Článek uveřejněn dne 14.01.2019

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ

Správná funkce otopné soustavy je ovlivněna jejím  technickým stavem. Z provozních zkušeností je známo, že v dlouhodobě provozovaných otopných soustavách i přes dávkování inhibitorů koroze a látek zabraňujících tvorbě usazenin  se při vyšších teplotách , cca od 50 °C,  začínají  v otopné vodě vytvářet tvrdé minerální usazeniny, též nazývané inkrusty. Netvoří se pouze při zvýšené teplotě, ale i během náhlých změn tlaku, teploty vody a rychlosti proudění vody v otopném systému. Všechny tyto látky mají tendenci se usazovat na stěnách potrubí a prvků otopného systému, čímž vytvářejí porézní povlak, který má výrazně nižší tepelnou vodivosti vůči kovu, a proto vážně snižuje účinnost systému. V místech se sníženou cirkulací ( např. radiátory, zásobníky teplé vody ) vznikají navíc usazeniny ve formě  kalů. To vše se projevuje  výrazným zhoršením tepelných podmínek ve vytápěných prostorách a vyššími  náklady na vytápění, které  jsou neekonomické a poškozují  finanční situaci vlastníka. Na první pohled nevýznamná vrstva usazenin o tloušťce 1 až 2 mm může snížit přenos tepla o  15 -20%. To zase zvýší náklady na vytápění.  Ztráty mohou dosáhnout až 20-30%.  Snížení účinnosti je spojeno s poklesem teploty vody, přičemž spotřeba paliva je stejná. 

Existuje několik signálů, které upozorňují na to, že se  nahromadilo velké množství nečistot uvnitř otopném sytému.

 • nerovnoměrné zahřívání radiátorů
 • snížení přenosu tepla z radiátorů do vytápěného prostoru
 • otopný systém je vyhříván déle než dříve
 • přítomnost charakteristického praskání, šumu, klepání
 • zvýšené náklady na energii

Jedním z nejdůležitějších požadavků  na bezproblémový úsporný provoz otopného systému je čistota teplosměnných ploch na straně otopné vody.  Nejefektivnější metodou je chemické čištění. Základním účelem chemického čištění je odstranění nečistot a usazenin vzniklých během provozu z vnitřních povrchů. Chemické čištění výrazně zlepšuje účinek přestupu tepla, snižuje náklady na vytápění, prodlužuje životnost zařízení a  zajišťuje především bezporuchový provoz vytápění.  Je třeba zmínit, že náklady, které uživatel vynaloží na chemické čištění, jsou splaceny již během dvou  až tří topných sezón.


Zeptali jsme se za Vás

Vyzpovídali  jsme paní Petru Podrackou, předsedkyní výboru Společenství vlastníků jednotek Josefa Suka 1846, se sídlem Josefa Suka 1846, Frýdek-Místek  a zeptali jsme se jí na její  zkušenosti s  chemickým čištěním otopné soustavy v jejich panelovém  domě.

Proč jste se rozhodli provést ve Vašem bytovém domě chemické vyčištění otopné soustavy?

Radiátory nehřály, jak by měly, nerovnoměrně se zahřívaly,  lidé topili  naplno a přesto si stěžovali, že jim radiátory nehřejí, v některých bytech byly jen z poloviny teplé, i když ventily byly otevřené naplno, u  radiátorů byly některé články i  po odvzdušnění studené. Museli jsme často odvzdušňovat, měli jsme  potíže s hlučností  topení -  praskání, šumění , klepání, apod., zejména v noci, což bylo velmi nepříjemné. Prostě jsme topení neměli  v dobrém stavu.

Kdy jste  zrealizovali chemické čištění?

 • V únoru 2018

Jak jste byli spokojeni s výsledkem, nebyly to jen „vyhozené“ peníze?

Rozhodně ne, zlepšení jsme pocítili ihned po vyčištění. Problémy, s kterými jsme se dlouho potýkali, nemáme.  Dnes Vám mohu  již odpovědět  s  jistotou, že to bylo správné    rozhodnutí , protože nám to přineslo výrazné zlepšení provozu topení. Chemické čištění nepoškodilo soustavu, jak se mnozí obávali. V domě to přineslo všeobecnou spokojenost. Dnes máme již druhou topnou sezónu a topení funguje bez problémů, hřejí nám i koncové radiátory  v nejvyšších patrech. Topíme úsporněji a přitom se nám tepelný komfort  zlepšil.  Co nás potěšilo je, že po vyčištění zmizely i  ty  nepříjemné hlukové projevy, které nás trápily. Kdybychom místo čištění vyměnili radiátory, tak nás to stálo min.  10x víc a nijak bychom si nepomohli. Takže jsme rozhodně  spokojeni.

Co podle Vás bylo největším problémem při realizaci?

Nejtěžší bylo domluvit se a získat souhlas většiny, abychom soustavu vyčistili. Spousta lidí byla zpočátku proti. Nikdy předtím jsme o   této možnosti neslyšeli , takže byla obava, že to budou zbytečně utracené peníze a nic to nepřinese.

Jaké byly nejčastěji námitky a obavy?

Námitek bylo spousta, …

 • Zbytečně vyhozené peníze
 • Po vyčištění radiátory potečou
 • Ucpou se regulační ventily
 • Já nepotřebuji topit
 • Nepřinese nám to žádné významné úspory …atd.

Co vás přesvědčilo, když byla nejprve většina lidí v domě proti čištění?

Pozvali jsme si na schůzi odborného technika firmy Finex Technology,  který nás podrobně o programu chemického čištění informoval,  uspokojivě zodpověděl všechny otázky a námitky ohledně čištění, vysvětlil  nám všechny výhody čištění i jejich systém práce. Na základě toho, jsme se domluvili a soustavu jsme si nechali vyčistit.

Která firma Vám soustavu vyčistila?

Finex Technology s.r.o.

Proč jste se rozhodli právě pro Finex Technology?

Dostali jsme na tuto  firmu doporučení. Pochopitelně  jsme si nejprve udělali pečlivý výběr a až na základě našeho  výběru  jsme vybrali tuto firmu.  Měli jme nabídku od šesti firem, které ovšem nesplnily naše požadavky. Dokonce jsme zjistili, že někteří dokonce  neoprávněně využívali ve svých prezentacích  materiály a texty od firmy Finex Technology. Takže pro nás byla tato firma  na základě výběru  jednoznačným favoritem. Firma Finex Technology  měla nejvíc realizovaných zakázek,nejlepší reference, dokonce  od takových zákazníků, jako je Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ , ,Siemens , a mnozí další. Firma má vlastní sídlo, vlastní zaměstnance v HPP.  Doložili nám originály veškerých  požadovaných  dokumentů, pojištění, bezpečnostní listy od chemie,  kvalifikační doklady zaměstnanců, certifikace ISO aj..  Ve všech kritériích výběrového řízení nám vyšly výsledky  zcela jednoznačně pro Finex Technology,  jako největší profesionály v tomto oboru. Dnes s odstupem času můžeme potvrdit, že to byla správná volba.

Dali  Vám  nejlevnější nabídku?

To ne. Dostali jsme i výhodnější cenovou nabídku,  ale my jsme to nestavěli jen  na ceně, pro nás rozhodující byla jistota, že jsme vybrali firmu, která nám odvede kvalitní práci, za kterou si ručí. A to se nám vyplatilo 100%.  Je naprosto jisté,  že správný výběr firmy je pro zdařilý očekávaný výsledek to nejdůležitější a zcela zásadní.

Takže byste se nebáli  firmu FINEX Technology doporučit?

Ano. Zcela jednoznačně, bez váhání, s plnou odpovědností.

 

Děkuji za rozhovor.

Ověřili jsme si, že firma Finex Technology skutečně pracuje naprosto profesionálně, proto je doporučení zcela na místě.

Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je rozhodně  způsob, který bez demontáže obnovuje provozuschopnost otopné soustavy, prodlužuje její životnost a garantuje zákazníkovi výsledek.


Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂