Článek uveřejněn dne 16.04.2018


Panelový dům s tepelnými čerpadly z pohledu uživatele

V těchto dnech se k majitelům bytů dostává vyúčtování za teplo a teplou užitkovou vodu za uplynulý rok. Pro některé domy, kde se rozhodli pro nezávislost na dodávkách z centrálního zásobování teplem a vybudovali si vlastní kotelnu s tepelnými čerpadly to znamená i možnost bilancování a srovnání s původním způsobem vytápění. Co jim toto rozhodnutí přineslo? V následujícím textu jsme zaznamenali všechny důležité body a rozhodnutí, které nám komentoval Ing. Borůvka, místopředseda výboru SVJ Laudova 1012-1013, Praha.


Uvedený dům má 12 podlaží s devadesáti bytovými jednotkami ve dvou vchodech. Je zateplený a má vyměněná okna. Prvotní úvaha SVJ na změnu sytému vytápění vznikla na shromáždění v roce 2013 při schvalování vyúčtování tepla roku 2012 vycházejícího z ceny cca 750 Kč/GJ. Předběžné výsledky naznačovaly možnost snížení ceny GJ z 750 Kč u CZT na 320 Kč u tepelného čerpadla i při zahrnutí předpokládaných provozních nákladů. „Na základě dalších jednání jsme v roce 2015 podepsali smlouvu o dodávce a instalaci tzv. na klíč “ komentuje první postup předseda Ing. Otto Borůvka.

Navržené řešení obsahovalo kromě standardní bivalence formou elektrických přímotopných kotlů i využití stávající přípojky tepla se sníženým odběrovým diagramem, kde oddělení systémů čerpadla a CZT bylo realizováno deskovým výměníkem tepla.

Spuštění provozu tepelných čerpadel proběhlo v listopadu 2016 postupně pro ústřední vytápění a následně pro teplou vodu. Přechod z jedné soustavy na druhou proběhl v obou případech v rámci několika hodin s minimálním přerušením dodávek tepla. I díky instalovanému řídícímu systému, který umožňuje dálkové sledování a komfortní řízení tepelných čerpadel bylo možné doladit detailní nastavení přímo z dispečinku bez nutných fyzických zásahů v domě.

Celkem jsme instalovali osm tepelných čerpadel o celkovém výkonu 224 kW na vnější stěny bývalé strojovny výtahu. Do jejího vnitřního prostoru, který se uvolnil po rekonstrukci výtahu jsme pak namontovali technologii vnitřních jednotek pro předávání tepla do topné soustavy a bojlerů. Bojlery jsou umístěny v suterénu domu. Vedení topné vody je realizováno vnitřkem domu v prostoru schodiště po provrtání podest.  

„Po ročním provozu roku 2017 a vyhodnocení nákladů na výrobu 1921 GJ tepla vychází čistá průměrná cena bez uvažování nákladů na servis a opravy na 274 Kč/GJ (včetně DPH), což proti předpokládané ceně cca 300 Kč/GJ představuje cca o 10 % lepší výsledky. Celkové náklady na vytápění a ohřev TUV za rok 2017 včetně DPH jsou 526 800 Kč, oproti původním nákladům, které jsme platili za CZT v průměru 1 340 000 – 1 440 000 Kč.“ hodnotí Ing. Borůvka uplynulou topnou sezónu.  A závěrem dodává: „Naše očekávání byly především úspory na nákladech za vytápění při zachování komfortu bydlení. Z uvedených předchozích čísel vyplývá, že jsme ušetřili za rok 2017 cca 873 000 Kč, tedy asi 63 % z původních nákladů.“