Článek uveřejněn dne 19. 06. 2018


Vlastní kotelna s tepelnými čerpadly v panelových domech šetří

Vlastní kotelna s tepelnými čerpadly
V současné době mají majitelé bytů (SVJ, bytová družstva) možnost odpojit se od teplárny a zřídit si vlastní kotelnu, která je přizpůsobena potřebám domu a jejíž provoz je efektivní a výrazně levnější než teplo z teplárny. V úvahu přichází domovní kotelny s plynovými kotli nebo s tepelnými čerpadly. V ČR je ale mnoho lokalit, kde nejsou lokální výtopny s plynovými kotly povolovány s ohledem na energetickou koncepci a ekologii. Pak zbývá druhá a zároveň efektivnější varianta, vlastní kotel s ekologickým tepelným čerpadlem.

ac heating

Je vhodná vlastní kotelna pro každý dům?
Instalaci vlastní kotelny s tepelnými čerpaly je vždy nutné posoudit s ohledem na velikost domu, jeho konstrukci a topnou soustavu. Odborný dodavatel vždy zvažuje tyto aspekty. Najdou se však i dodavatelé tepelných čerpadel, kteří je podceňují, nebo i záměrně ignorují. Možná je to dáno nedostatečnými, nebo žádnými zkušenostmi, možná také snahou jen prodat a dále se nestarat o zákazníka.

Standardem každého návrhu topného zdroje má být technické řešení, ale také ekonomické vyhodnocení předpokládaných provozních nákladů a návratnosti počáteční investice. Vždy je zapotřebí nechat posoudit panelový dům a jeho topnou soustavu odborníkem v oboru vytápění.

Tepelná čerpadla mohou vytápět i nezateplený bytový dům
Lokální topný zdroj s tepelnými čerpadly je smysluplný i pro nezateplený dům. V tomto případě je nutné, s ohledem na topnou soustavu, navrhnout řešení, kdy od určité venkovní teploty jsou tepelná čerpadla řízeně odstavena a nahrazena na nezbytně nutnou dobu alternativním zdrojem tepla, který je navržený na plnou tepelnou ztrátu.

Příklady instalací z celé České Republiky
Společnost AC Heating instalovala topný zdroj s tepelnými čerpadly ve více než 30 bytových domech na celém území České republiky a mnoho dalších připravuje k realizaci. Všechny instalace pracují spolehlivě a reálné úspory jsou vyšší, než bylo předpokládáno v ekonomických rozvahách před provedením instalací. Předseda SVJ z Brna, Josef Valeš říká: „Rozhodli jsme se správně! Úspora provozem tepelného čerpadla činí 65 %. Ve spojení tepelného čerpadla a FVE pak úspora činí neskutečných 86 %!“

Realizované instalace v Brně
K již realizovaným instalacím v Brně přibyl letos další panelový dům, který se rozhodl využít pro vytápění a ohřev užitkové vody tepelná čerpadla. Stojí na adrese Svatoplukova 5a 7, Brno. Dům má 2 vchody, 8 podlaží, 48 bytů o celkové výměře 2645 m2 a žije v něm 144 obyvatel. Dům je zateplený a tepelná ztráta domu je 70 kW. Topný zdroj tvoří kaskáda čtyř tepelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P o celkovém výkonu 112 kW (A2/W35). Předpokládané celkové úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody jsou cca 70 %. Instalace v ulicích Herčíkova, Jindřichova a Oderská jsou naplánovány na letošní rok.

Realizované instalace v Praze
V Praze na adrese Prvomájová 1357-7 je od podzimu roku 2017 instalovaná další vlastní kotelna s tepelnými čerpadly v této lokalitě. Dům má 2 vchody, 6 podlaží, 24 bytů a žije v něm 62 osob. Instalovaný výkon kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 112 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj je využíván elektrokotel.  Předpokládané celkové úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody jsou 70 %.
Další realizace v Praze jsou letos naplánované na adresách Bělčická, Huťská, Křivenická a Letovská.

Realizované instalace v Mladé Boleslavi
Letos připravujeme další realizaci i na adrese Zalužanská, kde se také rozhodli pro vlastní kotelnu s tepelnými čerpadly. Dům má 8 podlaží, 64 bytů o celkové výměře 2597 m2 a žije v něm 90 obyvatel. Dům je zateplený, tepelná ztráta domu je 97 kW. Předpokládané celkové úspory ve vytápění a ohřevu užitkové vody jsou 68 %.

Vlastní kotelny s tepelnými čerpadly v krajích
Instalace vlastních kotelen s tepelnými čerpadly přibývají i v dalších krajích a lokalitách např. Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek, Česká Lípa, Louny nebo Králův Dvůr. Zájem majitelů bytových domů o řešení vytápění a ohřevu užitkové vody tepelnými čerpadly každým rokem narůstá.

Aktuálně řešíme desítky projektů. Vlastní kotelna s tepelnými čerpadly je vyzkoušená a spolehlivá technologie. Odborný návrh, ekonomická rozvaha, provozní výsledky z již fungujících topných zdrojů a prohlídka referencí vás přesvědčí o správné volbě.

Za tým AC Heating

Ing. Jiří Honzík

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner