Článek uveřejněn dne 12.03.2018


KDYŽ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU "DÁVÁ SMYSL"


Ukázkovým příkladem takové revitalizace je úspěšně provedená zakázka zateplení šestipatrového bytového domu na pražském Břevnově. Záměrem objednatele byla rekonstrukce objektu vedoucí ke zlepšení tepelně-technických vlastností, odstranění zatékání do bytových jednotek díky, již částečně nefunkčním, klempířským konstrukcím a v neposlední řadě také k výměně konstrukcí zábradlí, příček balkonů a teras. To vše s využitím čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám.

 Výběrové řízení

Již po potvrzení účasti společnosti VEXTA a.s. ve výběrovém řízení a detailním seznámením se s podklady výběrového řízení bylo jasné, že objednatel (Společenství vlastníků jednotek) přesně ví, co od realizace zakázky chce a jaký výsledek očekává. Kvalita vypracované projektové dokumentace, administrativní připravenost a hodnotící kritéria, kde stejně jako ekonomická výhodnost byly hodnoceny kvalita referencí, záruční podmínky, platební podmínky a návrh doby výstavby byly toho zářným důkazem. Nabídka společnosti VEXTA a.s. byla vybrána jako vítězná.

Realizace díla

Před samotným zahájením realizace díla proběhlo zajištění záborů pozemků potřebných pro umístění zařízení staveniště a lešení. Nic nebránilo zahájení prací. Práce probíhaly bez problémů a dle detailního harmonogramu provádění díla. Důležitým požadavkem objednatele bylo co nejvíce se dokončeným dílem přiblížit původní podobě objektu a okolní zástavbě. Pro splnění požadavku bylo nutné zajistit vzorkování vnějších povrchových úprav, jak s ohledem na barevnost, tak na strukturu, a to v několika variantách. Dále pak zakázkovou výrobu zámečnických konstrukcí, jako kopie původních, s využitím moderních technologií a úprav. Časté byly konzultace jednotlivých detailů také s autorským dozorem projektanta na kontrolních dnech. Vše mělo jasný cíl - kvalita, funkce a vizuální podoba.

Mise splněna

            Po uplynutí sjednané lhůty realizace bylo dílo dokončeno. Další spokojený zákazník společnosti  VEXTA a.s. je na světě. Finanční prostředky z dotačního programu Nová zelená úsporám zajištěny.

To DÁVÁ SMYSL

 www.vexta.cz

info@vexta.cz

volejte zdarma 800 900 963