Vytvořeno: 08. 11. 2018

      

Dešťové svody FURANFLEX Rain® kompozitní vložka pro vnitřní dešťové svody

Nabízíme čisté a rychlé vložkování – opravy dešťových svodů (stávajících litinových, azbestových, plastových či betonových) z rovných střech bytových domů, které jsou postupem času porušeny, netěsní a dochází k průsaku a zatékání v místech tohoto porušení a spojů do budovy. Provedení opravy během jednoho dne. Bez bourání a bez nutnosti přístupu do bytů.

  • Zachování stávajícího průměru
  • Vložkování bez jediného spoje
  • Nadstandardní délka záruky


Společné komíny FURANFLEX® kompozitní vložka pro společné komíny


Nabízíme modernizaci společných komínů pro více podlaží nad sebou pro provoz nových kondenzačních kotlů a stávajících turbo kotlů – bez nutnosti bourání a s minimálními zásahy do bytů.

Nová evropská směrnice o účinnosti kotlů zakazuje nekondenzační plynové kotle v celé EU, bez výjimek. Jde o nekondenzační plynové kotle napojené do komína v provedení B – atmosférické (výjimka do září 2018) a nekondenzační plynové kotle v provedení C – turbo.

Pro provoz nových kondenzačních kotlů, nemají povětšinou starší stávající společné keramické komíny dostatečnou těsnost v odpovídající přetlakové třídě a krom toho, hrozí i vytékání kondenzátu mimo tuto spalinovou cestu spoji mezi stávajícími keramickými vložkami.

Naše firma používá pro tuto modernizaci, úpravu a vložkování stávajícího komínového průduchu kompozitní vložkou Furanflex, která nezmenšuje průměr průduchu a je určena pro provoz stávajících turbo i nových kondenzačních kotlů.

Jsme tady pro Vás již 25 let! Profesionalita. Bezpečnost. Osobní přístup.

Neváhejte nás kontaktovat – konsultace, informace :

EKOTOP SERVIS, s.f.o., David Jiránek – 739 050 913

            W W W. E K O T O P S E R V I S. C Z