Vytvořeno: duben 2024                                      Text, grafické podklady : Thermona, spol. s r.o.


Ideální čas na modernizaci systému vytápění

Období jara je ideálním obdobím ke zhodnocení provozu stávajícího systému vytápění a poohlédnutí se po úsporách. Řada tuzemských bytových domů stále využívá nehospodárné plynové kotle, které již dosluhují a výrazně tak prodražují dodávku tepla i teplé vody. Moderní plynové kondenzační kotle mohou ušetřit až 30 % spotřeby plynu při zachování tepelného komfortu. Úspory jsou přitom evidentní i při výměně již dosluhujících kondenzačních kotlů prvních generací za moderní kondenzační jednotky. Přesvědčit se o tom můžete v naší případové studii.

Menší bytový dům v Brně o 15 bytových jednotkách a přibližné obytné ploše 1.200 m² je situován v centru města v rámci uliční řadové zástavby. Celý objekt prošel revitalizací vnější obálky včetně výměny výplní stavebních otvorů v roce 2016 a od té doby nebyla prováděna žádná výrazná energetická opatření, až tedy na jednu. V roce 2021 proběhla modernizace domovní kotelny, kdy byly nahrazeny dvě dosluhující stacionární kotlové jednotky o celkovém výkonu 74 kW. Nutno podotknout, že se již jednalo o plynové kondenzační kotle z roku 2007. V rámci modernizace byly instalovány tři moderní kondenzační kotle zapojené do kaskády o celkovém výkonu lehce přes 60 kW společně se zásobníkem teplé vody o objemu 500 l, inteligentním systémem řízení a kompletním systémem zabezpečení včetně vzdáleného dohledu.

Úspora plynu až na prvním místě

Po necelých třech letech provozu nové kotelny jsme bytový dům opět navštívili a zhodnotili její dosavadní provoz. Z průměrné spotřeby 11.150 m³ zemního plynu v letech 2016-2021 se nyní v intervalu 2021 - 2023 pohybujeme na průměrné roční spotřebě 9.678 m³. Relativně tak jde o úsporu téměř 15 % jen na spotřebě plynu, a to byla provedena výměna zastaralé generace kondenzačních kotlů za moderní kondenzační kotle. Úspora na spotřebě je zcela jistě i zásluhou inteligentního systému řízení kotelny. Výrazných až 50 % úspor bylo dosaženo i na spotřebě elektrické energie, protože celý topný systém je vybaven nízkoenergetickými oběhovými čerpadly.

Díky pečlivé evidenci spotřeb a energetických opatření investora můžeme nahlédnout i dále do historie před rok 2007. V letech 2003 - 2006 byly ještě v provozu konvenční atmosférické plynové kotle a průměrná roční spotřeba zemního plynu se pohybovala na úrovni 21.930 m³. Srovnáním této spotřeby s aktuální spotřebou plynu pro roky 2021 - 2023 získáváme úsporu neskutečných 56 %. Ano, sice mezi těmito obdobími proběhlo zateplení budovy, ale to samo o sobě nemohlo mít takový vliv na úsporu. Toto srovnání jen podtrhuje možnou úsporu až 30 % na spotřebě plynu při modernizaci kotelny z konvenčních atmosférických kotlů na moderní kondenzační kotle na plyn.


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂