Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, dálkové odečty

Modernizace kotelen a výstavba úsporných domovních kotelen


Článek uveřejněn dne 17.07.2018

1. Chcete se odpojit od CZT a mít vlastní úspornou kotelnu „na klíč“?

A přesně toho můžete snadno docílit a přitom Vás to nemusí stát ani korunu navíc. Všichni majitelé bytů v bytových domech a členové výboru SVJ vědí, že nejdražší položkou, kterou platí, je „teplo“ a „teplá voda“. A mnohdy se s tím nic nedělá nebo se hledají domněnky na už přežitém strašení od tepláren nebo úřadů. Náš tým úspěšně prochází těmito překážkami i tam, kde se to doteď ostatním nedařilo.


Chcete spočítat, kolik ušetříte s novou kotelnou? Zpracujeme Vám STUDII ÚSPOR zdarma

Stačí navštívit webové stránky www.usporne-kotelny.cz  a vyplnit základní údaje potřebné pro zpracování studie úspor. Ve studii naleznete návrh technologického řešení pro Váš bytový dům s cílem dosáhnout co nejvyšší možné úspory. Zároveň Vám studie úspor sdělí výši celkových nákladů a nákladů na provoz, energii, splátky a ostatní. Předložená studie a v ní obsažená úspora slouží i jako podklad pro budoucí záměr odpojení od CZT a výstavbu vlastní úsporné domovní kotelny. Studie úspor je zdarma.

Další službou je zpracování KONEČNÉ GARANTOVANÉ CENY

Služba obsahuje: • Prohlídku bytového domu projektantem TZB za účelem stanovení konečné nabídkové ceny a studie úspor • Zjištění specifik, která by mohla ovlivnit náklady spojené s výstavbou kotelny • Zaměření místa a dispozice pro případné zpracování projektu • Stanovená cena výstavby nové kotelny bude cena konečná a garantovaná.

STUDIE PROVEDITELNOSTI  s právním, stavebním, projekčním a ekonomickým posouzením

Služba je rozšířením služby ZPRACOVÁNÍ KONEČNÉ CENY a obsahuje navíc tyto položky: •Technické posouzení: odpojení CZT, komín, napojení plynu, umístění a vedení solárního systému, návrh řešení • Právní posouzení: stavební úřad, odbor životního prostředí, provozovatelů technologických sítí a města • Pomoc při schválení záměru: Návrh zápisu ze schůze pro účely odpojení od CZT a pro stavební povolení • Výsledkem je odborné posouzení proveditelnosti s ohledem na místní požadavky pro úspěšné vybudování kotelny. Více na www.usporne-kotelny.cz


2. Provedeme modernizaci stávající plynové kotelny

Máte vlastní plynovou domovní kotelnu 10 let nebo více? Nejspíše máte atmosférické kotle. V případě modernizace kotelny vyměníme staré atmosférické kotle za plynové kondenzační kotle a získáme pro Vás úsporu jen tím, že využijete odpadní teplo obsažené ve spalinách. Jednoduše Vám snížíme náklady na výrobu 1 GJ. Navíc se v praxi setkáváme s tím, že i když se změnily energetické poměry v bytovém domě vlivem zateplení obálky budovy, výměnou za plastová okna, zateplením střechy a jiné, tak otopná soustava bývá nedotčena. Proto další úspory nacházíme v regulaci a vyvážení otopné soustavy. Tímto krokem snížíme množství potřebného tepla v bytovém domě na vytápění a výrobu teplé vody. Výsledkem modernizace kotelny bude úspora v rozmezí cca 25% až 35%.

Při modernizaci domovní kotelny provedeme:

  • výměnu starých kotlů za moderní kondenzační plynové kotle
  • regulaci a vyvážení otopné soustavy (doporučujeme)
  • kotelnu můžeme pro Vás provozovat

Na modernizaci kotelny nepotřebujete stavební povolení

Žádná legislativní překážka Vám nestojí v cestě, protože se nejedná o změnu tepelného zdroje nebo typu paliva. Realizace díla je tedy složená z času potřebného na projektovou část a realizační část. Vy musíte zařídit jen zápis ze schůze, který bude potřeba k zahájení prací. S tímto Vám rádi pomůžeme. Kolik ušetříte modernizací stávající kotelny, zjistíte ve studii úspor na www.usporne-kotelny.cz

Rádi Vám zpracujeme studie a nabídku na realizaci nebo Vás navštívíme. Kontakt: 773 669 073 nebo 774 899 818, referentka@maddeo.cz, www.maddeo.cz, www.usporne-kotelny.cz

www.usporne-kotelny.cz           www.maddeo.cz