Článek uveřejněn dne 19.08.2019


Nové hodnocení energetické náročnosti budov (NZEB, ENB, novela 406/200 Sb. a souvisejících vyhlášek)


Zveme Vás na odbornou konferenci portálu TZB-info

– středa 4. prosince 2019 - Masarykova kolej, ČVUT, Praha.

REGISTRACE - https://konference.tzb-info.cz


TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy, první konference na toto téma se konala 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009.

Pro rok 2020 nás čekají novinky v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelou zákona 406/2000 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacím procesu, že lze očekávat jejich přijetí do konce roku. Změny významně ovlivní činnost architektů, projektantů a energetických specialistů a budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj.

Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy, odborníci z pracovních skupin, které se na novele prováděcích předpisů podíleli a zástupci dodavatelé softwarů na trhu. Cílem je, aby si každý účastník odnesl, na základě dostupných informací, sumarizaci těch nejpodstatnějších dopadů na projektování a stavební praxi.