Vytvořeno: květen 2023                                             Text, grafické podklady : Pražská teplárenská a.s.


Rizika odpojování od dálkového vytápění s ohledem na budoucí vývoj na trhu

Dnes dle politiků již neodcházíme od uhlí, ale pro změnu zase budeme odcházet od zemního plynu k tepelným čerpadlům. Pomineme-li fakt, že tepelné čerpadlo se do bytového domu absolutně nehodí, tak problém je ve vyvolané potřebě elektrické energie v zimním období. ČEPS odhaduje, že pokud dojde k nárůstu o 300 000 instalací tepelných čerpadel do r. 2028, vyvolá to růst spotřeby elektrické energie až o 3 TWh! Nabízí se otázka, kde tuto elektřinu v zimě vezmeme, což generuje řešení v podobě drahých zimních tarifů za elektřinu.

Pokud výhledově zvažujete alternativní zdroje vytápění pro váš bytový dům, je vždy dobré provést detailní technicko-ekonomickou analýzu zohledňující všechny parametry daného objektu a navrhovaného alternativního zařízení nezávislým odborníkem, který není prodejcem decentrálních zdrojů (kotle, TČ, soláry), případně si nechat prověřit nabídku současným dodavatelem tepla.

Bohužel se však často setkáváme s klamavými praktikami dodavatelů tepelných čerpadel, kteří slibují zákazníkům v SVJ a BD zcela nereálné ceny tepla, jež jsou založeny na nepravdivých, nebo zkreslených informacích o instalaci a provozu tepelného čerpadla v bytových domech. Jedná se zejména o podhodnocení výše investice, záměrné nezapočítávání nebo podhodnocování odpisu do výsledné ceny tepla z tepelného čerpadla, nereflektování na hodnotu investovaných peněz a její promítnutí do konečné ceny, záměrné překrucování faktů o topném faktoru (účinnosti TČ) a jeho nadhodnocování. Stejně tak jako záměrné zamlčování faktu, že tepelné čerpadlo vzduch-voda je vhodné do pasivních domů, ale ne do bytových domů, kde je nutná vyšší teplota topné vody, a proto vyšší využití bivalentního (záložního zdroje-zpravidla elektrokotle), který provoz v podzimních a zimních měsících výrazně prodražuje.

Co tedy aktuálně udělat, když Vám nabízejí prodejci přechod na alternativní zdroje vytápění?

  •  Nejedná se o řešení na jeden či dva roky.
  • Před případným rozhodnutím investovat do nového způsobu vytápění je proto dobré pečlivě posoudit všechny ekonomické i technické aspekty.
  • Je třeba si ověřit, zda tento krok bude skutečně výhodný, a zkušenosti ukazují, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejců alternativních tepelných zdrojů, jako jsou domovní plynové kotelny nebo tepelná čerpadla.
  • Ze všech těchto důvodů nedoporučujeme přistoupit na jakoukoli nabídku, která se tváří jako skvělý způsob úspory nákladů, ale velkou ostražitost a uvědomit si včas, že

          …...před rozhodnutím je dobré se nejdříve poradit!


Ing. Jan Vondráš

Invicta BOHEMICA, s.r.o


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner