Článek uveřejněn dne 30.11.2021


SVJ kompostuje - výhody sousedského kompostování ve vnitrobloku

Projekt SVJ II je navazujícím projektem ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, jehož cílem je motivovat obyvatele bytových domů, aby třídili organické zbytky a kompostovali lokálně ve vnitroblocích vlastního bydliště. Třetina obyvatel bytových domů ve městech má k dispozici vnitroblok nebo dvorek, který je často nevyužitý. Přitom právě tyto prostory nabízí vhodné zázemí pro pěstování a kompostování.

Výhody sousedského kompostování ve vnitrobloku jsou ekologické (předcházení vzniku odpadu, snížení objemu odpadu ve směsném komunálním odpadu, méně skleníkových plynů, získávání přírodního hnojiva pro půdu, uzavřený cyklus jídla), ekonomické (snížení nákladů na svoz odpadů) a sociální (posílení vazeb a společných hodnot komunity sousedů, setkávání v příjemném prostředí vnitrobloku), které dohromady přispívají ke zvýšení kvality života obyvatel.

Projekt SVJ kompostuje II. přímo navazuje na předchozí projekty, ve kterých jsme nabídli městské kompostéry pro pražské bytové domy za zvýhodněnou cenu. K tomu bylo zajištěno proškolení samotných správců kompostu a také ostatních uživatelů, kteří kompostéry budou využívat.

Nyní se více soustředíme na správné nastavení procesu třídění a zpracování organického odpadu, definování hlavních překážek a vytvoření ukázkových příkladů správné praxe. Projekt končí na konci tohoto roku a v příštím roce bude pokračovat dalším navazujícím projektem SVJ kompostuje III., ve kterém budeme pilotovat další kompostovací řešení, která jsou vhodná pro městské prostředí a bytové domy.

V rámci toho projektu se nám podařilo umístit komunitní kompostéry na 3 nových lokalitách a podpořit kompostovací komunity v rámci celého města. Neváhejte se podívat na náš blog, kde můžete načerpat inspiraci z jednoho z našich realizovaných projektů, který vznikl na Praze 3.

Jak se do projektu můžete zapojit?

●     Vyplnění dotazníku
Jak už bylo řečeno v předchozích odstavcích, nyní se soustředíme především na získání nových podnětů. Zajímá nás, jak lidé ve městech kompostují, a především pak vaše zkušenosti, pozitivní i ty negativní. Vaše zpětná vazba nám pomůže získat podněty do dalších projektů, aby měly co největší dopad.

Prosíme proto o vyplnění dotazníku, kterému stačí věnovat pár minut.

●     Registrace do navazujícího projektu v roce 2022
Pokud se s námi chcete podílet na zlepšování města a chcete být přímo zapojeni s vašimi sousedy do projektu komunitního kompostování, tak nás kontaktujte na info@kokoza.cz a do předmětu zprávy dejte prosím heslo: komunitní kompostování. Budeme vás kontaktovat, pokud u nás bude dít něco nového spojeného s tímto tématem nebo až nastane ten pravý čas a další projekt bude zahájený.

Na závěr

Neváhejte se na nás obrátit, pokud budeme mít zájem se s námi do komunitního kompostování zapojit nebo se s námi poradit. Pomůžeme vám namotivovat sousedy a případně vás odkážeme na zdroje, kde můžete čerpat informace, jak komunitní kompostovat funguje v praxi. Kompostováním ve městě se zabýváme už několik let, proto rádi předáváme naše zkušenosti a know how. Kromě kompostérů nabízíme i pravidelnou péči o váš vnitroblok nebo založení komunitní zahrady. Využíváme bioodpad jako cenný zdroj, který má velký potenciál pro další zpracování, díky kterému nám vzniká cenný kompost.