Článek uveřejněn dne 18.03.2019

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Jak snížit náklady na vytápění?
Chemické čištění otopné soustavy

Celých 52,4 let, to je dle dat Českého statistického úřadu průměrné stáří bytových domů v České republice od data výstavby. Nejstarší bytové domy jsou v Praze a jejich průměrné stáří zde dosahuje 61,3 let. Stárnou současně i systémy topení. Postupem času se pokrývají vnitřní povrchy otopné soustavy korozními produkty a úsadami minerálů, které izolují a brání přestupu tepla, snižuje se účinnost, zvyšují se  energetické ztráty a rizika poruch.  Většina otopných soustav v panelových domech v České republice se nachází ve velmi špatném technickém stavu. Topení se stává neefektivním. Je-li například na stěně jen vrstva úsad tloušťky 1 mm, stoupne spotřeba energie systémem topení o 6 až 8 %. Jak ukazuje praktická zkušenost, po deseti letech provozu je tloušťka znečištění a úsad na vnitřním povrchu obvykle 4 až 6 mm. To vede k obrovským dodatečným nákladům. Všichni doufáme v neomezenou životnost otopné soustavy, to ovšem není možné bez údržby.

K zajištění bezporuchového, úsporného a dlouhodobého provozu je obecně u všech zařízení nezbytná vhodná údržba a čištění. Veškerá technická zařízení i otopná tělesa potřebují údržbu. Dnes nejúčinnější a nejhospodárnější je metoda chemického čištění. Jedná se o metodu, při které se minerální usazeniny a jiné  provozní nečistoty převedou do rozpuštěného stavu a odstraní se  ze systému v takto rozpuštěné formě. Po chemickém vyčištění otopného systému se životnost zařízení prodlužuje o 10-15 let, což eliminuje potřebu zásadních oprav a také snižuje celkové náklady na bydlení. Chemické čištění má však význam pouze tehdy, pokud  je provedeno skutečně odborně a odpovídajícími prostředky.


Výběrové  řízení  není dražba


Vyberte si nejlepšího dodavatele.  Tento faktor je první a nejdůležitější.

Většina zájemců o vyčištění otopné soustavy vypisuje výběrové řízení na dodavatele. Cílem výběrového řízení  je vybrat nejvhodnějšího uchazeče. Výběrové řízení umožňuje analyzovat kvalitu každého účastníka. Zadavatel si vybere nejvhodnějšího kandidáta na základě získaných informací o uchazeči. Takový výběr dodavatele je rozumnou a dobře uváženou volbou. Vybraný dodavatel by měl být zárukou, že dílo bude provedeno řádně, kvalitně, bez závad a k plné spokojenosti zadavatele.

Praxe je bohužel jiná. Většina zadavatelů sice tvrdí, že je  kvalita pro ně rozhodující, že chtějí získat nejvhodnějšího dodavatele, skutečnost však je taková, že nakonec jediné jejich kritérium je nejnižší cena. Vítězem je ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Podle zkušeností  kritérium nejnižší nabídkové ceny často ohrožuje kvalitu. Je zarážející,  že u tak odborné disciplíny, jako je chemické čištění otopné soustavy, zajímá zadavatele pouze nejnižší cena. Kdo nabídne nejnižší cenu, ten je pro něho tou „správnou“ volbou. Ve finále žádná jiná kritéria, která jsou pro správné provedení chemického vyčištění zařízení zásadní, ho nezajímají. Zadavatel se nezajímá o to, jak kvalitní má dodavatel reference, jak významné zakázky v minulosti již zrealizoval, jakou má dodavatel  historii atd. Takové výběrové řízení je naprosto zbytečnou ztrátou času a energie a nemá žádný smysl. Ve skutečnosti se jedná o dražbu, kde vítězí  pouze nejnižší cena. Pokud  jdou dodavatelské firmy v nabídkových cenách hluboko pod nákladovou cenu, logicky nemohou provést zakázku kvalitně, což pochopitelně zadavatel nezjistí hned při  předání díla. V této činnosti přitom platí "když dva dělají totéž, není to totéž".

Určitě jste se setkali s tím, že koupí cenově výhodnějšího výrobku jste sice zpočátku ušetřili, ale v konečném důsledku vlastně prodělali. Nízká cena se negativně projevila již po krátkém čase. Z toho důvodu nejsou vždy ta nejlevnější řešení těmi nejvýhodnějšími. Pokud má být soustava dobře vyčištěna, neobejde se to bez kvalitní a dostatečně dimenzované technologie a chemie. Špatný výběr zhotovitelské firmy se v konečném důsledku může značně prodražit a o původně uspořené peníze vás může připravit pozdějšími reklamacemi či náročným vymáháním práva. Napravení chyb, ke kterým došlo během výkonu, přináší  zbytečné vícenáklady, a řešení takové situace bývá složité, doprovázené spory s firmou ohledně reklamací. Trendem dnešní doby je lákat na nízké ceny. Rozdíl ve skutečně poskytnuté hodnotě bývá mnohdy markantní. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kterým finanční náklady spojené s následnými opravami ve výsledku podstatně převýšily původní „výhodnou“ investici.  Za nízkou cenou se  obvykle skrývá nekvalitně odvedená práce často nekvalifikovaných řemeslníků. Pokud má být  služba kvalitní a má nám přinést očekávaný dlouhodobý užitek, je potřeba se o kvalitu od počátku zajímat. Při výběru firmy je nejdůležitější kvalita odvedené práce. Tu získáte jedině patřičnými referencemi. Naprosto samozřejmým požadavkem  je odborná způsobilost realizační firmy. Prokázání kvalifikačních předpokladů by mělo být základním dokladem, který budete chtít doložit. Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je třeba si porovnat všechny aspekty nabídky. Výběr vhodné realizační firmy je zcela zásadní pro řádné provedení díla.

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení


Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂