Článek uveřejněn dne 11. 04. 2017


Lokální zdroje tepla úspěšně nahrazují drahé teplárny

V současné době mají majitelé bytů (SVJ, bytová družstva) možnost odpojit se od teplárny a zřídit si lokální výtopnu, která je přizpůsobena potřebám domu a jejíž provoz je efektivní a výrazně levnější než teplo z teplárny. V úvahu přichází domovní výtopny s plynovými kotli nebo s tepelnými čerpadly. V ČR je ale mnoho lokalit, kde nejsou lokální výtopny s plynovými kotly povolovány s ohledem na energetickou koncepci a ekologii. Pak zbývá druhá a zároveň efektivnější varianta, lokální výtopna s ekologickým tepelným čerpadlem.

ac heating

Centrální zdroje tepla

V druhé polovině dvacátého století se budovaly systém výroby a distribuce tepla do bytových domů. Teplo vyráběné centrálně a bylo velmi levné a jeho distribuce byla na tehdejší dobu efektivní. Co se dělo s těmito systémy po privatizaci jednotlivých tepláren? Došlo k razantnímu nárůstu cen, soukromé společnosti převzaly celý systém i se zákazníky, kteří byli a jsou pro ně jistými odběrateli. Proto potřeba rekonstrukce fungujících, dnes již neefektivních systémů nebyla žádná, zisky byly stálé, lidé v bytech neměli jinou volbu.

Lokální zdroje tepla

V současné době mají majitelé bytů (SVJ, bytová družstva) možnost odpojit se od teplárny a zřídit si lokální výtopnu, která je přizpůsobena potřebám domu a jejíž provoz je efektivní a výrazně levnější než teplo z teplárny. V úvahu přichází domovní výtopny s plynovými kotli nebo s tepelnými čerpadly. V ČR je ale mnoho lokalit, kde nejsou lokální výtopny s plynovými kotly povolovány s ohledem na energetickou koncepci a ekologii. Pak zbývá druhá a zároveň efektivnější varianta, lokální výtopna s ekologickým tepelným čerpadlem.

Investice tepláren, nepřichází pozdě?

Nyní teplárny investují do desítek let starých systémů a snaží se zefektivnit jejich provoz. Často na to používají i své rezervní zdroje, aby provedly alespoň částečnou modernizaci zařízení, do kterého řadu let neinvestovaly. Potvrzuje to reportáž České televize uveřejněná v Událostech 8. 5. 2016 pod názvem „Potíže českých tepláren“. Mírné zimy, zateplené bytové domy a stále více bytových domů, které si zřizují vlastní nezávislé zdroje vytápění, dělají vrásky na čelech manažerů některých tepláren, kteří teď vlastníkům nemohou vyplácet zisky, na které byli zvyklí. Spotřeba tepla klesá, provozní náklady tepláren neklesají, spíše se zvyšují.

Najdou se však i společnosti, které včas investovaly. Například Plzeňská teplárenská, a.s. má jednu z nejmodernějších tepláren v České republice. Proto Plzeňáky stojí teplo v průměru jen cca 513 Kč za GJ. „Včas jsme modernizovali. Umíme vyrábět teplo za málo a bez ztrát dopravit do bytů. Zisky jsme neprojedli a navíc investovali do spalovny odpadu, která vyrábí teplo a elektřinu zároveň. Zdražovat nebudeme. Možná naopak.“ Říká mluvčí Plzeňské teplárenské (Zdroj: autorizovaný rozhovor). Jinak je tomu v Brně. Teplárny Brno, a.s. s velkou slávou oznámily až nyní, že budou modernizovat zastaralá zařízení. „Výměna zastaralých parovodů za moderní horkovody přináší našim zákazníkům úspory ve spotřebě tepla, konstatoval generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon (Zdroj: Brněnsky deník 11. 5. 2016). Více jak dvacet pět let po revoluci, není to pozdě? Nabízí se otázka - proč tak dlouho museli obyčejní lidé platit za unikající teplo z nevyhovujících parovodů? Do roku 2020 plánují Teplárny Brno investovat 1,5 miliardy korun. (Zdroj: www.brno.cz 16. 2. 2016)

Boj o zákazníka, nechá se zákazník klamat?

Teplárny nyní bojují o své odběratele a všemi prostředky. Razantně se snaží překazit snahy bytových domů o odpojování od svých sítí. V Praze a Mostě například protahují stavební řízení stálým odvoláváním se. V Brně využívá teplárna reklamní kampaně, ve kterých používá zavádějící a nepravdivé informace. Sází tak na důvěřivost starších lidí a jejich neinformovanost, příkladem jsou články v měsíčníku „Šalina“. Výjimkou nejsou také cílené míření na konkrétní bytové domy. Obyvatelé domu Náměstí 28. října 25 v Brně dostali od Teplárny Brno, a.s. dopis - „Důvodovou zprávu k posouzení nabídky na dodávku TČ pro BD nám. 28. října 25“, zpracovanou 21. 12. 2015. Cílem je odradit obyvatele domu od montáže lokálního zdroje vytápění. Teplárny předkládají zkreslené a zavádějící informace, některá tvrzení si lze vyložit i jako vyhrožování. „Mohu potvrdit, že Teplárny Brno, a.s. používají argumenty, které se nezakládají na pravdě“, komentuje situaci Michal Fiala, zástupce AC Heating, která na poli lokálních zdrojů tepla pro bytové domy má dlouholeté zkušenosti.

Společnost AC Heating instalovala topný zdroj s tepelnými čerpadly již v 27 bytových domech na celém území České republiky a mnoho dalších připravuje k realizaci. Všechny instalace pracují spolehlivě a reálné úspory jsou vyšší, než bylo předpokládáno v ekonomických rozvahách před provedením instalací. Předseda SVJ z Brna, Josef Valeš, který říká „Rozhodli jsme se správně! Úspora provozem tepelného čerpadla činí 65 %. Ve spojení tepelného čerpadla a FVE pak úspora činí neskutečných 86 %! (Zdroj: Časopis SČMBD 3/2015)

Lokální zdroj tepla není vhodný pro každý bytový dům

Instalaci lokálního zdroje tepla je vždy nutné posoudit s ohledem na velikost domu, jeho konstrukci a topnou soustavu. To platí především u lokálního zdroje s tepelnými čerpadly. Odborný dodavatel vždy zvažuje tyto aspekty. Najdou se však i dodavatelé tepelných čerpadel, kteří je podceňují, nebo i záměrně ignorují. Možná je to dáno nedostatečnými, nebo žádnými zkušenostmi, možná také snahou jen prodat a dále se nestarat o zákazníka.

Standardem každého návrhu topného zdroje má být technické řešení, ale také ekonomické vyhodnocení předpokládaných provozních nákladů a návratnosti počáteční investice. Nutné je vždy nechat posoudit bytový dům a jeho topnou soustavu odborníkem v oboru vytápění.

Tepelná čerpadla i pro nezateplený bytový dům

Lokální topný zdroj s tepelnými čerpadly je smysluplný i pro nezateplený dům. V tomto případě je nutné, s ohledem na topnou soustavu, navrhnout řešení, kdy od určité venkovní teploty jsou tepelná čerpadla řízeně odstavena a nahrazena na nezbytně nutnou dobu alternativním zdrojem tepla, který je dimenzovaný na plnou tepelnou ztrátu.

Konkurence tepláren

Lokální zdroje tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody jsou konečně konkurencí pro teplárny, které desítky let využívaly svého monopolu. Již stovky bytových domů mají lokální zdroj s tepelným čerpadlem, nebo plynovým kotlem. Proto teplárny nyní cenu tepla zvyšují velmi málo, nebo vůbec. Jsou dokonce i lokality, kde došlo ke snížení ceny tepla. Stalo by se tak bez konkurence?

Ing. Jiří Honzík (AC Heating)

Za tým AC Heating

Ing. Jiří Honzík

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry