a měřičů tepla přes internet ONLINE

V bytovém domě se vytvoří „páteřní“ sběrná síť, která se sestává vždy s Gateway a z repeatrů o počtu, který je potřeba vzhledem k velikosti objektu. Tyto prvky mají síťové napájení o velmi malém příkonu energie (řádově Watty). Tuto sběrnou síť lze využít pro vodoměry, měřiče tepla jako jsou poměrové indikátory, teplotní senzory nebo kompaktní měřiče tepla (kompakty). Případně i pro plynoměry a elektroměry, které můžeme dodatečně osadit radiovými moduly wireless mbus (WM) 868MHz. Odečítané hodnoty z měřidel můžete sledovat z pohodlí domova nebo kanceláře v přehledném online prostředí přímo ve Vaší zákaznické administraci.

Veškerá naměřená data z domu jsou odečítána modemem (GW) připojeným k internetu a dále jsou přenášena na server provozovatele systému. Výbor SVJ (případně vlastníci jednotlivých bytů) dostávají pak přístup k webovému portálu, kde se náměry z jednotlivých měřidel ukládají.


2. Dálkové odečty vodoměru a měřičů tepla z chodby

dálkové odečty z chodbyPomocí USB antény a jednoduchého programu, který si nainstalujete do Vašeho počítače, můžete jednoduše provádět odečty pochůzkou po společným prostorách bytového domů. Tuto variantu lze kdykoliv rozšířit na odečty ONLINE přes internet. 

Kdykoliv budete potřebovat provést dálkový odečet, stačí se projít s tímto zařízením po chodbě objektu a odečtené hodnoty máte v elektronické formě k dispozici.

V případě zájmu o další informace nebo cenovou nabídku na jednotlivé systémy dálkového odečtu se na mě můžete obrátit na kontaktech níže.

Lukáš Kloz, ředitel společnosti Maddeo CZ s.r.o.
773 669 073 , obchod@maddeo.cz , www.maddeo.cz


titl es_2018_2002

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.