Víte, že měřiče tepla Maddeo LoRa nepotřebují drahou páteřní síť? Zjistěte kolik ušetříte oproti "běžným" nabídkám.

Aktualizováno: duben 2021

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Moderní kompaktní měřiče tepla s modulem LoRa pro dálkové odečty i s možností rozúčtování

Online komunikace bez nutnosti vytvoření drahé komunikační sítě !

Moderní způsob komunikace LoRa nepotřebuje vytvořit drahou páteřní síť pro odečty online měřičů tepla. Díky tomu jsou  měřiče tepla s LoRa modulem vhodné nejen pro velké bytové domy, ale i prakticky pro všechna SVJ, která nechtějí zbytečně investovat do páteřní komunikační sítě pro online odečty měřičů tepla - kompatkních měřičů tepla.

Měřiče tepla s modulem LoRa, je vhodný i pro přímý prodej instalatérským a montážním firmám. Měřiče tepla s modulem LoRa totiž po montáži na vodovodní potrubí umí po protečení prvního množství vody provést automatickou aktivaci radiového modulu bez jakéhokoliv odborného nastavení.


Lora Komunikace

Montáže měřidel s Lora modulem

Podle požadavku komunikace provádíme montáže měřičů tepla s RF modulem LoRa nebo s RF modulem WMBUS:

  • bez požadavku sítě a s umístěním hlavních prvků moderní LoRa komunikace (1-2ks) - LoRa modul - pro velké i malé domy a odečty online
  • pochůzkou z chodby domu (komunikace WMBUS) - WMBUS modul 
  • online přes internet v případě vytvoření sítě WMBUS - WMBUS modul

RF moduly jsou v měřiči tepla integrovány, proto jejich změna po montáži již není možná.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz nebo merice-tepla.cz


Dálkové odečty online měřičů tepla přes internet  pomocí RF modulu LoRa

V bytovém domě se pouze umístí  Gateway (o počtu 1-2ks), která zajistí komunikaci s měřiči tepla a vodoměry LoRa, poměrovýni indikátory LoRa nebo kompaktními měřiči tepla LoRa. Tyto prvky mají síťové napájení o velmi malém příkonu energie (řádově Watty).

Tuto sběrnou síť lze využít pro měřiče tepla LoRa jako jsou poměrové indikátory, teplotní senzory nebo kompaktní měřiče tepla (kompakty). Případně i pro plynoměry a elektroměry, které můžeme dodatečně osadit radiovými moduly wireless LoRa 868MHz. Odečítané hodnoty z měřidel můžete sledovat z pohodlí domova nebo kanceláře v přehledném online prostředí přímo ve Vaší zákaznické administraci.

Dálkové odečty měřičů tepla z chodby pomocí RF modulu WMBUS

dálkové odečty z chodbyV tomto případě montujeme měřiče tepla, vodoměry SMARTm D s modulem WMBUS. Po montáži vodoměru na potrubí a po protečení prvního množství průtoku se radiový modul sám aktivuje pro dálkové odečty. Pomocí dodávané USB antény a jednoduchého programu, který si nainstalujete do Vašeho počítače s win.maddeo-odecty-z-chodby. Poté můžete jednoduše provádět odečty pochůzkou po společným prostorách bytového domů. Tuto variantu lze kdykoliv rozšířit na odečty ONLINE přes internet.


Měření tepla a vyhlášky

V roce 2014 vešla v platnost vyhláška č.237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 194/2007 Sb. stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

V § 7a vyhlášky 237/2014Sb. je popsáno, že vstupuje a vystupuje-li z bytu nebo nebytového prostoru vnitřní rozvod vytápění v jednom místě, musí být tento byt nebo nebytový prostor vybaven stanoveným měřidlem určeným k měření tepla.

V praxi to znamená, že v každém objektu, kde je výše popsaný jeden vstup a výstup z bytu (tzv. horizontální rozvod) a kde se rozdělují náklady na vytápění mezi jednotlivé vlastníky, vzniká povinnost instalace kompaktních měřičů tepla – tzv. kalorimetrů – a pro rozdělování nákladů na vytápění není možné využít žádnou jinou metodu měření tepla (rozdělovače topných nákladů na otopných tělesech, měření teploty v jednotlivých bytech, atd…). Nejčastější způsob instalace měřičů tepla je osadit měřidlo na výstupní rozvod z bytu a na přívod nainstalovat čidlo pro měření teploty. Na základě rozdílu teplot na vstupu a na výstupu měřeného prostoru a průtoku topné vody měřičem tepla se spočítá spotřeba v kWh, MWh nebo GJ.

Vzhledem k tomu, že kompaktní měřič tepla je dle zákona o metrologii 505/1990 Sb. tzv. stanovené měřidlo, tak má omezenou platnost ověření, která je v současné době nastavena na 4 roky. Po uplynutí této doby není možné podle takovýchto měřidel rozúčtovávat náklady. Po čtyřech letech je nutné buď měřiče tepla vyměnit nebo ve specializované zkušebně nechat úředně ověřit na další čtyřleté období.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz nebo merice-tepla.cz

Lukáš Kloz, obchodní ředitel společnosti Maddeo CZ s.r.o.
773 669 073 , obchod@maddeo.czwww.maddeo.cz

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.