Článek uveřejněn dne 11. 12. 2017


Tepelná čerpadla v praxi-uživatelská recenze tepelného čerpadla v bytovém domě

ac heating

Zajímá Vás, jak topí tepelná čerpadla AC Heating na bytovém domě? Myslíme, že ano, proto jsme se zeptali uživatele a položili mu 12 otázek ohledně přechodu na jiný způsob vytápění bytového domu. S výsledkem Vás nyní seznámíme.

Informace o domě:

Bytové družstvo Zlatý domov – Rolnická 3, Brno – Bohunice – autorem recenze je Ing. Miloš Vrážel, předseda představenstva BD

Bytový dům má 12 pater, jeden vchod a 60 bytů.

 1. Je tepelné čerpadlo pro bytový dům plnohodnotným zdrojem vytápění?
  Ano. Tepelná čerpadla vyrábějí potřebné množství tepla, stejně jako předchozí dodavatel CZT. Jde o to celou instalaci dobře navrhnout. To se u nás, jak se zdá z roku a půl trvajícího provozu, podařilo.
 2. Jaké jsou zkušenost běžných uživatelů, vlastníků bytů, nebo nájemníků?
  Ti, kteří se nezajímají, si změnu ani neuvědomují. Lidé, kteří se zajímají, si všimnou, že se současně s instalací kaskády tepelných čerpadel, taky zregulovala celá otopná soustava, a tím se zlepšil komfort ve využívání tepla. Ti, kteří měli obavy z chladu, z hluku nebo vibrací jsou potěšeni, že se jejich obavy nenaplnily. Topíme komfortně, teplá voda je k dispozici kdykoliv, i v noci. Jen je to všechno na 50°C místo původních 70 a 60.
 3. Jsou informace dostupné na internetu, v časopisech, v médiích obecně dostatečné, relevantní, nebo zkreslené autorem?
  To, co se dá dočíst od našeho dodavatele TČ, odpovídá tomu, co teď zažíváme.
  To, co se lze dočíst od Tepláren Brno například na jejich webu, v jejich zpravodaji či městském časopise Šalina, bylo a je často hrubě zkresleno oproti skutečnosti. Tedy zkresleno ve prospěch tepláren.
 4. Co Vás motivovalo k řešení změny vytápění, topného zdroje?
  Chtěli jsme ušetřit. A to jak hlavně finančně, tak i snížit spotřebu GJ nutných k provozu domu. A aktuální výsledky ukazují, že se to povedlo.
 5. Co rozhodlo, že jste se rozhodli investovat do změny vytápění? Drtivá většina vlastníků bytů je už středního a staršího věku a ty neradi dělají změny, popřípadě chtějí měnit jistoty (CZT)?
  Protože jsme jako představenstvo dokázali naše spolubydlící přesvědčit o finanční výhodnosti této investice. A na druhém místě, že jsme mohli garantovat, že změnu dodavatele prakticky nepocítí, protože v jejich bytech se při instalaci kaskády TČ na nic nesahalo. Na členskou schůzi jsme postupně pozvali jak zástupce městské teplárny, tak techniky z firmy zabývající se montáží a provozem TČ.
 6. Je změna vytápění skutečně jednoduchá a šetří opravdu peníze?
  Co je jednoduché v domě se 190 obyvateli? Ano, technologicky a konstrukčně to zvládnutelné je. Peníze již reálně šetříme. Očekáváme návratnost čtyř miliónové investice do 7-8 let. Po proběhu 100 000 Mh (18 let) bude, dle předpokladů, nutno vyměnit kompresory v jednotkách čerpadel v celkovém nákladu cca 200 000 Kč, v dnešních cenách.
 7. Kolik byla předpokládaná úspora nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody, jaká je skutečnost v porovnání se starým typem vytápění?
  Za GJ jsme Teplárnám platili 668 Kč (s DPH – nejme plátci).
  Podle poslední ekonomické rozvahy, kterou jsme od firmy dostali v červnu 2015,
  jsme počítali s těmito provozními úsporami:
  Na topení 53 %, tj. GJ za 314 Kč, na TUV 60 %, tj. GJ za 267 Kč, celkově průměrná úspora nám byla slibovaná 56 %, tj. GJ za 294 Kč.
  Skutečnost je prozatím dokonce i optimističtější:
  Za prvních 5 měsíců 2017 nám vychází GJ celkově průměrně na 230 Kč.
  Ještě je třeba zmínit, že v ceně GJ je zahrnut i provoz oběhových čerpadel ÚT a TÚV domu, který je jinak účtován mimo obchod s teplárnami. Je to (byl to) náklad provozu společných prostor domu... A je předpokladem, že přes léto budou TČ ve výrobě efektivnější, takže průměrná cena by mohla i klesat (pozn. : v mrazivém lednu a v únoru 2016 musely z 15 % vypomáhat tepelným čerpadlům doplňkové elektrokotle, které vyrábějí teplo „stejně draze“ jako teplárny).

Tedy očekávám celkovou průměrnou cenu GJ za 2017 kolem 200 Kč, jaké jsme dosáhli v roce 2016.

 1. Jak probíhala legislativní část změny vytápění?
  O tyto záležitosti se nám starala místní brněnská inženýrská firma Capinda s.r.o., která má za sebou už celou řadu vyřízených stavebních povolení pro instalaci tepelných čerpadel v bytových domech v Brně, takže s tím jsme neměli nejmenší problém. „Papíry jsme si u nich objednali, jak se říká „na klíč“, včetně finálního měření hluku a doložení potřebné dokumentace ke kolaudačnímu souhlasu.
 2. Jak probíhala realizace změny vytápění? Omezilo to chod a užívání domu, majitele bytů?
  Vše se dělo na střeše, požárním schodišti, v technických místnostech domu. Samotná instalace technologie trvala nějakých 14 dnů, z toho se dva dny vrtaly prostupy mezi jednotlivými patry schodiště. V bytech jsme letos provedli nové zaregulování a částečnou výměnu ventilů termohlavic radiátorů.
 3. Jak jste řešili financování?
  S tím jsme konkrétně u nás neměli problém. Půlku peněz jsme měli ve FO a druhou jsme si půjčili, přičemž jsme současně refinancovali předchozí úvěr použitý na modernizaci balkonů, jejich celkové zasklení a uzavření, takže jsme nemuseli navyšovat fond oprav. Naopak, úspory z roku 2016, tedy hned prvního roku jsme již vyplatili.
 4. Byla pro Vás při výběru technologie a dodavatele rozhodující kompetentnost dodavatele – dostatek informací o technologii, reference, ekonomické analýzy, nebo jen cena?
  Rozhodovat se při takovéto nemalé investici a změně vytápění jen podle ceny a kalkulace úspor by bylo nezodpovědné diletantství. Samozřejmě jsme velmi pečlivě zvažovali, koho vybrat. Dokonce jsme si smluvně dohodli sankce, pokud budeme teplo vyrábět dráže, než bylo kalkulováno. Velkou roli pro nás hrály reference a chuť do toho jít s námi. Není překvapivé, že takto zaměřených firem není mnoho, neboť úspěšně vyprojektovat a nainstalovat tepelná čerpadla do dvanácti podlažního panelového bytového domu není až zas tak jednoduché. Při výběru u nás ještě rozhodovalo, jakou technologii firma nabízí, jakou u toho má regulaci, jakou dává záruku a jaké náklady na provoz po instalaci slibuje. Ověřovali jsem si na jejích referencích, jestli sliby byly dodrženy.
 5. Kdybyste se měli znovu rozhodnout, udělali byste všechno stejně, nebo byste něco dělali jinak?
  Nikdo není nikdy dostatečně chytrý a obezřetný. Ale v zásadě, když se ohlížíme zpět, tak jsme neudělali nějakou zásadní chybu, které bychom dnes litovali. Pro ty, kteří o podobném kroku uvažují, mohu doporučit, abyste se toho nebáli, jde to a abyste se to nesnažili zařídit sami. Je dobré si na to vybrat zkušenou inženýrskou firmu, která už má něco za sebou.

Za tým AC Heating

Ing. Jiří Polívka, Ph.D.

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner