Článek uveřejněn dne 14.09.2018


Na co si dát pozor při odpojování domu od teplárny


Představitelé SVJ a bytových družstev se na nás stále častěji obracejí s prosbou o odborné poradenství. Téma vytápění bytových domů se totiž dostává více do popředí zájmu jak samotných obyvatel, tak i firem, které chtějí na největší výdajové položce rozpočtu profitovat.

Firmy dodávající tepelná čerpadla a plynové kotle rostou jako houby po dešti a inzertní tlak na zástupce bytových domů je velký. A na trend odpojování od centrálního zásobování reagují také teplárny. Logicky, jsou to firmy a jde jim o zisk.

A představitelé samospráv se ocitají mezi mlýnskými kameny. Nezávislost na drahém dálkovém vytápění je lákavá, ale odpojení domu od teplárny je zásadní krok a informace z obou táborů jsou značně zaujaté. V tu chvíli do hry vstupují konzultanti a poradci v energetice. Tváří se nezávisle, udělají analýzy, ale bohužel jsou většinou přímo napojeni na teplárenské struktury a je po nezávislosti. Jak se tedy v nabídkách vyznat a jak je mezi sebou porovnat?

Pokud se rozhodnete jít cestou vlastního vytápění, určitě se setkáte s otázkami z řad nedůvěřivců a samozřejmě s varováním tepláren, na co vše si dát pozor a kde vás chtějí firmy ošálit. Nenechte se vmanipulovat do dalších nevypověditelných smluv, raději se zaměřte na výběr kvalitního dodavatele.

Zkušený a spolehlivý dodavatel předloží kompletní nabídku, nezkresluje parametry a doloží skutečné provozní výsledky z realizovaných instalací.

Byli jsme požádáni o reakci na článek analyzující nabídky tepelných čerpadel. V článku je zmíněno několik oblastí, na které si dát pozor v nabídkách na kotelnu s tepelnými čerpadly. Analýzu vypracoval konzultant v energetice, bohužel bývalý předseda představenstva jedné z tepláren, takže není zcela objektivní.

ac heating

Teplota otopné vody

?             V nabídkách je kalkulováno s teplotou otopné vody 55  ֯C a to způsobí nedotápění objektů

→           Při výstavbě daného bytového domu byla otopná soustava navržena na vyšší teplotu topné vody, cca 80 °C (přívodní voda)/60 °C (vratná voda) tak, aby otopná tělesa měla dostatečný výkon i při nejnižších venkovních teplotách. Tento návrh byl proveden na nezateplený objekt s původními kovovými/dřevěnými jednoduchými okny. Zateplením objektu a výměnou oken klesla výrazně spotřeba tepla na vytápění, tepelná ztráta a zároveň klesla i požadovaná teplota otopné vody do radiátorů pro dosažení komfortní teploty. Proto i s teplotou okolo 55 °C je tepelné čerpadlo schopné vytvořit v objektu komfortní teplotu. Navíc při nejnižších venkovních teplotách je celý zdroj schopen zajistit i teplotu otopné vody vyšší než 55 °C. Důležité však je, aby i samotní uživatelé používali otopnou soustavu, jak byla navržena, tzn. při případné výměně radiátoru, jej nahradili ekvivalentním výkonem, a hlavně mít radiátor otevřený a nenechat se „vytápět od sousedů“. Pak systém funguje, jak má a přinese očekávané úspory.

Parametr topný faktor

?             Dodavatelé tepelných čerpadel udávají jako parametr COP, ale ten je zavádějící

→           Velmi často jsou bytovým domům podsouvány neúplné informace o tepelných čerpadlech. Především je zavádějící výkon a topný faktor (COP), který je většinou udáván jen dle EN 14511 pro venkovní teplotu (A) +2 °C a teplotu topné vody (W) 35 °C. Není výjimkou, že někteří dodavatelé uvádějí i hodnoty pro A +7 °C a W 35 °C. Je třeba si uvědomit, že teplená ztráta domu se stanovuje dle lokality v ČR pro teploty -12/-15/-18 °C a že výkon i COP tepelných čerpadel vzduch-voda klesá s klesající venkovní teplotou a stoupající teplotou otopné vody. Vhodnějším ukazatelem pro posouzení je sezónní topný faktor (SCOP) dle EN 14825, který zahrnuje provozní náklady během celé topné sezóny, včetně nákladů na provoz bivalentního zdroje. Parametry ověřené a potvrzené nezávislou zkušebnou certifikovanou v EHPA mají jinou váhu než údaje udané distributorem, v lepším případě výrobcem.

V naší studii úspor počítáme s průměrným topným faktorem, který je stanoven dle skutečně dosahovaných výsledků na našich realizacích, nikoliv jen z laboratorních pokusů.

Provozní náklady

?             Kalkulace zahrnují pouze náklady na spotřebovanou energii a jsou zamlčeny další náklady, např. na povinné revize a servis, stálé platby za jističe a zřízení odběrných míst

→           Abyste mohli nabídky porovnat, musí obsahovat stejné položky. Trvejte na vyčíslení veškerých nákladů souvisejících s provozem nové kotelny. V naší studii úspor samozřejmě započítáváme stálé platby za jističe, povinnou revizi chladivového okruhu a záruka 7 let není podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami. Zjistěte si, jak je tomu jinde. 

→           Pokud nabídka neobsahuje všechny stavební i přípravné práce, požadujte jejich doplnění, ať vás nakonec nečeká nemilé překvapení, že levná nabídka není zdaleka tak výhodná, jak se zdála. Nechte si vysvětlit, co znamená realizace „na klíč“. Zahrnul dodavatel v rozpočtu také projektovou dokumentaci, vyřízení stavebního povolení a zajištění kolaudačního souhlasu?

Odpisy a úroky

?             Ekonomická analýza nezohledňuje odpisy z investice ani finanční náklady, jako úrok z půjčky

→           V posouzeních teplárenských konzultantů jsou odpisy často zmiňovány. Pokud s odpisy počítat, tak rozhodně ne z celé počáteční investice, která zahrnuje kromě samotných tepelných čerpadel také vystrojení kotelny, projekty a poplatky spojené se stavebním řízením. Životnost tepelného čerpadla na velkých objektech uvažujeme minimálně 15 let. Nicméně i po této době bude tepelné čerpadlo nadále v provozu s případnými drobnými investicemi. U tepelného čerpadla je možné měnit jednotlivé části, proto po 15 letech nepřipadá v úvahu investice rovnající se pořizovací ceně. Našim zákazníkům doporučujeme vytvářet si z ušetřených nákladů fond obnovy a údržby zařízení. V ekonomické studii úspor naleznou kalkulaci o kolik navýšit předpokládané provozní náklady, jaká je uvažovaná investice do údržby a obnovy, jaká bude úspora a návratnost se započítáním těchto položek. Úroky z půjčky v dlouhodobém horizontu nijak výrazně nenavyšují návratnost investice.

Porovnání cen za teplo

?             Dodavatelé tepelných čerpadel předkládají zavádějící hodnocení výhodnosti čerpadla oproti CZT

→           Ve studiích úspor jednotlivých dodavatelů zjistíme obvykle ceny za 1 GJ tepla vyrobeného tepelnými čerpadly v rozmezí od 200 do 350 Kč. To znamená úsporu kolem 50-80 % oproti centrálnímu zásobování. Oproti tomu zastánci dálkového tepla ve svých analýzách uvádějí až nesmyslné ceny přes 600 Kč/GJ za teplo z tepelných čerpadel a poukazují tak na nevýhodnost odpojení domu od czt. Jedni slibují, druzí zastrašují a pravda je někde mezi. Náš přístup je jiný. Zákazníkům předkládáme kompletní nabídky, nebudujeme vzdušné zámky, ale stavíme na reálných zkušenostech z provozu, které je možné ověřit a doložit. Vždy se snažíme navrhnout takové řešení, které je pro provozovatele nejekonomičtější s ohledem na maximální komfort. Máme zákazníky s úsporou 50 i přes 80 %, skutečné úspory ale odpovídají těm kalkulovaným ve studii, žádná nepříjemná překvapení.

Férový přístup, odbornost a poprodejní péče o zákazníky je to, co z nás činí jedničku na trhu!

Chcete se k těmto tématům dozvědět více?

https://www.ac-heating.cz/bytove-domy/

ac heating