Článek uveřejněn dne 12. 06. 2017


Úspory tepla po odpojení od centralizovaného zásobování teplem (CZT)

Překvapilo vás nemile roční vyúčtování vytápění a teplé vody? Platíte více, i když se snažíte šetřit? Řešením může být lokální výtopna, jejíž provoz je přizpůsoben potřebám objektu.

ac heating

Pravidelně publikujeme celou řadu informací týkajících se úspor v oblasti vytápění a ohřevu vody. Porovnáváme především provozní náklady spojené s výrobou/dodávkou tepla pro bytový objekt. Jen okrajově jsme se zatím věnovali skutečnosti, že k úsporám, a to ne malým, dochází už jen samotným odpojením od centrálního dodavatele tepla a výrobou tepla přímo v objektu.

Co znamená odpojení od centralizovaného zásobování teplem? Jak lze zajistit vytápění a ohřev vody v bytovém objektu po odpojení od CZT?

Odpojením od CZT se rozumí zřídit lokální zdroj vytápění. Existuje několik možností zdroje tepla - plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo a případně kombinace více zdrojů. Reálně v úvahu připadají dvě možnosti, plynový kotel a tepelné čerpadlo. Provoz elektrického kotle je drahý a kotel na tuhá paliva, byť na pelety, vyžaduje poměrně velké prostory a stálou obsluhu a jedná se o neekologický zdroj.

Všechny varianty mají jedno společné. V objektu se vybuduje malá lokální výtopna s topným zdrojem, který bude navržen a regulován podle potřeb daného objektu. Sníží se tak spotřeba tepla na vytápění i ohřev užitkové vody.

S lokálním zdrojem docílíte úspory v množství potřebného tepla

Kladete si otázku jak je to možné? Proč najednou potřebuji méně tepla, méně GJ na vytápění stejného objektu se stejnými potřebami? Instalováním lokálního zdroje tepla docílíte úspory v množství potřebného tepla. Parametry topného zdroje jsou regulovány na základě požadavku na dodávku tepla daného bytového domu a ne podle potřeb celé lokality, jako je to v případě CZT. Dodavatel tepla pro danou lokalitu určuje topné křivky většinou podle objektu, který je na tom nejhůře z hlediska potřeby náběhové teploty topné vody pro topnou soustavu. Obvykle se jedná o objekty, které nemají například provedená žádná energeticko-úsporná opatření, nebo mohou mít nevyváženou topnou soustavu s radiátory navrženými na vyšší teplotní spád než váš dům. Do vašeho domu je pak dodávána topná voda, která má jiné parametry, vyšší teplotu, než dům potřebuje. Důsledkem je, že topná soustava ve vašem domě nepracuje v optimálním režimu a spotřebovává větší množství tepla. To samé platí s teplou užitkovou vodou. Pokud je teplá užitková voda připravována mimo objekt, ve kterém je spotřebovávána (např. v centrální kotelně nebo ve výměníkové stanici) nedosahuje tepelná účinnost při ohřevu užitkové vody vlivem tepelných ztrát v rozvodech ani 50 %.

Aby bylo možné využít veškerých předností lokální výtopny, je nutné, aby zdroj tepla disponoval vhodnou regulací, která umožní provoz zdroje přizpůsobovat potřebám domu. Standardem je ekvitermní regulace s možností dálkového nastavení a úpravy ekvitermní křivky na základě požadované teploty v objektu. Progresivní regulační systémy umožňují načítání předpovědi počasí a přizpůsobení (predikci) ekvitermní křivky dle těchto informací. Některé řídicí systém umožňují také připojení meteostanice, která měří rychlost větru a podle které se může přizpůsobovat ekvitermní křivka. Výše uvedené umožňuje například řídicí regulační systém AC-Heating xCC.

Několik příkladů úspor

Jedná se o bytové domy, které mají lokální výtopny s tepelnými čerpadly AC-Heting Convert AW. Dosažené, doložitelné úspory po odpojení od CZT jsou 10 až 40 %.

Bytový dům Pod přivaděčem 1303,1304, Jirkov, 24 bytových jednotek

 • Rok instalace lokální výtopny - 8/2011
 • Topný zdroj - tepelná čerpadla s bivalentním elektrickým kotlem
 • Spotřeba tepla na vytápění z CZT - 427 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na vytápění po instalaci lokální výtopny - 290 GJ/rok
 • Úspora tepla – 32 %
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody z CZT - 189 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody po instalaci lokální výtopny - 145 GJ/rok
 • Úspora tepla – 24 %

Bytový dům Dr. Trippé 1053, Kostelec nad Černými lesy, 7 bytových jednotek

 • Rok instalace lokální výtopny - 8/2012
 • Topný zdroj - tepelná čerpadla s bivalentním elektrickým kotlem
 • Spotřeba tepla na vytápění z CZT - 164 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na vytápění po instalaci lokální výtopny - 105 GJ/rok
 • Úspora tepla – 36 %
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody z CZT - 98 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody po instalaci lokální výtopny - 76 GJ/rok
 • Úspora tepla – 22 %

Bytový dům Dr. Trippé 1047, Kostelec nad Černými lesy, 8 bytových jednotek

 • Rok instalace lokální výtopny - 11/2013
 • Topný zdroj - tepelná čerpadla s bivalentním elektrickým kotlem
 • Spotřeba tepla na vytápění z CZT – 179 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na vytápění po instalaci lokální výtopny - 129 GJ/rok
 • Úspora tepla – 28 %
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody z CZT - 161 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody po instalaci lokální výtopny - 85 GJ/rok
 • Úspora tepla – 47 %

Bytový dům Poznaňská 12, 17 bytových jednotek

 • Rok instalace lokální výtopny - 2/2014
 • Topný zdroj - tepelná čerpadla s bivalentním elektrickým kotlem
 • Spotřeba tepla na vytápění z CZT - 288 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na ohřev užitkové vody z CZT - 141 GJ/rok
 • Spotřeba tepla na vytápění a ohřev užitkové vody po instalaci lokální výtopny - 375 GJ/rok
 • Úspora tepla – 13 %

Poznámka: Uvedené procentuální úspory zahrnují pouze úspory množství potřebného tepla, jedná se pouze o energetickou úsporu spojenou s vybudováním lokální výtopny s vlastním zdrojem tepla a inteligentní regulací. Další úspory jsou pak dosaženy nižšími výrobními náklady na teplo. Např. posledně zmiňovaný objekt v Brně, Poznaňské 12 dosáhl celkové úspory (vyčíslené ve financích) 86 %.

Smysluplnost tohoto směru potvrzují i jiní

Náš bankovní partner se v posledních deseti letech stal vyhlášeným specialistou na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. V současné době přichází s novinkou na finančním trhu určenou právě pro bytové domy. Jedná se o financování projektů ekologického vytápění tepelnými čerpadly, kdy náklady na pořízení a instalaci tepelných čerpadel budou kryty z dosažených úspor vytápění a ohřevu užitkové vody. Pro majitele nebo nájemce bytů to znamená, že při pořízení tepelného čerpadla nemusí dojít k navýšení plateb do fondu oprav, ze kterého se standardně takovéto investice hradí. Délka splatnosti a výše měsíční splátky se přizpůsobí velikosti generovaných úspor. Cílem tohoto způsobu financování je umožnit vlastníkům bytových domů  další investice do bydlení, aniž by zatěžovali vlastníky nebo nájemce bytů zvyšováním poplatků spojených s bydlením.

Navržený produkt financování vychází z reality uplynulých deseti let, kdy byly investovány miliardy do revitalizace bytových domů na zateplení, výměna oken apod. Na tyto investice si většina z vlastníků domů vzala dlouhodobý úvěr, který stále splácí. Další investice by díky tomu vyžadovaly zvýšení příspěvku jednotlivých vlastníků bytů do fondu oprav, což je pro většinu nepřijatelné. Ve spolupráci s naším partnerem proto přicházíme s finančním produktem, který nevyžaduje žádné navýšení fondu oprav. Díky odbornému návrhu a instalaci tepelných čerpadel dojde k výraznému snížení nákladů na vytápění a TUV. Uspořené finance je možné použít na splácení úvěru.

Díky tomu je celý projekt "samofinancovatelný".

Ing. Michal Fiala a Ing. Jiří Honzík (AC Heating)

www.ac-heating.cz

 

Zajímá Vás, jak vypadá konkrétní realizace? Kontaktujte nás!

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry