Aktualizováno: duben 2024                                                                                         Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Jak měřit vodu v současnosti tak, aby poctivý člověk neprodělal?

Když se zvyšuje cena za tepelnou energii, tak se zatepluje.
Když se cena studené vody od roku 1992 zvýšila 150x, tak i “rozdíly“ jsou 150x dražší, protože se používají konstrukčně stále stejné vodoměry. Není na čase začít měřit s přesnými a neovlivnitelnými vodoměry? A to se nebavíme o teplé vodě, která je násobně dražší!

LOGO MADDEO

Na to jsme se zeptali za Vás Ing. Radka Myšáka, jednatele společnosti Maddeo s.r.o. Společnost Maddeo CZ s.r.o. je významným dodavatelem přesných vodoměrů a měřičů tepla a distributorem měřidel, které naskladňují přímo od výrobce. Ryze česká společnost Maddeo CZ s.r.o. se již od roku 2006 specializuje na přesné měření vody, tepla a s tím související služby pro bytové domy. Veškerá dodávaná měřidla jsou výhradně od evropských výrobců.


První dotaz: Proč je nutné přesně měřit spotřebu vody v bytech, jak tvrdíte?

„V první řadě je třeba si uvědomit, že cena vody se stále zvyšuje a už dávno neplatíme 80 haléřů za 1 mᶟ, jako tomu bylo v roce 1992. V současné době je cena vody více než 150krát vyšší a běžně stojí přes 120 Kč za 1 m3. Jen v roce 2023 se u nás voda zdražila o 10 % až 30 %. Současná praxe v typickém bytovém domě vypadá asi takto. V bytech jsou instalovány klasické vodoměry a každý rok při vyúčtování spotřeby vody uživatelé bytů řeší stále se opakující problém. Jedná se o rozdíly, které vznikají mezi hlavním vodárenským vodoměrem (tzv. patním) a součtem vodoměrů v bytech. Jde o tzv. neměřené úniky.

A víte, proč jsou tyto rozdíly tak nebezpečné? Protože se rozpočítávají mezi všechny uživatele!  A musím upozornit, že opravdu mezi všechny uživatele bez ohledu na to, kdo nebo co takový rozdíl (únik) způsobil/o. Rozpočítání navíc probíhá v poměru k naměřeným hodnotám na bytových vodoměrech, takže ten, kdo má vyšší spotřebu, doplácí více, a ten, kdo má nízkou spotřebu, doplácí méně. Výsledkem je, že nejvíce pak doplácí poctiví uživatelé bytů, kteří tak ve skutečnosti platí za ty, co tento rozdíl způsobili! Proto je nezbytné, aby takový rozdíl byl co nejnižší. Z toho jednoznačně vyplývá, že je třeba měřit spotřebu vody v bytech co nejpřesněji. Jedině tak lze zajistit spravedlivé rozúčtování:”

Jak se tedy rozdíly projevují v peněženkách poctivých uživatelů při současných cenách vody?

„Ať se všichni podívají do svého rozúčtování spotřeby vody a jednoduše zjistí, že uživatelé bytů neplatí cenu vody, kterou vyhlásí v daném městě vodárna. Platí cenu vyšší, protože jednotková cena vody se jim vždy navyšuje úměrně o zmiňované rozdíly (ne­ změřené úniky). Funguje to asi takto. Představte si bytový dům o 72 bytech. V tomto domě bydlí čtyřčlenná rodina, která má spotřebu 100 mᶟ studené vody za rok. Dům nakupuje od vodárny studenou vodu za 120 Kč za 1 mᶟ. V domě mají rozdíl 20 %, to je mimochodem průměrný rozdíl, se kterým se setkáváme v bytových domech. Toto nezměřené množství vody neboli rozdíl a jeho poměrné rozpočítání na všechny byty způsobí, že tato rodina nebude platit za kubík 120 Kč, ale částku 144 Kč. Těch 24 Kč navíc je způsobeno právě 20 % rozdílem a v případě uvedené rodiny to je částka 100 mᶟ x 24 Kč = 2 400 Kč/rok. Takže každý rok tato rodina zaplatí 2 400 Kč za vodu, kterou nespotřebovala. Jinými slovy 12 000 Kč zaplatí během 5 let (doba platnosti ověření vodoměru) za někoho jiného. A to se nebavíme o teplé vodě, která je násobně dražší. Přesně takhle je rozdíl nebezpečný. Běžně se setkáváme s rozdílem 15 % až 30 % a to je alarmující!"

Dobře. A je opravdu možné, aby uživatel bytu neplatil vodu zbytečně za sousedy?

„Ano, je to možné. Musíme si ale uvědomit základní princip, o čem to celé je. Před 30 lety, kdy byla cena vody 80 haléřů za 1 mᶟ, byla voda měřena klasickými vodoměry s magnetickou spojkou. Tato konstrukce vykazuje omezenou přesnost měření a umožňuje ovlivnění ze stran nepoctivých uživatelů. Rozdíly existovaly, ale nikoho moc netrápily, protože voda byla velmi levná. Naproti tomu dnes, kdy za vodu platíme přes 120 Kč za 1 mᶟ, je nutné změnit i měřidlo, se kterým takto drahou vodu měříme. Potřebujeme vodoměr, který má výrazně vyšší přesnost měření, a navíc jeho konstrukce neumožňuje jakýkoliv způsob ovlivnění"

Jak tedy vybrat ten správný vodoměr, který nám zajistí spravedlivé měření?

„Z praxe vyplývá a technicky je to odůvodněné, že rozdíly neboli úniky v bytech vznikají ze 4 hlavních příčin, přičemž přesnost je tím nejdůležitějším a základním parametrem vodoměru:

  1. Nízká přesnost měření bytových vodoměrů. Jinak nelze zaručit přesné měření v pásmu nízkých průtoků, například u napouštění nádržky nebo u protékajícího WC, ale i u jakéhokoliv pomalého odběru vody.
  2. Mechanické ovlivnění bytových vodoměrů – existují způsoby, jak lze úplně zastavit většinu vodoměrů na trhu.
  3. Ovlivnění bytových vodoměrů silnými magnety – pokud má vodoměr ve své konstrukci magnetickou spojku, je to možné.
  4. Neměřená místa – i to se stále stává.

Při výběru správného vodoměru v první řadě nutné zaměřit se na jeho přesnost, která musí být výrazně vyšší, než u klasických suchoběžných vodoměrů.

Dále pak na jeho konstrukci, která nesmí umožňovat jakékoliv ovlivnění. To splňují pouze vodoměry, které nemají ve své konstrukci magnetickou spojku. To je důležité. Zde chci důrazně upozornit na neseriózní prodejce vodoměrů, kteří tvrdí, že právě ten jejich vodoměr sice magnetickou spojku má, ale ovlivnit ho nelze.

Jak řešit mechanické ovlivnění vodoměru?

“Důležité je zajistit bezpečnou montáž vodoměru. To řešíme dvěma způsoby:

1. Je potřeba umístit na vstupní a výstupní šroubení vodoměru kvalitní montážní bezpečností plomby TT–kompakt s evidenčními čísly, které jednak zaručují nemožnost duplicitního číselného označení a zároveň znemožňují demontáž vodoměru bez porušení plomb. Minimálně je nutné umístit montážní plomby z jedné strany, tedy na vstupní šroubení.

2. Dále je vhodné instalovat zpětnou klapku za vodoměr pro zamezení zpětného průtoku přes vodoměr a zároveň tím zamezíme i dalšímu možnému mechanickému ovlivnění, které vede k úplnému zastavení vodoměru

Jaké přesné vodoměry volit, aby uživatel bytu konečně platil jen za sebe, a ne za sousedy?

„Odpověď zní jednoduše. Instalovat Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddeo, verzi SMARTmC, které jsou až 3x přesnější než klasické vodoměry. Nebo přesné neovlivnitelné vodoměry Maddeo, SMARTmD mající až 6x vyšší přesnost než klasické vodoměry.  Jejich přesnost téměř dosahuje přesnosti ultrazvukových vodoměrů, ale za poloviční peníze. Přesnost vodoměru je základním technickým parametrem, který spolehlivě vede ke snížení nebezpečných rozdílů. “

A jak řešíte nový požadavek zákona na provádění dálkových odečtů?

Máme dvě možnosti:

1. Dálkové samoodečty Maddeo

SVJ si pořídí vodoměry s radiovými vodoměry, získají k tomu odečítací program, který si nainstalují do notebooku a pomocí USB odečítacího modemu (anténky) si mohou provádět samoodečty pochůzkou po domě.

Zde chci upozornit na to, že to není běžnou praxí. Některé firmy prodají SVJ radiové vodoměry, ale odečty si bytový dům nemůže provádět sám, protože tito dodavatelé jim neprodají odečítací software ani nedodají šifrovací klíče, které jsou potřeba k dálkovému odečtu. Jednoduše řečeno SVJ koupí něco, co udělá službu někomu jinému. A absurdní na tom je fakt, že když chtějí odečty, musí si za ně ještě platit! Takže náš zákazník má naprosto vše, aby svoji investici využil a mohl si odečty vodoměrů provádět kdykoliv sám a zcela zdarma.

2. Automatické denní dálkové odečty Maddeo

Služba je zpoplatněná v závislosti na počtu měřidel. V bytovém domě se instaluje zařízení pro automatický sběr náměrů, které zajistí komunikaci s vodoměry, poměrovými indikátory, kompaktními měřiči tepla nebo teplotními senzory. Zařízení pro sběr dat lze využít i pro plynoměry a elektroměry, které můžeme dodatečně osadit rádiovými moduly. Odečítané hodnoty z měřidel můžete kdykoliv sledovat v přehledném webovém prostředí z pohodlí domova nebo kanceláře.

Děkujeme za rozhovor.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

Chcete se na něco zeptat? Rád Vám poradím. Zavolejte nám zdarma na 800 778 778.

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku na vodoměry, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

Více se dozvíte na níže uvedených webech.
www.maddeo.cz www.neovlivnitelnyvodomer.cz


Chcete vědět více? Zajímá Vás konkrétní nabídka? Nebo chcete jen poradit?
Linka zdarma 800 778 778, email info@maddeo.cz 
Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8


Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, 
www.maddeo.cz, linka zdarma 800 778 778

logo maddeo nv.cz