Vytvořeno: 10. 10. 2022


Úsporný tarif pro rok 2023 byl zrušen a nahrazen zastropováním cen energií


Ke dni 08. 10. 2022 došlo ke zrušení Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, který měl být uplatněn v roce 2023.

Toto nařízení bylo zrušeno novým Nařízením vlády č. č. 299/2022 Sb. 


Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií pro rok 2023 (případně i déle, pokud bude potřeba) a pomůže tak s vysokými cenami elektřiny a plynu.

V prvé řadě upozorňujeme, že Úsporný tarif, který byl vyhlášen pro letošní rok, 2022, je i nadále platný a účinný ve stávající výši a podobě! V následujících řádcích Vám píšeme o změnách, které nastanou od 1. ledna roku 2023.

Doposud byl pro bytové domy stav takový, že aby bytový dům s vlastní kotelnou dosáhl na Úsporný tarif vyhlášený vládou pro rok 2023, musel provést registraci domovní kotelny s nahlášením počtu bytů u svého provozovatele distribuční soustavy, tedy u RWE GasNet, E. ON nebo Pražské Plynárenské. Tuto registraci měly provést bytové domy, potažmo jejich výbory/předsedové, nejpozději do 30. listopadu 2022 formou žádosti o evidenci domovní kotelny.

Ze strany vlády tak došlo ke zjednodušení celého procesu a s platností od 08. 10. není potřeba podávat žádnou žádost, registraci apod. Pomoc se ztrany vlády pro rok 2023 bude automaticky, mimo dalších institucí a společností, i pro všechny bytové domy a domácnosti. 

V roce  2023 tedy nebude pomoc vlády formou Úsporného tarifu, jako je v letošním roce, ale bude zajištěna formou zastropování cen energií a navíc automaticky pro všechny bytové domy a domácnosti.

Dle tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu bude od 01. 01. 2023 cena za dodávku elektřiny stanovena ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu).

U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Celou tiskovou zprávu k tomuto Nařízení vlády si můžete přečíst zde.


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner