Článek uveřejněn dne 22.02.2017


Letošní Akademie pro bytové domy přináší nová témata i místa konání.  Nezmeškejte žádné důležité informace!

Nový rok už má za sebou první týdny a po vánočním útlumu se znovu rozbíhá i činnost výborů SVJ.  Stejně jako v loňském roce, ani letos nejsou na řízení provozu domu sami.  Již čtvrtým rokem jim výrazně pomáhají semináře vzdělávacího cyklu Akademie pro bytové domy. Proč byste si je rozhodně neměli nechat ujít a ve kterých městech jsou naplánovány?

Akademie pro bytové domy si i za krátkou dobu své existence získala vysokou prestiž. Jen v loňském roce uspořádala 28 seminářů, které navštívilo téměř dva tisíce účastníků v 8 městech České republiky. Zájem o některé semináře výrazně převyšoval kapacity sálů. 


Témata, odborné zázemí, srozumitelnost a atraktivní formy

Důvodů, proč je o účast na Akademii takový zájem, je hned několik. V první řadě je Akademie výjimečná svými tématy, která vždy reagují na aktuální situaci a nejčastější problémy, které statutární zástupci SVJ ve svých domech řeší.

Základem úspěšnosti Akademie je také její forma – neprodává se přednášející čas jednotlivým firmám pro jejich obchodní prezentace, jak to bývá u podobných seminářů obvyklé, ale vždy je vybráno jedno téma, které je rozebráno odborníky na danou problematiku z různých úhlů pohledu. V seminářích, kde je tato forma vhodná, se účastníci mohou setkat i s atraktivní formou moderované diskuse, kdy několik odborníků na dané téma rozebírá konkrétní problémy účastníků.

Odborné zázemí Akademie tvoří špičkový lektorský tým složený z odborníků z oblastí práva, úspor energií, ekonomiky, technických oborů i komunikace, zástupci státní sféry, profesních organizací i akademické obce. V Akademii přednáší například JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí oddělení bytového práva MMR ČR, JUDr. Marek Novotný, zkušený advokát a legislativní odborník v oblasti bytového práva, Mgr. Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, který je současně vedoucím lektorského týmu Akademie a další špičkoví odborníci, specializující se na oblast bydlení, bytových družstev a SVJ. Velmi významným oceněním Akademie je i udělení záštity ředitele Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2017.

Semináře aktuálně míří do Hradce Králové a Pardubic

V Pardubicích se již 28.3. můžete zúčastnit semináře Efektivní výběrové řízení v bytovém domě. Výběrová řízení na dodavatele jsou nezbytným předpokladem pro správný výběr s jistotou kvalitního výsledku a dobré ceny. Právě při výběrových řízeních ale často chybujeme, a to jak při zadávání, tak i vyhodnocení výběrového řízení. Víte také, jakou odpovědnost nesou výbory SVJ za svá rozhodnutí? Na semináři se ale dovíte i řadu dalších, neméně důležitých informací.

V Hradci králové se téma Efektivní řízení v bytovém domě uskuteční 6.4.

Téma Jak správně připravit a řídit členskou schůzi v bytovém domě pro vás bude připraveno na 18.4. Členská schůze je často noční můrou výborů SVJ i bytových družstev. Je možné se na členskou schůzi či shromáždění delegátů dobře připravit a vyhnout se tak zbytečnému dohadování? Uvidíte, že ano.

Ani v Hradci králové o téma Efektivní řízení v bytovém domě nepřijdou. Zde je termín 27.4.

Hned začátkem května – konkrétně 2.5. je naplánováno téma, které si jistě nenechají ujít ti, kteří zvažují rekonstrukci domu. Téma Příprava a průběh revitalizace bytových domů s programem IROP vás nejen seznámí se správným postupem a průběhem rekonstrukce, ale též vám přinese aktuální informace o možnostech financování rekonstrukce s využitím dotace programu IROP.

Jste-li z Hradce Králové a zajímá vás téma Příprava a průběh revitalizace bytových domů s programem IROP, poznačte si datum 11.5.

Kdo bude na pardubických a Královéhradeckých seminářích přenášet?

Již nyní vám můžeme představit Ing. Pavla Zteiskara a Mgr. Martina Kroha, své zkušenosti vám přijdou předat i další přední odborníci.

Ing. Pavel Zteiskar pracuje v poradenském centru Dům plný úspor o.p.s. jako poradce a patří mezi specialisty v oblasti komplexní revitalizace bytových domů. Za dobu svého působení pomohl desítkám bytových domů k úspěšné revitalizaci. Zaměřuje se na posouzení ekonomické návratnosti navrhovaných opatření revitalizace, kontrolu projektové dokumentace, tvorbou zadávacích podmínek pro výběrová řízení, posouzení ekonomické a odborné způsobilosti zhotovitelů staveb a kontrolní činnost při realizaci.

Nedocenitelné zkušenosti přímo z praxe řízení bytových domů vám předá Mgr. Martin Kroh,

předseda představenstva SBD Praha a předseda České společnosti pro rozvoj bydlení. Problematikou bydlení se zabývá 16 let, především v oblasti správy bytových domů. Přednáší v rámci vzdělávacích cyklů pro členy statutárních orgánů SVJ a BD, publikuje v médiích, v odborných časopisech o bydlení a na Portále o bydlení (SFRB), má za sebou moderování několika stovek schůzí SVJ a BD.

Aktuální informace a přihlášení naleznete na www.akademiebd.cz, případně v e-magazínu, jehož odběr si můžete bezplatně objednat. Po registraci je účast na seminářích bezplatná.

Kdo se na přípravě Akademie podílí?

Pořadatelem Akademie pro bytové domy je Českou společnosti pro rozvoj bydlení a obecně prospěšná společnost Dům plný úspor. Velkou podporu poskytuje Sdružení nájemníků ČR (SON), do Akademie se zapojila i některá velká bytová družstva v rámci České republiky.  Na projektu se dále podílí řada odborných partnerů, díky kterým může být účast na seminářích zcela zdarma.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla