Měřiče tepla

Vytvořeno: 21. 05. 2020

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Kompaktní měřiče tepla a použití v bytových domech

V roce 2014 vešla v platnost vyhláška č.237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 194/2007 Sb. stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

V § 7a vyhlášky 237/2014Sb. je popsáno, že vstupuje a vystupuje-li z bytu nebo nebytového prostoru vnitřní rozvod vytápění v jednom místě, musí být tento byt nebo nebytový prostor vybaven stanoveným měřidlem určeným k měření tepla.


V praxi to znamená, že v každém objektu, kde je výše popsaný jeden vstup a výstup z bytu (tzv. horizontální rozvod) a kde se rozdělují náklady na vytápění mezi jednotlivé vlastníky, vzniká povinnost instalace kompaktních měřičů tepla – tzv. kalorimetrů – a pro rozdělování nákladů na vytápění není možné využít žádnou jinou metodu měření tepla (rozdělovače topných nákladů na otopných tělesech, měření teploty v jednotlivých bytech, atd…). Nejčastější způsob instalace měřičů tepla je osadit měřidlo na výstupní rozvod z bytu a na přívod nainstalovat čidlo pro měření teploty. Na základě rozdílu teplot na vstupu a na výstupu měřeného prostoru a průtoku topné vody měřičem tepla se spočítá spotřeba v kWh, MWh nebo GJ.

Vzhledem k tomu, že kompaktní měřič tepla je dle zákona o metrologii 505/1990 Sb. tzv. stanovené měřidlo, tak má omezenou platnost ověření, která je v současné době nastavena na 4 roky. Po uplynutí této doby není možné podle takovýchto měřidel rozúčtovávat náklady. Po čtyřech letech je nutné buď měřiče tepla vyměnit nebo ve specializované zkušebně nechat úředně ověřit na další čtyřleté období.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Lukáš Kloz, ředitel společnosti Maddeo CZ s.r.o.
773 669 073 , obchod@maddeo.czwww.maddeo.cz

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.