Energetické úspory v bytovém domě

Vytvořeno: 20. 01. 2020

Text, grafické podklady : Maddeo CZ


Kde najít „neviditelné“, ale „znatelné“ energetické úspory v bytové domě

Vlnu zateplování, výměny oken nebo zaizolování střechy má již většina domů úspěšně za sebou, ale to neznamená, že není prostor pro další snížení nákladů. Vytápění a ohřev teplé vody jsou každoročně jedny z nejvyšších položek v rozpočtu bytového domu a téměř každý výbor SVJ řeší, jak tyto náklady průběžně snižovat.

Obecně lze říci, že jsou 3 možnosti, jak snížit náklady na vytápění:

  1. Odpojení od centrálního zdroje vytápění a výstavba vlastního zdroje tepla a ohřevu teplé vody
  2. Regulace otopné soustavy (hydraulické vyvážení)
  3. Čistění topného systému (správné a bezpečné chemické čištění)

Chcete vědět více, navštivte stránky www.maddeo.cz


usporna-kotelna-maddeoPokud je bytový dům připojený na centrální zdroj vytápění, je důležité zjistit, jakou cenu za GJ platíte (lze dohledat z ročního vyúčtování nebo jednoduchým dotazem na dodavatele).

Běžně platí, že pokud je jednotková cena vyšší než 500,-Kč/GJ, má smysl uvažovat o změně vytápění s pravidlem, že čím je dům větší, tím rychlejší je návratnost celkové investice do nového zdroje – ať už je to plynová kotelna, tepelné čerpadlo, elektrokotel nebo případná kombinace se solárním systémem pro ohřev teplé vody. Studie úspor a návratnosti investice pro záměr odpojení bytového domu od centrálního vytápění je dnes již běžnou záležitostí.

Pokud odpojení od stávajícího zdroje tepla není ekonomicky přijatelné nebo nemá v dané situaci pro objekt smysl (například není přípojka plynu v dosažitelné vzdálenosti), je vhodné zaměřit se na funkčnost stávající otopné soustavy.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.usporne-kotelny.cz


Problémy s otopnou soustavou ...

plynová kotelna svj maddeoDnes už víme, že ve většině bytových domů je otopná soustava nevhodně seřízená, což má za efekt přetápění objektu (dodavatel posílá „zbytečně moc tepla“ do domu), a tím pádem platíte teplárně za teplo, které nepotřebujete. Dalším znakem nevhodně seřízené otopné soustavy je její zvýšená hlučnost.

Zároveň každý zásah do otopné soustavy (výměna otopných těles za modernější deskové, vlastník si samovolně demontuje radiátor apod.) může mít za následek výše vypsané potíže, protože se změní parametry původně navržené a spočítané otopné soustavy.


Samotná regulace otopné soustavy má 3 části:

  1. Zmapování stavu otopné soustavy a vypracování projektové dokumentace
  2. Regulace v  bytech – funkční a správně nastavené termostatické hlavice na jednotlivých radiátorech
  3. Regulace na topných větvích systému – regulátory na patách jednotlivých stoupaček a případná ekvitermní regulace, která dle venkovní teploty řídí teplotu topné vody a brání tak zbytečnému přetápění objektu

Pokud jeden z výše uvedených bodů není vhodně vyřešen, utíkají vám naprosto zbytečně peníze z peněženek.


Stav a údržba otopné soustavy

Posledním bodem je samotný stav otopné soustavy. Během běžného provozu se v celé soustavě průběžně usazují nánosy vodního kamene, korozních částic a dalších nečistot, které brání ideálnímu přestupu tepla do místností a nedochází k dostatečnému prohřívání radiátorů. Postupem času se tyto částice uvolňují a mají destruktivní vliv na prvky připojené do topného systému – ať už to jsou oběhová čerpadla nebo výše zmíněné regulační prvky.

chemicke-cisteni-topeni-maddeoPři chemickém čištění je však nutné vědět zásadní informaci, a to jaký chemický roztok je používán. Stále je totiž běžnou praxí aplikace agresivních sloučenin, které ničí termoregulační ventily nebo dokonce způsobují prosakování vody.

Čištění otopné soustavy doporučujeme provádět hlavně v objektech, které mají vlastní zdroj vytápění a samostatný okruh pro rozvádění topné vody. Prodlouží se tak životnost všech zařízení, která mají jakékoliv propojení s topnou soustavou.

Nejdůležitější je ale uvědomit si základní věc. Každý dům má vlastní specifika (a problémy) a není dogma, že to, co mají v sousedním SVJ, bude nejlepším řešením i pro váš bytový dům.

Chcete zvolit ideální řešení a poradit, jak nejlépe postupovat? Můžete se na mě obrátit skrze kontakt níže a společně najdeme to nejlepší řešení i pro váš dům.

Lukáš Kloz, ředitel společnosti Maddeo CZ s.r.o.
773 669 073 , obchod@maddeo.cz , www.maddeo.cz

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.