Článek uveřejněn dne 12.12.2018

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Čištění otopné soustavy má význam. Údržba je předpokladem pro hospodárný provoz.

Obytný dům tvoří jednu ucelenou tepelnou soustavu, která byla vyprojektovaná za určitých technických podmínek a veškerá funkce otopné soustavy je podřízena těmto projektovaným předpokladům. Při inspekci budov se však ukázalo, že otopné soustavy (potrubí i otopná tělesa) jsou ve špatném technickém stavu, nezřídka kritickém. Systémy jsou staré 20, 30 i více let a bohužel trpí řadou poruch a neduhů, což se týká zejména vnitřních povrchů otopné soustavy. Přesto že dodavatel tepla upravuje topnou vodu, vznikají na vnitřních stěnách při dlouhodobém provozu pevné usazeniny a korozní zplodiny a dochází postupnému zanášení.  Mezi převládající problémy u otopných systémů patří tvorba vodního kamene a koroze prvků soustavy. Vrstva se později rozpadá a kusy vodního kamene se dostanou do oběhové vody. Ucpávají se  regulační ventily, oběhová čerpadla, tepelné výměníky  apod. Pokud se v otopné soustavě uvedené problémy vyskytují, pak je podstatně omezen její výkon a přenosová účinnost se tím adekvátně snižuje. Nižší je nejen účinnost celého systému, ale také spolehlivost a životnost zařízení. Bohužel zpravidla se majitelé či správci bytových domů řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že je topení v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracuje úsporně. A to se na první pohled hned nepozná.


Zásadní chybou je skutečnost, že se neprovádí sofistikovaná údržba teplosměnných ploch vnitřního povrchu otopných soustav. Otopná soustava zůstává bez jakékoli údržby a její provoz je pak během otopné sezóny problematický. Objevují stížnosti na to, že radiátory nehřejí, že se zavzdušňují, na různé typy zvukových projevů, šum v potrubí, klepání, praskání, přesněji řečeno hluk stoupaček, přípojek otopných těles a v neposlední řadě také samotných otopných těles.

Abychom dosáhli potřebné nápravy, je třeba provést odborné chemické čištění otopné soustavy ověřenou technologií kvalitními a bezpečnými vodnými prostředky.

Systém chemického čištění odstraní bez demontáže radiátorů veškeré druhy usazenin z otopných soustav a energetických zařízení. Obnoví provozuschopnost a prodlouží životnost.

Největší obavy jsou, zda chemické čištění nepoškodí radiátory, zda nedojde k prosakování vody zejména u šroubení, zda chemická lázeň nepoškodí těsnění. Odpověď je jednoznačná. Tyto obavy jsou zbytečné. Čistící směs nereaguje na kov, naopak důležitým krokem chemického čištění je zajištění antikorozní ochrany celé otopné soustavy.

Chemické čištění je dnes nejefektivnější a rychlou metodou k odstranění pevných usazenin na vnitřním povrchu otopných systémů a energetických zařízení. Chemickým vyčištěním se zcela obnoví původní funkčnost technologického zařízení a zlepší se přestup tepla na otopná tělesa. Chemické čištění je účinnou cestou k úsporám tepla a snížení nákladů na vytápění budov. Finanční částka vynaložená za chemické čištění je výrazně nižší než rekonstrukce systémů, které navíc vyžadují výrazný zásah do chodu budov.

Zeptali jsme se za vás:

Proč je firma  Finex Technology  s.r.o.  tím nejžádanějším obchodním partnerem v chemickém čištění otopných systémů v panelových a bytových domech? V čem je vaše společnost jedinečná?

Naše firma využívá zcela nové  procesy čištění otopných systémů. Jsme  v ČR výhradními uživateli unikátního  čisticího prostředku pro odstraňování veškerých nečistot z vnitřních povrchů otopných systémů, který nepoškozuje vnitřní povrchy, ani žádná těsnění, přičemž je plně biologicky odbouratelný a ekologicky nezávadný. Disponujeme monitorovacími systémy  a jsme schopni  zákazníkovi zobrazit stav zařízení před chemickým čištěním, v jeho průběhu i v závěrečné fázi čištění. Zákazníkovi můžeme odhalit skryté závady především u obtížně dostupných místech. Naši profesionalitu dokládají stovky referencí spokojených zákazníků. Díky technologiím a exkluzivní chemii  jsme  lídry v oblasti čištění na území ČR i v zahraničí.

Co bych měl udělat, když budu mít zájem o vyčištění otopného systému od vaší firmy Finex Technology s.r.o.?

Zavolejte na uvedené tel. číslo nebo napište na náš e-mail. Projednáme s Vámi technické podrobnosti a připravíme Vám orientační cenovou nabídku. Pokud objednávka podléhá schválení členskou schůzí, velmi rádi se členské schůze zúčastníme a odpovíme na otázky členů SVJ.


Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂