Princip fungování termostatických hlavic

Aktualizováno: leden 2022

Text, grafické podklady : Redakce


Mezi lidmi je rozšířeno mnoho polopravd, omylů a mýtů o tom, jak správně používat termostatické hlavice. Spousta z nich používá hlavici k účelu otevřít – zavřít. Jak už ale název napovídá, jedná se o termostatickou hlavici, tu tedy stačí nastavit na konkrétní stupeň a zařízení již samo udržuje zvolenou teplotu v místnosti.

Termostatická hlavice je vybavena snímacím prvkem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího prvku hlavice reguluje průtok média v topném tělese.

Aby termostatická hlavice správně fungovala, nesmí být zakryta záclonami, parapety, nábytkem apod. V případě, kdy tuto překážku nelze odstranit, je zapotřebí instalovat hlavici s odděleným teplotním čidlem. Pokud je teplota v místnosti příjemná i při chladných radiátorech, není třeba se znepokojovat, hlavice pracují správně. Hlavice otevírá ventil pouze tehdy, když teplota v místnosti klesne pod Vámi nastavený stupeň na termostatické hlavici. V noci je možné energii na vytápění šetřit přivřením hlavice o jeden stupeň, ráno je pak třeba nastavit hlavici do původního nastavení. Při větrání by měla být hlavice nastavena na nejnižší možný stupeň. Jinak může chladný vzduch způsobit její otevření. Po skončení větrání je nutné vrátit hlavici do původní polohy nastavení.


A jedna drobná rada: po skončení topné sezóny je doporučeno nastavit termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (úplné otevření ventilu). Snižuje se takto opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho životnost. Pokud máte obavy, že Vám teplárny v letních měsících budou přitápět, uzavřete si ventily na stoupacím potrubí ve sklepě, ale nikoli termostatické hlavice v bytech.

Jak správně používat termostatické hlavice?

Termostatický ventil je zařízení, které zajišťuje příjemnou a stálou teplotu v místnosti podle nastaveného stupně. Jednotlivé stupně na termostatické hlavici určují teplotu.

Zde je orientačně napsáno (každý výrobce má trochu jinak), co by měly jednotlivé stupně znamenat:

stupeň 1 - 14 až 16°C
stupeň 2 - 16 až 20°C
stupeň 3 - 20 až 23°C
stupeň 4 - 23 až 25°C
stupeň 5 - 25 až 28°C

Pokud termostatická hlavice obsahuje i stupeň 0, jedná se o značení úplného uzavření. Termostatická hlavice je vybavena snímacím elementem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího elementu hlavice reguluje průtok média v topném tělese.

Například: hlavici máte nastavenou na stupeň číslo 3 a v místnosti je 24 °C = radiátor musí být studený.

Jaké mohou být další problémy, když Vám radiátor špatně topí?


chemicke-cisteni-topeni-maddeo

Co může způsobit "nečištěná" soustava?

 Na snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. To značí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného proudění teplonosného média radiátorem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebují více času a energie k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.


cisteni-topeni-prps

Snímek termokamerou po čištění

Zde jsou patrné podobné barevné tóny, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř stejná. Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat požadovanou tepelnou pohodu.


Jak probíhá samotné čištění v bytovém domě?

Chemické čištění topných systémů v panelových domech probíhá po jednotlivých stoupačkách, abychom měli zajištěný co nejlepší výsledek.

Pokud na stoupacím potrubí chybí vypouštěcí ventily, nebo jsou ve špatném technickém stavu (totéž platí pro uzavírací armatury), můžeme Vám na základě prohlídky před čištěním provést kalkulaci a domluvit se na jejich výměně, nebo instalaci. Některé stoupačky jsou více zanesené, některé méně. Je to závislé na tom, jak jsou vzdálené od topného zdroje nebo jak je systém vyregulovaný.

Pokud se v suterénu nacházejí otopná tělesa, která jsou napojena z horního rozvodu, jsou z pravidla plná kalů a usazenin. Tato tělesa se poté musí odkalovat samostatně a měla by být osazena vypouštěcími ventily. V průběhu čištění se pracuje na třech stoupačkách současně a každá je čištěna samostatně. Podle změřených údajů a míry znečištění dávkujeme patřičné množství čisticího prostředku.

Délka čištění stoupačky se odvíjí od jejího znečištění, ale minimální čas je 120 minut. Po vyčištění a odfiltrování nečistot (filtry jsou nainstalovány na čistící zařízení) dochází k proplachu jednotlivých stoupaček, po kterém je znovu uvedeme do provozu.

Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto však nelze provést u systémů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly rozmělněny do celého systému.

Chemické čištění je možné provádět i v zimních měsících, protože nedochází k celkové odstávce tepla, ale využíváme stávajícího média. Zákazníkům v bytech klesne teplota během čištění maximálně o dva stupně a ihned po zprovoznění stoupačky se opět vytopí na požadované hodnoty.

Co je potřeba, aby měl bytový dům pro čištění otopné soustavy připraveno?

V bytových domech je potřeba mít zajištěn přístup k vodovodnímu řádu, ke kanalizaci a k elektrické energii 3 x 220 V, a to tak, že každá zásuvka je jištěna samostatně alespoň jističem 16 A. Jedna zásuvka nám postačí v místech, kde je k dispozici 380 V – 16 A.

Samozřejmostí je i přístup ke všem stoupacím potrubí na topení. Každé stoupací potrubí musí být osazeno dvěma uzavíracími ventily a dvěma vypouštěcími ventily. Pokud na stoupacím potrubí chybí ventily nebo jsou ve špatném technickém stavu, můžeme Vám na základě prohlídky před čištěním vypočítat a provést jejich výměnu, nebo instalaci.

Pokud se jedná o systémy s vlastním zdrojem tepla, je systém po vyčištění napuštěn upravenou vodou a do systému jsou přidány inhibitory koroze. Toto však nelze provést u systémů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, neboť veškeré inhibující složky by byly rozmělněny do celého systému.

info@radceprosvj.cz, 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová

Co to bude stát?

Cena je úměrná počtu otopných těles, proto od Vás budeme potřebovat tuto informaci. 

Neváhejte nás ale kontaktovat, i kdybyste měli jen jakýkoliv dotaz k tomuto čištění. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. V případě technický dotazů Vám taky poradíme

Nezávazná poptávka pro vyčištění otopné soustavy

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára