Profesionální předseda SVJ

Nový občanský zákoník NOZ definuje odpovědnost předsedy výboru SVJ, stejně tak i odpovědnost členů výboru SVJ. Blížeji popsáno v ustanovení § 159 odstavec 1, kde je definován výraz " řádného hospodáře". Řádný výkon funkce je podmiňován níže uvednými hlavními body:

 • ... "potřebnými znalostmi a pečlivostí"
 • ... "nezbytnou loajalitou"

Pokud někdo vykonává funkci předsedy SVJ i v případě, že nesplňuje výše uvedené, může se tak dopouštět jednání, které je v rozporu s ustanovením zákona s rizikem, které vyplývá z možných právních důsledků včetně náhrady škody, která jeho jednáním mohla vzniknout.

POZOR: Ze dne na den se díky NOZ staly z řadových dobrovolníků NOVĚ statutární orgány s plnou majetkovou odpovědností! 

Výhody profesionálního předsedy pro Váš dům

 • Plnou zodpovědnost přebírá externí profesionální předseda SVJ
 • Pravidelné a efektivní sdělování a předávání potřebných informací
 • Přístupné dokumenty SVJ pro kontrolní komisi a členy
 • Snížení nákladů a jejich optimalizace u dodavatelů služeb (revize, opravy, energie - vody, teplo, plyn, výběrová řízení, pojištění, modernizace)
 • Profesionální předseda je mnohdy levnější než  "normálně" zaplacený fungující výbor
 • Kdykoliv k dispoziciProfesionální předseda - varianty

Profesionální předseda
varianta ECONOMY

od 1990 Kč

měsíčně včetně DPH

+ 20 Kč za jednotku

měsíční platby

Pro dům zajišťuje:

 • Profesionální člen výboru má na starosti právní revize a řízení právních činností spojených s provozem nemovitosti.

Doporučujeme:

 • Možnost kontroly zůstane členům SVJ, sestavením kontrolní komise nebo ustanovením člena pověřeného kontrolou.

Plus služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu

Profesionální předseda
varianta STANDARD

od 4990 Kč

měsíčně včetně DPH

+ 49 Kč za jednotku

měsíční platby

Pro dům zajišťuje:

 • Profesionální člen výboru má na starosti právní revize a řízení právních činností spojených s provozem nemovitosti. Navíc je v jeho režii také odpovědnost za účetní firmu a správní firmu.

Doporučujeme:

 • Možnost kontroly zůstane členům SVJ, sestavením kontrolní komise nebo ustanovením člena pověřeného kontrolou.

Plus služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu

Profesionální předseda
varianta PREMIUM

od 7990 Kč 

měsíčně včetně DPH

+ 79 Kč za jednotku

měsíční platby

Pro dům zajišťuje:

 • Profesionální člen ve výboru pracuje úplně samostatně. Ve výboru je sám. Řídí, organizuje a udržuje celý bytový dům v pozici předsedy, ve všech třech oblastech: právní, účetní, stavební.

Doporučujeme:

 • Možnost kontroly zůstane členům SVJ, sestavením kontrolní komise nebo ustanovením člena pověřeného kontrolou.

Plus služby ZDARMA - pro hladký přechod pod profesionální správu