Malá lokální větrací jednotka PULSE 160

Zveřejněno: červen 2021

Text, grafické podklady : ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.


PULSE 160 je malá větrací jednotka se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností. Je ideálním řešením pro snadnou náhradu nefunkčních, dříve instalovaných ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav, elektroinstalace a zajištění odvodu kondenzátu.

Obr. 1 Jednotka PULSE 160       


Jednotka je vhodná pro novostavby nebo rekonstrukce starších bytových domů. U rekonstrukcí slouží jako záměna stávajícího podtlakového větrání s ventilátory pro odvod odpadního vzduchu. Díky střídavému provozu a akumulaci energie z odpadního vzduchu v regeneračním výměníku z keramiky dochází k podstatnému omezení tepelných ztrát způsobených chladným čerstvým přívodním vzduchem např. při otevření okna. Tyto ztráty by jinak byly hrazeny otopnou soustavou v bytové jednotce.

Obr. 2 Schematický náčrt větrání pobytových místností v bytové výstavbě s použitím lokální větrací jednotky PULSE 160  


Popis jednotky

Skříň jednotky PULSE 160 je z odolného tvrzeného plastu. Venkovní subtilní sdružená fasádní mřížka je bílé matné barvy. Část jednotky obsahující regenerační výměník tepla umožňuje instalaci do zdi o max. tloušťce 500 mm. Vnitřní část jednotky je vybavena designových čelním krytem s tlumicí izolací a manuální regulační klapkou.

Jednotka standardně pracuje v režimu střídavého odvodu/přívodu s maximálním průtokem 43 m3/h, přičemž interval změny směru proudění je 70 vteřin.

 Obr. 3 Rozměrový náčrtek jednotky PULSE 160


Ventilátor

Jednotka je osazena reverzibilním axiálním ventilátorem se stejnosměrným motorem 12 V a je určena pro trvalý provoz. Hlavní napájení jednotky je řešeno přes nástěnný ovladač PULSE CONTROL PRO (trafo 230V-12V je součástí dodávky ovladače).

Rekuperace

Zařízení je dále vybaveno regeneračním výměníkem z keramiky, kde průměrná tepelná účinnost je 81 % (maximální až 93 %). Údržba a servis jsou snadné, výměník je přístupný po odejmutí vnitřní části jednotky s ventilátorem. Na venkovní straně keramického výměníku a na vnitřní straně interiérové mřížky je umístěn filtr třídy G3 (ISO coarse 45 %).

Regulace

Ovladač PULSE CONTROL PRO s integrovaným senzorem vlhkosti není standardně součástí dodávky jednotky (nutné příslušenství) a umožňuje ovládat až 4 jednotky PULSE 160.

Mezi standardní funkce patří přepínání 4 otáček ventilátoru nebo možnost nastavit různé provozní režimy:

·         Eco – provoz v páru, kdy jednotky přepínají směr proudění po 50-70 vteřinách v závislosti na otáčkách ventilátoru, zpětné získávání tepla probíhá

·         Full-blast – provoz pouze jedním směrem proudění, umožňuje důkladné vyvětrání místnosti, bez zpětného získávání tepla

·         Automatický režim – otáčky ventilátoru jsou regulovány automaticky na základě indikace senzoru vlhkosti, který je integrován v nástěnném ovladači PULSE CONTROL PRO. Tato regulace zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v místnosti

·         Režim spánku – jednotka na 1 hodinu přestane pracovat, aby osoby v místnosti mohli usnout, po této době bude systém pokračovat v dříve aktivovaném režimu

Montáž

ednotku je možné instalovat pouze v horizontální ose tělesa výměníku se sklonem min. 1 % k venkovní straně stěny. Dlouhý připojovací nástavec (500 mm), který obsahuje keramický tepelný výměník, ventilátor a filtry, je možné přizpůsobit dle tloušťky stěny (min. 280 mm). Unikátní konstrukce jednotky zajišťuje snadnou údržbu i čištění. Jednotku PULSE 160 je vhodné využít při výměně stávajícího ventilátoru bez náročných instalačních příprav.

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Boleslavova 53/15
140 00 Praha 4

tel.: 326 90 90 30, 326 90 90 17, 15
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz
web: elektrodesign.cz


Předplatné tištěného "Rádce pro SVJ"

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Rádce v PDF a vstup do archivu

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

O společnosti

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára

.