Článek uveřejněn dne 13.11.2018

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Otopné systémy a jejich čištění

Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Postupem času dochází ke snižování účinnosti radiátorů tím, jak se otopná soustava zanáší korozními produkty, úsadami minerálů a dalšími provozními nečistotami. Zhoršuje se tak přenos tepla a náklady na vytápění se zvyšují. Usazeniny je tedy třeba odstranit důkladným odborným vyčištěním, kterým se zlepší přestup tepla na otopná tělesa a sníží se  tepelné ztráty, sníží se  rizika poruch a tedy náklady na opravy a údržbu. O podrobnostech jsme si povídali s panem Mgr. Stanislavem Hojgrem ze společnosti Finex Technology s.r.o., která je lídrem na trhu v oboru čištění otopných systémů.


Dobrý den, pane Hojgre, jak jsou na tom vůbec bytové domy v ČR – v jakém stavu je jejich otopná soustava?

Stáří panelových domů se pohybuje v rozsahu od 30 do 60 let. Při inspekci budov se ukázalo, že otopné soustavy (potrubí i otopná tělesa) jsou ve špatném technickém stavu, nezřídka kritickém. Alarmující zprávou je, že po tuto dobu fungují bezúdržbově. To je zásadní chyba, protože pevné usazeniny způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké ztráty finanční.

Jaké tepelné ztráty zanešené topení způsobuje? Kolik peněz se dá ušetřit jejich vyčištěním?

Je-li například na stěně jen vrstva úsad tloušťky 1 mm, stoupne spotřeba energie systémem topení o 6 až 8 %. Po deseti letech provozu je tloušťka znečištění a úsad na vnitřním povrchu obvykle 4 až 6 mm v závislosti na péči věnované otopné kapalině v systému. Pokud vezmeme v úvahu i znehybnění termostatických hlavic, dochází pak třeba ke zbytečnému přetápění a zvyšování ztrát přes stěnu objektu do okolí.

Je pravda, že se kvůli usazeninám topení častěji zavzdušňuje?

Opakované zavzdušňování otopných soustav je vždy známkou probíhající koroze.

Nestačí odvzdušnit radiátory?

Pouhé odvzdušnění nestačí. Odvzdušnění nezajistí potřebný servis, neodstraní z vnitřních teplosměnných ploch pevné nánosy, kaly a další provozní nečistoty.

Jaké jsou nejčastější příznaky znečištěného otopného systému?
Malý výkon, studené radiátory nebo jen jeho části, zatuhlé ventily a hlučná čerpadla.

Kdo má na starosti čištění otopné soustavy? Je to výbor, nebo jednotliví vlastníci, v jejichž bytech se nachází radiátory?

Pochopitelně, že údržba otopné soustavy je v pravomoci výboru, resp. shromáždění, jelikož otopná soustava je společnou částí domu a výbor je tak zodpovědný za její řádnou údržbu.

Jak je čištění otopné soustavy časově a finančně náročné?

Hlavní přednosti naší metody čištění otopné soustavy patří rychlost realizace. Finanční částka za chemické čištění je výrazně nižší než rekonstrukce soustavy.  Náklady na chemické vyčištění daného zařízení dosáhnou zlomku nákladů na generální opravu. Obvyklá návratnost investice je  2 – 3 topné sezóny v závislosti na provozu a na klimatických vlivech.

Je nutné demontovat radiátory v bytě?
Ne. Veškeré práce jsou prováděny mimo domácnost, centrálně z jednoho místa suterénu budovy, kde jsou přístupy ke stoupačkám.

Za jak dlouho se zhruba otopná soustava zanese? Jak často je potřeba ji čistit?

Po vyčištění otopná soustava pracuje úsporně, tedy ekonomicky min. 10 let. To je doporučená perioda pro údržbu.

Je možné čistit otopnou soustavu v zimě, když se v celém domě topí?

Čištění provádíme celoročně, v topné sezóně i mimo topnou sezonu. Během čištění není nutná odstávka otopné soustavy.

Může chemické čištění poškodit otopný systém?

Ne. Chemická látka, kterou používáme, je speciálně vyvinuta pro otopné systémy, nereaguje na kov, nenarušuje vnitřní  povrch, ani těsnění soustavy. To, že nedochází k žádnému poškození, dokládají stovky kladných referencí našich spokojených zákazníků.

Na co si dát při čištění otopné soustavy pozor? 

Aby chemické vyčištění otopné soustavy nebyly jen „vyhozené“ peníze, musí být vyčištění provedeno odborně, důkladně a správnými prostředky. Všechno závisí na pečlivém výběru zhotovitelské firmy. Výběr zhotovitelské firmy je rozhodujícím faktorem k dosažení žádoucího výsledku. Jen správný výběr firmy je zárukou úspěchu.

Proč je firma  Finex Technology  s.r.o.  tím nejžádanějším obchodním partnerem v chemickém čištění otopných systémů v panelových a bytových domech?

Naše firma využívá zcela nové  procesy čištění otopných systémů. Jsme  v ČR výhradními uživateli unikátního  čisticího prostředku pro odstraňování veškerých nečistot z vnitřních povrchů otopných systémů, který nepoškozuje vnitřní povrchy, ani žádná těsnění, přičemž je plně biologicky odbouratelný a ekologicky nezávadný. Disponujeme monitorovacími systémy  a jsme schopni  zákazníkovi zobrazit stav zařízení před chemickým čištěním, v jeho průběhu i v závěrečné fázi čištění. Zákazníkovi můžeme odhalit skryté závady především u obtížně dostupných místech. Naši profesionalitu dokládají stovky referencí spokojených zákazníků. Díky technologiím a exkluzivní chemii  jsme  lídry v oblasti čištění na území ČR i SK.

Co bych měl udělat, když budu mít zájem o vyčištění otopného systému od firmy Finex Technology s.r.o.?

Zavolejte na uvedené tel. číslo nebo napište na náš e-mail. Projednáme s Vámi technické podrobnosti a připravíme Vám orientační cenovou nabídku. Pokud objednávka podléhá schválení členskou schůzí, velmi rádi se členské schůze zúčastníme a odpovíme na otázky členů SVJ.


Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂