Vytvořeno: září 2023                                             Text, grafické podklady : Pražská teplárenská a.s.


NABÍDKY NA ZMĚNU VYTÁPĚNÍ SI VŽDY RADĚJI SPOČÍTEJTE DVAKRÁT


VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ TEPELNÝMI ČERPADLY TOTIŽ NENÍ LEVNÉ, A JEŠTĚ SE O NĚ BUDETE MUSET STARAT.

Informační letáky, kterých bývají plné schránky, často lákají k nahrazení stávajícího dálkového vytápění plynovým kotlem nebo tepelnými čerpadly. Tyto nabídky si spočítejte vždy raději dvakrát. Některé firmy zamlčují část nákladů a záměrně neříkají úplnou pravdu. Konečné ceny vytápění obsahují zpravidla jen náklady na elektrickou energii nutnou na provoz vlastního tepelného čerpadla nebo u plynových kotelen pouze na nákup plynu bez započtení nákladů spojených s provozem.

JAKÁ JE KONEČNÁ CENA ZA VYTÁPĚNÍ TEPELNÝM ČERPADLEM?

Podívejme se na modelový příklad bytového domu s 24 domácnostmi (viz tabulka), jejichž roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody je 500 GJ (139 MWh), což znamená zhruba 21 GJ (5,8 MWh) na byt, a který kalkuluje cenu tepla vyrobeného tepelným čerpadlem. Uvádíme zde i důležité položky, které vstupují do konečné ceny za GJ (kWh). Konečná cena vytápění zatepleného domu tepelným čerpadlem se pohybuje kolem běžné hranice 1 077 Kč/GJ (3,88 Kč /kWh), což představuje více než 22 tisíc korun na jeden takový byt ročně. Je tedy zřejmé, že prostředky investované do tepelných čerpadel mohly být místo toho investovány do oprav a nových technologií v domě, a byly by tak využity mnohem efektivněji.


O VŠECHNO SE STARÁ DODAVATEL DÁLKOVÉHO TEPLA

V případě vlastní kotelny se obyvatelé a správci domů musejí zatěžovat pravidelnými revizemi kotelen a tepelných čerpadel, komínů, platit servisní výjezdy a řešit proškolenou obsluhu. Oproti tomu zákazníci připojení na tepny dálkového vytápění pouze otočí kohoutkem termostatického ventilu na radiátoru. Vše ostatní je na dodavateli tepla.

Výroba dálkového tepla má řadu výhod a pomáhá zlepšovat životní prostředí. Uplatňuje principy šetrného využívání zdrojů i ochrany klimatu. Pražská teplárenská přivádí více než 90 procent tepla z elektrárny v Mělníce a využívá i odpadního tepla ze ZEVO Malešice. Výroba tepla je nadále ekologizována, kontrolována, a navíc je umístěna mimo bytovou zástavbu.

Jak je to s plynem

Vytápění plynem ukázalo svoji fatální závislost na dovozu klíčové suroviny a není ideální ani z pohledu vypouštění oxidů dusíku do ovzduší. Úplným nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními nebo blokovými plynovými kotelnami by se zhoršila emisní situace téměř na polovině rozlohy Prahy. Uvnitř hlavního města by se vyprodukovalo až 207 tun emisí oxidů dusíku ročně a nízké komíny domovních kotelen by je nedokázaly dostatečně rozptýlit.

Tabulka obsahuje modelové příklady s orientačními cenami a náklady, ale nezahrnuje náklady na odpojení od dálkového tepla. Pokud budete odpojovat bytový dům od CZT, počítejte s náklady (projektová dokumentace, zemní práce, stavební úpravy, demontáž aj.) ve výši 0,5–1,5 mil. Kč v závislosti na délce rušené přípojky.

www.ptas.cz                                               +420 266 751 111                                             ptas@ptas.cz

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner