Článek uveřejněn dne 15. 04. 2019

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Tvorba usazenin v otopné soustavě je akutním problémem

Stav teplosměnných ploch otopné soustavy výrazně ovlivňuje provoz vytápění. Během provozu se na vnitřním povrchu neustále ukládají provozní nečistoty. Ukládáním nečistot na vnitřních přenosových plochách vzniká vrstva, která zvyšuje tepelný odpor stěny pro přenos tepla, a proto snižuje součinitel prostupu tepla zařízení.  Jakákoliv kontaminace vnitřních povrchů snižuje její plnou tepelnou vodivost a rychlost přenosu tepla, protože vzniklé usazeniny fungují jako izolant a brání přestupu tepla z důvodu malé tepelné vodivosti. Obecně platí, že tepelná vodivost usazenin je mnohem nižší než u kovů. Vzhledem k tomu, že součinitel tepelné vodivosti má velmi nízkou hodnotu, i malá vrstva sedimentů vytváří velký tepelný odpor (vrstva minerálních usazenin o tloušťce 1 mm v tepelném odporu je přibližně ekvivalentní 40 mm ocelové stěny). Částice znečištění kolující ve vnitřních prostorách otopných systémů narušují jejich funkčnost, účinnost a v neposlední řadě i životnost. S růstem usazenin na teplosměnných plochách otopné soustavy dochází k nedostatečnému zásobování teplem, proto aby se zachoval tepelný komfort, musí se zvýšit průtok otopné vody, což vede ke zvýšení spotřeby paliva a elektřiny pro čerpání a ohřívání. Životnost každé otopné soustavy lze prodloužit odborným vyčištěním. Preventivní čištění odstraní provozní nečistoty a zamezí vzniku usazenin a koroze. Některé čistící prostředky mají schopnost pasivovat materiál a tím zvyšovat jeho odolnost vůči korozi. Soustava díky tomu vydrží mnohem déle plně funkční s původními parametry a účinností. Finanční náklady na čištění jsou zpravidla několikanásobně nižší oproti nákladům na opravy a odstávky s tím spojené.

Negativní účinky zanášení

 • přenos tepla do vytápěné místnosti se výrazně zhoršuje, což vede k poklesu účinnosti otopného systému;
 • hydrodynamická cirkulace vody v radiátorech se zhoršuje;
 • zvyšuje se riziko korozního poškození kovových trubek a radiátorů, protože některé typy provozních nečistot působí jako katalyzátor pro oxidační proces;
 • Spotřeba paliva na vytápění stejných prostor se výrazně zvyšuje, zvyšují se náklady na provoz;
 • Zvyšuje se poruchovost a náklady na servisní údržbu.

Známky zaneseného otopného systému

Jak zjistit, zda jsou trubky otopného systému ucpané a zda je třeba je vyčistit? Nesporné známky přítomnosti významných ložisek na stěnách potrubí jsou následující faktory:

 • Nerovnoměrné ohřívání radiátorů: horní polovina se zahřívá a spodní zůstává výrazně chladnější.
 • Ohřev místnosti se výrazně zpomaluje, což vyžaduje mnohem více času než dříve.
 • Soustava se zavzdušňuje, zvyšují se hlukové projevy v otopné soustavě.
 • Spotřeba pro vytápění domu se zvyšuje, výkon zařízení klesá.

Když se tyto znaky objeví, je nutné otopný systém vyčistit co nejdříve, dokud negativní procesy nezpůsobí poškození či  zničení potrubí nebo topného zařízení. 

Usazeniny  v trubkách zhoršují provoz topení

S každým milimetrem vzniklé usazeniny se spotřeba paliva  zvyšuje o 20–25%.

Jak řešit problém usazenin v otopných systémech? Jaké kroky podniknout ke zlepšení jejich účinnosti? 

Nejúčinnější metodou je dnes  chemické vyčištění soustavy. Pro kvalitní realizaci je velmi důležité nejen vybrat správné chemické činidlo, ale také určit jeho koncentraci, jakož i provést přípravné práce.

Jaká je jedinečnost procesu čištění společnosti Finex Technology?

 • Naše metodika umožňuje provádět čištění otopných soustav bez odpojení od dodávky tepla, bez demontáže zařízení, za použití speciálních čistících směsí.
 • Naši odborníci disponují veškerým potřebným vybavením, které by mělo být použito při čištění. K čištění používáme pouze certifikovaná činidla.
 • Naše společnost má všechny potřebné certifikáty, které potvrzují možnost čištění otopných systémů a energetických zařízení, a to i ve strategických podnicích, jako je jaderná elektrárna, teplárna aj.  
 • Pro dosažení maximálních výsledků čištění používají specialisté společnosti Finex Technology pro čištění otopných soustav hydrochemické, hydrodynamické metody. Používají moderní čisticí zařízení: hydrodynamické stroje, hydro pulzní jednotky, výkonné čerpací stanice pro dynamický oběh chemikálií a inhibitorů koroze v systému.

Chemické čištění tepelných a energetických zařízení  je nezbytným provozním opatřením.


Kontaktujte nás PRÁVĚ TEĎ A ZÍSKEJTE BEZPLATNOU ODBORNOU NÁVŠTĚVU A ODHAD NÁKLADŮ.


Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz , info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂