Článek uveřejněn dne 15.10.2018

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Topíte naplno a radiátory nehřejí?

My víme , co s tím!

Máme pro Vás řešení, díky němuž budete za teplo platit méně!!!

Jedním ze základních cílů majitele či správce majetku je péče o jeho majetek a snižování finančních nákladů při jeho provozu. Bezvadný stav otopné soustavy a cirkulačních okruhů topné vody vč. regulačních prvků má zásadní vliv na spolehlivost a účinnost soustav s přímým vlivem na provozní náklady a spotřebu tepla.  V oblasti vytápění  má velký význam chemické čištění. Správná funkce otopné soustavy, stejně tak jako kteréhokoliv jiného zařízení, je ovlivněna jejím technickým stavem. Pokud chcete zabezpečit dlouhou životnost a spolehlivost otopné soustavy, je třeba se o ni starat.  Postupem času dochází v otopných soustavách k postupnému vylučování minerálních a organických látek, které jsou ve vodě vždy obsaženy, a to i přesto, že se topná voda upravuje, že se  do topné vody přidávají různé inhibitori a látky zabraňující  tvorbě minerálních usazenin a provozních nečistot. Přes veškerá preventivní opatření  dochází ke vzniku provozních nečistot. Teplosměnné povrchy se postupně pokrývají korozními produkty a úsadami minerálů, v místech se sníženou cirkulací vznikají navíc  usazeniny ve formě kalů, které jsou tvořeny organickými kaly a uvolněnými částečkami pevných inkrustů a produktů korozních splodin. Koroze se projevuje zavzdušňováním systému.


Usazeniny v otopném systému způsobují:

  • nedotápění objektu vlivem zhoršeného přestupu tepla,  snížením vyzařování tepla z radiátorů,
  • zvýšení spotřeby čerpadel vlivem hydraulických ztrát,
  • snížení průtoku topné vody  z důvodu zmenšení vnitřního průměru trubky,
  • zvýšení hydraulických ztrát a tím ke zvýšení spotřeby elektrické energie oběhovými čerpadly,
  • zanášení termostatických ventilů a zhoršení jejich  automatické  úsporné  funkce, 
  • zavzdušňování otopných soustav,
  • energetické a tepelné ztráty,
  • zvyšování nákladů na provoz, opravy a údržbu ,
  • snížení životnosti jednotlivých prvků otopné soustavy,
  • zvýšení rizika poruch.

Usazeniny v potrubí a radiátorech zmenšením průtočného průřezu trubek snižují průtok topné vody vody, což způsobí nedostatečnou dodávku tepla na vytápění a  dojde k nedotápění u konečného spotřebitele. Zanášení topné soustavy se projeví nejčastěji nedotápěním ve vyšších patrech a nutným zvýšením teploty na vstupu do systému nebo na zdroji tepla. Toto opatření zvýší spotřeba celého objektu a vede k přetápění spodních pater a zvýšení tepelných ztrát, které závisí na provozní teplotě systému.  Obecně lze konstatovat, že  usazeniny v otopné soustavě  působí jako tepelný izolant, radiátory se dostatečně neprohřívají , zhoršuje se přestup tepla, zvyšují se  energetické ztráty a celkově se tak snižuje  účinnost topení.  Tím se samozřejmě i zvyšují náklady na  vytápění a zhoršuje se celková ekonomika provozu.  V každém případě jednoznačné je , že nánosy a další provozní nečistoty v otopné soustavě jsou závažným problémem a pokud jej neřešíme, zvyšuji se nám výrazně náklady na provoz.

Zavedení regulace termoventily, ani nákupem nových kotlů a výměníků se provozní náklady nesníží, nebude-li prováděná údržba a čištění celého topného systému, které se rychle zaplatí snížením spotřeby tepla.

Bezvadný, tedy čistý a tím i průchodný stav soustavy, má zásadní význam pro efektivitu a spolehlivost zařízení a je proto bezprostředně spojen se snižováním provozních a finančních nákladů. Čistota teplosměnných ploch na straně otopné vody je jedním z nejdůležitějších požadavků na bezproblémový úsporný provoz topného systému.  Řešením  je důkladné chemické vyčištění celého topného systému, které odstraní bez demontáže radiátorů veškeré druhy  usazenin a jiných provozních nečistot , které se celé roky a mnohdy i desetiletí vytvářely, obnoví provozuschopnost a prodlouží životnost otopné  soustavy.  Platí, že čím je topný systém starší, tím větších úspor po vyčištění dosáhnete. Zkušenosti  jednoznačně prokazují, že po vyčištění teplosměnných ploch soustavy dochází k výrazným úsporám. 

Chemickým vyčištěním se zlepší přestup tepla na otopná tělesa , sníží se  tepelné ztráty, sníží se  rizika poruch a tedy náklady na opravy a údržbu. Chemickým čištěním  zamezíte finančním a energetickým ztrátám a prodloužíte životnost Vašich zařízení. Čas, výsledky, zkušenosti a reference potvrdily dnes již nezpochybnitelný význam programu chemického čištění.

Lídrem na trhu v oboru chemického čištění je firma  Finex Technology s.r.o., která  disponuje speciálním vybavením a kvalifikovanými odborníky. Obojí je zárukou kvalitního a rychlého servisu.

Před čištěním                                                         Po vyčištění

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. 

Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz , info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂