Článek uveřejněn dne 18.02.2019

 

Chemické čištění vnitřního povrchu otopné soustavy Vám zajistí správnou funkci vytápění

 

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Není nic věčné, ​​a toto tvrzení je zcela pravdivé i pro systémy vytápění. Všichni dříve či později čelí problému, že topení hůř hřeje, radiátory se zavzdušňují, zvyšují se náklady na topení atd.  Důvodem nejčastěji je to, že v radiátorech a potrubích se postupně hromadí minerální usazeniny, špína, kaly , korozní produkty a voda se nemůže volně rovnoměrně pohybovat po celém topném systému.

Podle výpočtů odborníků měřítko tloušťky minerální usazeniny pouhého jednoho milimetru snižuje přenos tepla o patnáct procent. To významně snižuje kvalitu systému a jeho efektivitu. 


Chemické čištění topného systému

Odstraňuje ložiska všech typů provozních nečistot , nejrychleji a bez "demontáže" radiátorů, a to jak v létě, tak i v zimě, kdy je soustava v provozu a topí.

Ucpaný radiátor se nerovnoměrně ohřívá

Po vyčištění vytápěcího systému bude jeho práce efektivnější a vytápění vašeho domova bude mnohem lepší. 

Ucpaný radiátor se nerovnoměrně ohřívá

Aby chemické čištění bylo provedeno  řádně a splnilo Vaše očekávání, je nejdůležitější pečlivý výběr firmy, která bude čištění provádět.

Na trhu existuje více firem, které se zabývají chemickým čištěním a ne každá je tou nelepší volbou. Špatný výběr ohrožuje výsledek. Zákazník se  rozhoduje na základě informací, které získal od zástupce dodavatelské firmy. Mnozí zástupci firmy , aby  získali zakázku, používají  nekalé praktiky, a dávají zájemci klamavé informace.

K jakým nekalým obchodním praktikám se některé firmy uchylují? 

Tvrdí například zákazníkovi, že oni provádějí něco navíc. Například, že před samotným chemickým čištěním  provádí nejprve prvotní proplach. Pochopitelně je to klamání zákazníka, protože takový proplach bez potřebného chemického čistícího prostředku nijak neovlivní konečný výsledek, nemá žádný vliv na řádné vyčištění soustavy a na odstranění minerálních usazenin z teplosměnných ploch, a tedy nemá žádný smysl. Je pouhá to snaha, přesvědčit zákazníka, že firma provádí práci lépe, než konkurence, že mu dává něco navíc. Bohužel, zákazník neví, že je to pouze prodejní trik.

Prvotní diagnostika  a analýza otopné vody

V každém případě  existují určitá pravidla pro vypláchnutí systémů vytápění, jejichž nedodržení bude činit tento postup neúčinným.  Aby bylo provedeno čištění soustavy řádně, je důležité, aby nejprve firma  provedla před chemickým čištěním  vstupní  diagnostiku otopné soustavy a nechala si provést komplexní chemickou analýzu vody z otopném systému. Výsledky pomohou zhodnotit míru  znečištění, složení minerálních usazenin a provozních nečistot a povahu těchto ložisek. Bez této vstupní analýzy nelze přesně zvolit, jaká chemická činidla mají být  použita, ani jaká koncentrace chemického roztoku bude pro správné vyčištění systému  potřebná. Nelze volit jednu universální metodu pro každé chemické čištění. Vždy je potřeba provést nejprve tuto „vstupní prohlídku“. Firma, která provádí chemické čištění,  je povinna předat zákazníkovi výsledný protokol o provedené zkoušce .

Po provedení  chemickém vyčištění otopné soustavy a konečném výplachu musí být do systému doplněna upravená otopná voda s odpovídajícím pH a správnými parametry otopné vody dle stanovené normy.  Aby provádějící firma dopustila takto upravenou vodu, musí mít vlastní mobilní úpravnu vody. Současně  musí být provedeno ošetření systému přípravky  zajišťujícími antikorozní ochranu a zamezující vzniku vápencových usazenin.

Na co si dát pozor při výběru firmy pro realizaci chemického  čištění otopné soustavy

 • Nemají pracovníky v hlavním pracovním poměru, práci provádějí „ičaři“, případně brigádníci. Jak  budete uplatňovat náhradu případné škody? Ať vám doloží, kdo bude práci provádět, jestli jsou to zaměstnanci v HPP, nebo jestli jsou to jen pracovníci, kteří za nic neručí. Vyžádejte si doklady o jejich kvalifikaci a způsobilosti. Spolehlivá firma musí mít pracovníky s potřebnou kvalifikací. V opačném případě jdete do rizika.
 • Nedávají zákazníkovi protokol, jaký provozní tlak pouštějí při čištění do systému, protože toto záznamové zařízení nemají, většinou mají pouze obyčejné čerpadlo a barel na vodu. Takže nejsou schopni doložit, jaký tlak do systému vpustili,  nejsou schopni doložit, že čistící látku dostali  do posledního radiátoru v nejvyšším patře a  tedy , že vyčistili i poslední radiátor.
 • Pokud firma tvrdí, že vlastní jakékoliv dokumenty, vždy si nechejte předložit originály těchto dokumentů, ne kopie. Ty se dají zfalšovat.
 • Certifikace systému kvality ISO. Pokud  Vám firma  tvrdí, že má ISO, ať  Vám předloží originální aktuální platné certifikáty. Nespokojte se jen s prohlášením, že oni to mají.
 • Ať Vám předají bezpečnostní listy od chemie, kterou budou napouštět do systému. Jestliže Vám budou tvrdit, že Vám doklady nedají, že je to jejich obchodní tajemství, know-how, pak je to výmluva, jelikož   v takovém případě kvalitní chemii nepoužívají, protože je pro ně drahá.
 • Po vyčištění soustavy se musí do systému doplnit upravená voda s parametry dle stanovené normy. K tomu musí mít firma speciální  zařízení pro úpravu otopné vody. Ověřte si, zda firma toto zařízení má a nechejte si ho ukázat. Pokud ho firma nemá, napouští Vám do systému neupravenou vodu, která obsahuje rozpuštěné soli minerálních látek a dochází k opětovnému zanášení soustavy.
 • Chtějte vidět originální smlouvu o pojištění odpovědnosti. Zkontrolujte si, na jak vysokou částku je firma pojištěna, aby byla zajištěna likvidace případné škody na soustavě.
 • Chtějte vidět u zakázek, které firma realizovala v minulosti, originální doklady o likvidaci odpadů, tzn. potvrzení od firmy, která zabezpečuje komplexní nakládání s odpady, že u ní odpadní vodu po chemické čištění uložili k likvidaci. Voda, která se  při chemickém čištění vypouští ze systému, se nesmí vypustit do kanalizace, protože obsahuje zbytky těžkých kovů, a to ani v případě, kdy firma tvrdí, že provádí neutralizaci této vody. Jedině pokud má firma certifikovanou speciální filtrační jednotku, přes kterou se odpadní voda upravuje tak, že splňuje přísné limity kanalizačního řádu, může být řízeně vypouštěna do kanalizačního systému. Tuto jednotku si nechejte ukázat.
 • Ať Vám firma ukáže originální reference od svých klientů. Aktuální a s kontakty, abyste si referenci mohli kdykoliv ověřit. Posuďte,  jak velké a významné  to byly zakázky.
 • Ať Vám firma ukáže, jak strategické klienty má, to Vám dá obrázek, jak je firma kvalitní. Firma bez historie, bez kvalitního zařízení, kvalitní chemie, zkušeností , nikdy nedostane zakázku od strategického klienta, jako je ČEZ, atomová elektrárna atd.
 • Má firma pevné sídlo, kde je dohledatelná, můžete uplatňovat své nároky a nebo má pouze virtuální sídlo?  Prověřte si údaje o  firmě na internetu.
 • Ať vám firma ukáže protokoly o provedeném vstupní diagnostice a analýze otopné vody, které se musí vždy před chemickým čištěním udělat.  Z minulých zakázek tyto protokoly musí firma archivovat.  Pokud je nemá, znamená to, že vstupní analýzu neprovádí.

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení