Článek uveřejněn dne 19.1.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE
Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo

Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydlení klíčová. Přitom úspory tepla jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady. Jednou z  účinných  možností dosažení provozních úspor otopných systémů je vyčištění vnitřních povrchů otopné soustavy.

Dlouhou životnost a bezproblémový provoz topného systému očekává každý jeho uživatel. Jedním z nejdůležitějších požadavků je čistota teplosměnných ploch na straně otopné vody. Po určité době však začnou všechny topné soustavy vykazovat náznaky negativních jevů. Během provozu se vlivem chemických i fyzikálních dějů pokrývají povrchy  otopné  soustavy  postupně  korozními produkty a pevnými úsadami minerálů. Vrstva nánosů na teplosměnných  stěnách  se chová jako tepelný izolant, který brání přestupu tepla, snižuje účinnost, zvyšuje energetické ztráty, zvyšuje poruchovost a celkově tak snižuje funkční účinnost zařízení. Tím se samozřejmě  zvyšují náklady na vytápění a zhoršuje se celková ekonomika provozu.

Důkladné vyčištění otopné soustavy  včetně radiátorů, boilerů, kotlů atd. může majiteli domu snížit cenu za topnou sezónu dokonce až o padesát procent,“ tvrdí doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., z Ústavu strojírenské technologie strojní fakulty ČVUT . Podle  jeho slov, je-li například na stěně jen vrstva úsad tloušťky 1 mm, stoupne spotřeba energie systémem topení o 6 až 8 %. Po deseti letech provozu je tloušťka znečištění a úsad na vnitřním povrchu obvykle 4 až 6 mm i více v závislosti na péči věnované otopné kapalině v systému. Zanášení topné soustavy se projeví nejčastěji nedotápěním ve vyšších patrech a nutným zvýšením teploty na vstupu do systému nebo na zdroji tepla. Zvýšení teploty o pouhý 1 °C má za následek nárůst spotřeby a nákladů až o 6 % za topné období. / viz článek „Jednoduchý způsob, jak snížit náklady na vytápění až o polovinu „/.      

Provoz otopné soustavy může být hospodárný, rovnoměrný a bezporuchový jenom tehdy, pokud bude uživatel nebo provozovatel otopné soustavy věnovat dostatečnou pozornost údržbě. Často dochází k podceňování údržby, které následně vede k nevyhnutelným poruchám a provozním ztrátám.

Nejčastější dotazy

Proč???
Chemické čistění obnovuje funkčnost otopného systému. Smyslem je odstranit nežádoucí nečistoty, které zhoršují účinnost, zvyšují náklady na vytápění a zkracují životnost systému. Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro získání optimálně fungující otopné soustavy.

Jaké jsou nejčastější příznaky  znečištěného otopného systému?
Malý výkon, studené radiátory nebo jen jeho části, zatuhlé ventily a hlučná čerpadla. Takové problémy vyžadují rychlé a účinné řešení.

Co je příčinou vysokých nákladů za teplo?
Jednou z  příčin je přetápění domu, což souvisí se zateplením. Zateplením fasády domu se totiž změní tepelně-fyzikální parametry celé stavby. Po zateplení  musí  proto následovat regulace a nové nastavení celé otopné soustavy v domě . Díky dobře provedené regulaci nebude v bytech docházet k přetápění. V opačném případě je celková úspora energie menší, než by mohla být. Prvním krokem a základní podmínkou  k  provedení  regulace je chemické vyčištění systému. Má-li být vyregulování kvalitní, je důležité  nejprve  důkladně chemicky vyčistit systém. Pouze chemickým vyčištěním teplosměnných ploch otopného systému  dosáhnete toho, že regulace otopné soustavy přinese očekávaný výsledek  a sníží náklady na vytápění .

Má chemické čištění vliv na termostatické radiátorové ventily (TRV)?
TRV udržují automaticky požadovanou teplotu v místnosti, jejich úkolem  je  zabránit přetápění. Bez předchozího vyčištění otopné soustavy je instalace TRV  téměř zbytečná. Odstranění usazenin a ostatních nečistot z otopného systému je jednou z podmínek pro automatickou úspornou funkci TRV.

Nepoškodí chemické čištění  otopnou soustavu, nepotečou radiátory?
Ne.  Používáme  kompletní sortiment čistících a ošetřujících produktů speciálně vyvinutých pro otopné systémy. Čistící směs nereaguje na kov, naopak důležitým krokem chemického čištění je zajištění antikorozní ochrany celé otopné soustavy. Produkty jsou  certifikovány a doporučeny velkými výrobci teplovodních technologií (např. Bosch, Buderus, Viessmann, Junkers apod.).

Je nutné demontovat radiátory v bytě?
Ne. Veškeré práce jsou prováděny mimo domácnost, ze suterénu budovy /sklepní prostory/ , kde jsou přístupy ke stoupačkám, centrálně z jednoho místa.

Jaká je návratnost investice za chemické čištění?
Obvyklá návratnost je  2 – 3 topné sezóny.

Jaký je význam chemického čištění

  • pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém technickém stavu
  • odstraňuje usazeniny, korozní zplodiny, kaly, nánosy, vodní kámen, biologické úsady a jiné nečistoty z teplosměnných ploch topného systému
  • zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů
  • zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa
  • snižuje tepelné energetické ztráty
  • zvyšuje tepelný výkon a účinnost soustav
  • snižuje rizika poruch otopných soustav
  • prodlužuje životnost otopných soustav
  • snižuje náklady na provoz, opravy, servisní zásahy a údržbu
  • snižuje účty za vytápění

Čím se odlišujeme? Náš cíl…

Používáme moderní způsob čištění, který přináší revoluci v revitalizaci otopné soustavy. Poskytujeme opravdu kvalitní služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí a splní všechny Vaše specifické požadavky. Zakládáme si na své dobré pověsti, budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty. Ve všech oblastech servisu je společnost FINEX TECHNOLOGY zavázána plnou důvěrou zákazníka.

chemické čištění topení

Pro více fotografií klikněte zde.

Můžete se těšit i na další články, které budeme postupně přidávat každý měsíc.


Chemické čištění výrazně snižuje účty za vytápění
Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je chytrý způsob, který bez demontáže odstraňuje veškeré druhy usazenin z otopných a technologických soustav, obnovuje jejich provozuschopnost a prodlužuje životnost.

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla