Článek uveřejněn dne 15. 05. 2017


Tepelná čerpadla v bytových domech = úspory nákladů na vytápění a ohřev vody

Stále více majitelů bytů v bytových domech každý rok řeší, jak ušetřit náklady za vytápění a ohřev užitkové vody. Důvodem je vysoká cena tepla z centrálního zásobování teplem (CZT). Jednou z cest je zřízení lokálního zdroje tepla s tepelnými čerpadly. A že jde o cestu správnou, dokazují provozní výsledky z fungujících výtopen. Navíc jde o zdroj ekologický.

ac heating

Tepelná čerpadla AC Heating jsou vhodná pro menší i větší bytové domy

Technologie tepelných čerpadel již není neznámou a neověřenou technickou novinkou. Stává se stále rozšířenější. Již desítky bytových domů zvolilo jako alternativu za drahé CZT tepelné čerpadlo. Zdroj s tepelnými čerpadly je vhodný jak pro menší, tak i pro větší bytové domy. Vždy je však nutný správný návrh a zvolení vhodné a ověřené technologie. Instalace v menších bytových domech byly již vícekrát zmíněny a popsány. Budeme se proto věnovat instalacím ve velkých bytových domech.

Bytové domy s tepelnými čerpadly v Brně

V bytovém domě v Brně, Rolnická 659/3, jsme instalovali tepelná čerpadla koncem roku 2015. Dům má 13 podlaží, 60 bytů o celkové výměře 3 266 m2 a žije v něm asi 180 obyvatel. Je zateplený, tepelná ztráta domu je 110 kW. Instalovaný topný zdroj se skládá z pěti tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW28-3P o celkovém výkonu 139,5 kW (A2/W35). Návratnost investice 3 milióny Kč, při předpokládané úspoře nákladů na vytápění a ohřev vody 56 %, je do pěti roků. V uplynulé topné sezóně byla úspora cca 70 %.

V Brně jsme instalovali tepelná čerpadla v roce 2016 také v bytovém domě na adrese Josefy Faimonové 2239/19. Dům má 8 podlaží, 32 bytů o celkové výměře 1 636 m2 a žije v něm asi 90 obyvatel. Není zateplený, izolaci tvoří jen speciální izolační nátěr, tepelná ztráta domu je 100 kW. S ohledem na potřebnou vyšší teplotu topné vody při venkovních teplotách pod -5 °C, je uvažováno s větším využitím bivalentního zdroje. Topný zdroj má proto pouze tři tepelná čerpadla AC Heating Convert AW28-3P o celkovém výkonu 83,7 kW (A2/W35) a bivalentní zdroj pokrývající plnou tepelnou ztrátu. Předpokládané celkové úspory ve vytápění a ohřevu vody jsou 49 %. Investice 2,4 milionu Kč se vrátí do šesti roků.

Bytový dům s tepelnými čerpadly v Praze

V Praze, na adrese Laudova 1013/17 a 1014/15, je v provozu topný zdroj s tepelnými čerpadly AC Heating od podzimu roku 2016. Dům je zateplený, tepelná ztráta domu je 150 kW, má 12 podlaží, 90 bytů o celkové výměře 5 680 m2 a žije v něm přes 230 obyvatel. Instalována kaskáda osmi tepelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P má celkový výkon 223,2 kW (A2/W35). Návratnost investice 5 miliónů Kč, při předpokládané celkové úspoře nákladů na vytápění a ohřev vody 61 %, je do pěti roků.

Bytový dům s tepelnými čerpadly v Mladé Boleslavi

Další bytový dům, kde jsme  v roce 2016 instalovali topný zdroj s tepelnými čerpadly, je v Mladé Boleslavi na adrese Zalužanská 1270 a 1271. V domě s 8mi podlažími, 46ti byty o celkové výměře 3 170 m2 žije přes 190 obyvatel. Zateplený dům má tepelnou ztrátu 100 kW. Nový topný zdroj se skládá z pěti tepelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P o celkovém výkonu 139,5 kW (A2/W35). Při předpokládané celkové úspoře ve vytápění a ohřevu vody 63 %, je návratnost investice 3 milióny Kč do šesti roků.

Projekty a realizace

Stále více majitelů bytových domů se zajímá o možnost zřízení lokální výtopny s tepelnými čerpadly. Každý rok řešíme desítky projektů a zpracováváme bezplatně analýzy využívání tepelných čerpadel v bytových domech. Vlastní realizace samostatné výtopny bytového domu je náročná jak časově tak legislativně. Našim zákazníkům pomáháme ve všech fázích realizace. Od zpracování návrhu, získání stavebního povolení, vyřešení s teplárnou odpojení od CZT, možnosti financování, po samotnou instalaci a spuštění nového zdroje.

Odborný návrh topného zdroje, ekonomická rozvaha návratnosti investice, provozní výsledky z již fungujících topných zdrojů a prohlídka instalovaných tepelných čerpadel přesvědčili stovky lidí o správné volbě.

 

Zajímá Vás, jak vypadá konkrétní realizace? Kontaktujte nás!

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry